Presentasjon av Terje Rognsø, Florø SK

Report
Florø Fotball
2012
Balestrand 2012
1
Florø
• Tradisjonelle vinteridretter er fraværende.
• Sterke miljø innenfor friidrett, fotball og
håndball.
• Stor forskjell på disse miljøene i henhold til
fokus, prioriteringer og kultur.
Balestrand 2012
2
Hva gjør vi i Florø Fotball
• Spiller mye fotball, trener mer organisert enn
de fleste.
• Har ingen utvelgelse i ung alder > kun tilbud
om trening.
• 6-10 år >tilbud om opp til 3-4 økter i uken
• 10-12 år > tilbud om opp til 4-5 økter i uken
• 12-15 år > tilbud om opp til 7-8 økter i uken
Balestrand 2012
3
Samfunnsutvikling
• Det kreves mer i organiserte former.
• «Sitte tiden» blant barn og unge økes fra år til
år.
• «løkka» eller ball bingen brukes stadig mindre.
Balestrand 2012
4
Spesialisering
• Skal du bli god på noe, så må det faktisk
øves på det en skal bli god på…..
- Blir en, en god gitarspiller ved å spille mye
trompet ?
- Blir en, en god fotballspiller ved å gå mye på
ski ?
- Er det forskjell mellom idretter som har
motstandere å ta hensyn til som ulike
«ballspill» og eksempelvis svømming eller en
høydehopper?
Balestrand 2012
5
Stått mye på ski?
Balestrand 2012
6
Fagmiljø
• Det snakkes mye blant « fagfolk» at de som
skal bli god > eget initiativ, fri vilje etc. Mindre
organisering, mer frivillig, på barn og unges
initiativ.
• Klubber og akademier ikke er veien å gå, til å
skape fremtidige toppspillere, lek på løkka,
etc.
Balestrand 2012
7
Kvalitet og den «gode» treneren
• Hva er kvalitet i barne- og ungdomsfotballen?
• Hva er blant det som sies/skrikes mest fra
trenere, foreldre og foresatte i barne- og
ungdomsfotballen på sidelinjen i kamp og
trening ?
Balestrand 2012
8
• «Spill ballen»
• «Skyt»
• «nei»
• Tar valg hele tiden, med tanke på resultat.
Balestrand 2012
9
Kvalitet
• Den organiserte treningen > flytt den tidligere
løkke og ball binge aktiviteten inn i denne
aktiviteten.
• Fokus på lek og trivsel
• Resultat er ikke viktig i det hele tatt.
Balestrand 2012
10
Frafall
• Der hvor vi har trenere/foreldre med stort
resultatfokus > klart størst frafall
• Utfordringer på trenere til de som vil være
med «litt»
Balestrand 2012
11
Trener III Oppgave - Terje Rognsø
12

similar documents