Babjakova_Ohrozene_zvierata

Report
Soňa Babiáková
UPJŠ v Košiciach
2 Aeb
2012/13
OHROZENÉ ZVIERATÁ
• Ohrozené druhy Sú to druhy zvierat, ktoré sú v
reálnom ohrození vyhynutia, teda ich počet na
určitom území klesá. Všetky tieto druhy (od motýľov
až po veľryby) sú zapísané v Červenej knihe
ohrozených druhov, do ktorej neustále pribúdajú
ďalšie.
• V Červenej knihe sú druhy rozdelené podľa
nasledujúcich stupňov ohrozenia: - Kriticky ohrozené
druhy: živočíchy, ktoré vyhynú i bez ľudskej „pomoci“
- Ohrozené druhy: živočíchov je hojný počet, ale ich
populácia klesá - Zriedkavé druhy: je ich pomerne
málo, no nie sú v bezprostrednom nebezpečí
vyhynutia Príčiny vymierania.
Najchránenejšie zvieratá
Medzi najviac ohrozené druhy na zemi
patria tieto zvieratá: Panda veľká, Tiger
sumatranský, Veľryba,
Lemury, šimpanz učenlivý a šimpanz
bonobo, Ľudoopy ako Orangutan
a Gorila, Nosorožec tuponosý a Jeleň
milu. Ak o nich chcete niečo vedieť,
pozrite si nasledujúce články.
Panda veľká
Panda veľká, Ailuropoda melanoleuca (v
doslovnom preklade „mačkonoha čiernobiela“),
je, ktorý pochádza z centrálnej Číny. Panda
veľká žije v hornatých oblastiach, ako Sečuán
a Tibet. Od druhej polovice 20. storočia sa
panda stala národným symbolom Číny a je
zobrazovaná na čínskych zlatých minciach.
cicavec dnes zaraďovaný do čeľade
medveďovité
Panda Veľká
• Panda veľká žije takmer nepretržite vo vnútri bambusových
húštin. Aj keď sa radí medzi mäsožravce, je jej potrava
prevažne rastlinná. Jej tráviaci trakt má síce stavbu
zvyčajnú skôr pre mäsožravce, jedinečná bakteriálna
mikroflóra v črevách jej však umožňuje bez problémov túto
ťažkú potravu stráviť.
• Po odbornej stránke je všežravec, lebo je známe, že sa
príležitostne živí vajcami a spolu s bambusom konzumuje aj
nejaký hmyz. Sú to pre ňu nevyhnutné zdroje bielkovín. Pri
prežúvaní sa jej trasú uši.
Tiger Sumatranský
• Tiger sumatranský je v súčasnosti najmenší a najpestrejšie
sfarbený poddruh tigra. Jeho telo dosahuje dĺžku 140 - 160
cm, chvost 60 - 85 cm a hmotnosť 100 - 180 kg, pričom
samec je o mnoho ťažší a mohutnejší ako samica. Svoju
korisť loví pred súmrakom alebo za ranného šera, spolieha
sa pri tom hlavne na svoj zrak a sluch. Sumatranský
poddruh tigra je v prírode kriticky ohrozený, prežíva už len
okolo 300 - 400 týchto jedincov. Najväčšími hrozbami sú
pytliactvo, ubúdanie habitatu a nedostatok potravy v
dôsledku nadmerného lovu. Základne sfarbenie srsti je
pomerne tmavé, na spodnej časti svetlo krémové. Priečne
pruhy sú početné, všade lesklo čierne, široké a často
zdvojené.
Tiger Sumatranský
• Tento tiger obýva tropické pralesy na ostrove
Sumatra v Indonézii. Žije samotársky a obhajuje
si veľké teritórium, ale spoločnosť samíc mu
neprekáža. Živí sa hlavne jeleňmi a diviakmi,
príležitostne aj opicami a vtákmi. Svoju korisť
loví pred súmrakom alebo za ranného šera,
spolieha sa pri tom hlavne na svoj zrak a sluch.
