een bewonersbrief

Report
November 2016
In deze nieuwsbrief informeren wij u
over de werkzaamheden aan de
Kapershoekseweg van 5 – 12
december.
Nieuwe parkeerplaatsen
Kapershoekseweg
In de week van maandag 5 december start de
gemeente Rotterdam met werkzaamheden bij u in de
omgeving. Wij werken dan aan de aanleg van zes
langsparkeerplaatsen; direct na de inritconstructie
vanaf de Kapershoekseweg, aan de rechterkant. De
reden hiervoor is om een betere toegankelijkheid te
krijgen voor deze wijk. De werkzaamheden duren een
week.
Afsluiting langs de weg
Wij verzoeken u om maandag 5 december niet te
parkeren op dit gedeelte van het Klein Hoefblad.
Om de werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren,
moet er ook een gedeelte van de rijweg worden
afgezet. Uw woning blijft wel bereikbaar.
Kenmerk: AS16/21398-16/0518051
Overlast beperken
Slecht weer of andere omstandigheden kunnen het
werk belemmeren. In dat geval is het mogelijk dat de
werkzaamheden langer duren. Het werk kan
(geluids)overlast veroorzaken. Zo nodig, nemen we
maatregelen, zoals het leggen van loopplanken.
Informatie
Voor meer informatie kunt u bellen met de heer Snel
van de gemeente Rotterdam, via telefoonnummer
(010) 489 89 00.
www.rotterdam.nl/hoogvliet

similar documents