Agenda VG 2016

Report
Beesel
Horst a/d Maas
Peel en Maas
Venlo
Secretariaat
p/a
Wylrehofweg 11
5912 PM Venlo
T
E
(077) – 8500029
[email protected]
Agenda VG 2016-11-30
Agenda
Locatie:
Datum:
Tijd:
Basisschool Harlekijn, Ganzerikstraat 1 te Venlo
30 november 2016
20.00 - 22.00 uur
1. Opening (indien nodig toelichting agenda)
2. Mededelingen
Bestuur:
Jaarverslag
Terugkoppeling inspectiebezoek
GMR:
Terugkoppeling ervaring inspectiebezoek
Gezamenlijke scholing met de MR over wijzigingen in de WMS
3. Notulen vergadering GMR 28 september 2016
4. Jaarverslag GMR
5. Plan van aanpak solvabiliteit (verslag cursus 30 mei)
6. Zorgplan/ passend onderwijs
7. Rondvraag

similar documents