Denne dokáže spotrebovať 10 až 20 kg mäsa
naraz, veľká korisť mu potom postačí na 4 - 5
dní.
1.
2.
1. Tiger
Sumatranský
2. Lemur
3.Orangutan
4. Jeleň milu
3.
4.
Veľryby
Veľryby alebo veľrybotvaré cicavce (zastarano kitovce; lat.
Cetacea) je rad, ktorý zahŕňa veľryby, delfíny, vorvane a
vráskavce. Cetus je po latinsky "veľké morské zviera". Slovo
pochádza z gréckeho ketos („morský netvor“). Cetológia je
vetva morských vied, ktorá skúma rad veľryby.
Ako príslušníci triedy cicavcov aj veľryby majú tieto základné
znaky:
sú teplokrvné.
dýchajú vzduch pomocou pľúc.
rodia živé mláďatá a dojčia ich vlastným mliekom.
majú srsť, aj keď spravidla ide iba o pár chlpov
Jeleň Milu
• Jeleň milu (Elaphurus davidianus), tiež jeleň Dávidov
alebo jeleň kňaza Dávida je vzácny druh jeleňa, ktorý v
prírode vyhynul už pred takmer 2000 rokmi . V zajatí sa
však dobre rozmnožuje a na konci 20. storočia bol
reintrodukován do svojej pôvodnej domoviny
Popis:
• hmotnosť: 100-300 kg
• dĺžka tela: 190-210 cm
• dĺžka chvosta: 25-65 cm
• výška v kohútiku: 100-130 cm
Lemur
• Dlane a chodidlá: Rozmanitý spôsob života sa odráža v
tvare ich dlaní a chodidiel. Indri a okále preskakujú v
zvislej polohe z konára na konár, zatiaľ čo ksukol sa
šplhá v korunách.
• Druhy lemurov: Lemur lasicovitý: Veľké a silné
zadné končatiny sú vhodné na skákanie.
• Lemur vari- srsť lemura vari býva červeno-čierna alebo
bielo-čierna. Má vždy čiernu tvár, dlane, chodidlá a
chvost bez zreteľa na farbu srsti Ksukol dlhoprstý- dlhý
prostredník mu slúži na vyťahovanie lariev.
Šimpanz učenlivý
•
•
•
•
•
•
Rad: primáty
Dĺžka tela: 70 - 170 cm
Hmotnosť: samica 33 - 47 kg, samec 43 - 60 kg
Dĺžka gravidity: 240 dní
Počet mláďat: 1, veľmi vzácne dvojčatá
Pôrodná hmotnosť: 1, 9 kg
Gorila
• Gorila obyčajná (Gorilla gorilla) Najväčšou,
najveľkolepejšou a iste i najkrajšou ľudoopicou
je gorila. Domov má v afrických pralesoch od
rieky Cross v južnej Nigérii až po ústie rieky
Zaire, na východ po Virunga. Izolovaná
populácia goríl žije aj v severozápadnej Ugande
a v pralese Kayonza, ktorý sa dodnes označuje
za nepriechodný. Gorila dosahuje priemernú
výšku 175 cm a hmotnosť okolo 80 kg, niektoré
samce však dosiahli aj väčšie rozmery.
Nosorožec tuponosý
• Nosorožec tuponosý severný (Ceratotherium Simom
cotton) je jeden z dvoch poddruhov nosorožca
tuponosého. Žil na pastvinách a savanách. Posledná
jedinci vo voľnej prírode žili v národnom parku Garamba
v Demokratickej republike Kongo. V zajatí je chovaný
len v ZOO San Diego v Kalifornii v USA a v ZOO Dvůr
Králové v Českej republike. V roku 2010 vyšla štúdia, na
ktoré sa podieľal aj Jan Robovský z Prírodovedeckej
fakulty Juhočeskej univerzity, podľa ktorej je nosorožec
tuponosý severnej (česky nazývaný ako nosorožec
Cottonův) Ceratotherium cotton samostatným druhom.
