Det svenska simhallsbeståndet

Report
Konferens
Vägvalet simhallen!
Renovera – riva - bygga nytt
7 juni 2010
Jan Olsson
Svenska Simförbundet
Att simma är kul och livsviktigt!
Svensk simning är den enskilt största
brukaren av svenska simanläggningar
• Över 2 miljoner deltagartillfällen/år (LOK)
• 120 000 medlemmar
• 450 000 simkunnighetsprov/år
• Över 500 tävlingar/år. Förening – int
mästerskap
Inom 5 år har hälften av alla
simanläggningar i Sverige
passerat sitt “bäst-före-datum”
38 år
Simanläggningsläget i Sverige
• Gamla anläggningar
• Eftersatt skötsel, underhåll
• Få kommuner bedriver
statusundersökningar
• Liten nybyggnation
• Ekonomiska läget
• Få anläggningar för tävlingsverksamhet
Effekter av “gamla” anläggningar
• Miljöproblem
• Stängning av anläggningar
• Eskalerande problem
•
•
•
•
Simkunnigheten
Föreningsverksamheten
Ökade kostnader
Arbetsmiljöproblem
Hur ser utmaningarna ut?
• Inom 13 år har hälften av alla
simanläggningar i Sverige passerat 50 år.
– Utformningen av de nya anläggningarna
– Finansiering, OPP
– Renoveringar
• Från kommunal till privat drift?
– Hur och vilka driver framtidens bad?
– Framtidens simaktiviteter
Anläggningsregistret
• Syfte, tillvägagångssätt
• Databas, open source
•
•
•
•
Byggnadsår
Ägare, operatör
Storlek, antal
Alla simanläggningar i Sverige
– Inomhus och utomhus
Kommun - simidrotten
• Den fortlöpande och tidiga dialogen
• Belysa alla perspektiv innan beslut
• Värdera föreningslivet – det sociala
kapitalet
• Respekt för genomarbetade politiska
prioriteringar/beslut
Allmänhet - föreningsliv
• En unik situation inom idrotts/föreningslivet
att dela arena
• Ett stort ansvar för
simidrotten/simföreningen
• Utformningen av simhallar
• Samarbete simidrotten – offentliga –
privata aktörer
Svenska Simförbundet
• Dialogpartner
• Stöttar den lokala simföreningen
• Faktauppgifter
• Kontakta oss!
Anläggning en trång sektor
• 8 av 10 föreningar uppger att de inte kan
bedriva den verksamhet de skulle
vilja/kunna.
• Allmänhet och idrott/föreningsliv på
samma arena.
• Köer till verksamheterna
Kort Fakta - Svenska Simförbundet
•
Simidrotten; Simning, Simhopp, Vattenpolo och Konstsim.
•
335 föreningar.
•
120 000 medlemmar.
•
•
Simning på 8:e plats bland de mest intressanta idrotterna. (2007)
Simhopp på 13:e plats bland mest intressanta idrotterna
•
21,0 % av svenska folket (15+) är mycket intresserade av simning.
•
58 % av svenska folket (15+) är ganska intresserade av simning.
•
Simning på 6:e plats som motionsaktivitet med ca 870 000 utövare.
•
Ca 475 000 simkunnighetsprov avläggs varje år.
Simkunnigheten minskar
• Alla har rätt att lära sig simma, detta finns
angivet i grundskolans läroplan.
Kommunalt ansvar
• Simkunnigheten bland barn i Sverige
sjunker. ca 30 % av barn i år 3-5 är inte
simkunniga.
• Ca 100 000 barn mellan 7-10 år kan inte
simma.

similar documents