Chráneného živočícha je zakázané:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
chytať, zraňovať alebo usmrtiť v jeho prirodzenom prostredí,
rušiť v jeho prirodzenom vývine, najmä ho vyrušovať v dobe
rozmnožovania, výchovy mláďat, zimného spánku, migrácie,
ničiť a poškodzovať jeho biotop, najmä obydlie, hniezdo, miesto
rozmnožovania, získavania potravy, odpočinku, preperovania alebo
zimovania,
ničiť jeho vývinové štádiá vo voľnej prírode vrátane prázdnych vajec,
zbierať jeho vývinové štádiá vo voľnej prírode vrátane prázdnych vajec,
držať vrátane držby prázdnych vajec z voľnej prírody,
chovať v ľudskej opatere,
predávať, kupovať alebo vymieňať a ponúkať s cieľom predaja alebo
výmeny,
premiestňovať alebo prepravovať,
medzidruhovo krížiť,
vyvážať.
Orgány ochrany prírody a stráž
prírody
•
•
•
•
•
•
•
Štátnu správu vo veciach ochrany prírody a krajiny
podľa tohto zákona vykonáva
Ministerstvo životného prostredia ako ústredný orgán
štátnej správy vo veciach ochrany prírody a krajiny,
Slovenská inšpekcia životného prostredia
krajský úrad životného prostredia,
obvodný úrad životného prostredia,
obec
Štátna veterinárna a potravinová správa.
Ministerstvo ŽP
• Ministerstvo riadi a kontroluje výkon štátnej správy vo
veciach ochrany prírody a krajiny a určuje hlavné smery
tejto činnosti, najmä plní funkciu hlavného štátneho
dozoru vo veciach ochrany prírody a krajiny, zriaďuje a
riadi organizácie ochrany prírody, najmä riaditeľstvá
národných parkov, správy jaskýň alebo riaditeľstvá iných
chránených častí krajiny, zúčastňuje sa na
medzinárodnej spolupráci, na uskutočňovaní
medzinárodných programov, projektov a dohovorov,
spolupracuje s Európskou komisiou a podáva správy a
informácie v súlade s právom Európskeho spoločenstva.
Štátna veterinárna a
potravinová správa
• Štátna veterinárna a potravinová správa vykonáva štátnu
správu na úseku ochrany prírody, najmä posudzuje, či
podmienky na držbu živočíchov zodpovedajú ich
biologickým, a fyziologickým, či je pre držané živočíchy
zabezpečený program preventívnej a liečebnej
veterinárnej starostlivosti a podávania potravy a či
zariadenie na držbu živočíchov je zabezpečené pred ich
únikom a proti vniknutiu vonkajších škodlivých a
nebezpečných organizmov, šíreniu parazitov,
nákazlivých chorôb a organizmov.
Územná ochrana
• V rámci osobitnej ochrany prírody a krajiny
sa ochrana, aj keď nepriamo, poskytuje
i prostredníctvom územnej ochrany,
nakoľko zákon formuluje určité
obmedzenia a zákazy činností vo vzťahu
k živočíchom (napr. v rámci tretieho
stupňa ochrany platí zákaz rozširovania
nepôvodných druhov živočíchov,
organizovania spoločných poľovačiek).
Použitá literatúra
• http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source
=web&cd=5&ved=0CD4QFjAE&url=http%3A%2F%2Fw
ww.fesrr.uniag.sk%2Fpalsova%2Fsites%2Fdefault%2Ffil
es%2FLegilation%2520protecting%2520plants%2520an
d%2520animals.doc&ei=aRWYUM_mFMf5sgaQvID4BQ
&usg=AFQjCNGufdCBZfwjoyCQVJ7BgbGKnMKzg&sig2=ueSc7mUz_upJI
Gz7FjwNFg
• http://rareanimals.webnode.sk/ktore-zvierata-suohrozene-/
• http://www.izvieratka.estranky.sk/fotoalbum/ohrozenedruhy-zvierat/ohrozene-zvierata/

similar documents