Phlegons solförmörkelse

Report
EXAKT VILKA ÅR BÖRJADE OCH SLUTADE JESUS
SIN VERKSAMHET?
ÖNSKAR DU VARA ETT MED SANNINGEN
I DITT LIV OCH I DIN UNDERVISNING?
- ELLER ÄR DET OK MED DIG ATT TRO, ELLER LÄRA UT, EN KÄND LÖGN?
NÄR INFÖLL KEJSAR TIBERIUS 15:E
REGERINGSÅR?
Enligt Lukas kapitel 3 (Svenska Folkbibeln -98):
1 Under kejsar Tiberius femtonde regeringsår, när Pontius Pilatus var
landshövding över Judeen, Herodes landsfurste över Galileen, hans bror
Filippus över Itureen och Trakonitislandet och Lysanias över Abilene,
2 och när Hannas och Kajfas var överstepräster, då kom Guds ord till
Sakarias son Johannes i öknen.
KAN VI BEVISA, EXEMPELVIS, ATT
KORSFÄSTELSEN ÄGDE RUM ÅR 31
ELLER ÅR 33 E.KR. ELLER EJ?
Kan vi bevisa att Jesu dop ägde rum år 27 eller
år 29 e.Kr. eller ej?
OM NÅGRA FÅ MINUTER
- NÄR DU SETT OCH FÖRSTÅTT DENNA KORTA PRESENTATION –
KOMMER DU ATT HA SVARET PÅ
DESSA FRÅGOR…
Men kanske kommer du att därutöver behöva
ägna lite egen eftertanke åt de frågor du själv
ställer dig innan du är mogen att till fullo vara
mottaglig för de välsignelser och de ahaupplevelser som därtill hör…
KEJSAR AUGUSTUS DOG ÅR 10
- INTE ÅR 14 SOM MAN TIDIGARE ANTAGIT…
- DEN HÄNDELSE SOM HITINTILLS BETRAKTATS SOM
GRUNDEN FÖR HISTORIENS TIDERÄKNING GENOM
TIDERNA ÄR ALLTSÅ FELAKTIG OCH BEHÖVER RÄTTAS
TILL…
Fyra enkla, tydliga och klara steg
fram till ett slutligt bevis…
Phlegons solförmörkelse: Ägde den rum år 29 eller år 33
enligt vår tideräkning [e.Kr.]
(dvs enl. den Julianska kalendern)?
PHLEGONS SOLFÖRMÖRKELSE: NÄR?
PHLEGONS NOTERING OM SOLFÖRMÖRKELSEN
I SVENSK ÖVERSÄTTNING
Origen (“ca 185 - ca 254 [e.Kr.):”)

Svensk översättning:
“Och Phlegon… skriver… i sin 13:e bok med följande ord: ‘I den
202:a Olympiadens 4:e år ägde en solförmörkelse rum som var
större än någon tidigare känd solförmörkelse, och det blev en afton
vid dagens 6:e timme sådan att stjärnorna faktiskt kunde ses på
himlen; och en stor jordbävning ägde rum I Bitynien vilken också
förödade större delen av Nicea;"

(“Från: Phlegon, Olympiades, fragment 17. Citerad i Historical Eclipses
and Earth's Rotation, av F Richard Stephenson, Cambridge University
Press, 1997, sid. 359-360;” Solar Eclipse Newsletter, Vol. 8:11, Nov
2003, sid. 5:4. Jmf. Google Book Search och MrEclipse.com.)
DEN TOTALA SOLFÖRMÖRKELSENS BANA
DEN 24 NOVEMBER ÅR 29
NASA: SOLFÖRMÖRKELSEN SEDD FRÅN
DAMASKUS HORISONT
SOLFÖRMÖRKELSEN ÅR 29
KL. 11:21 LOKAL SOLTID
- SÅDAN DEN SER UT PÅ STARRY NIGHT BACKYARD FRÅN DAMASCUS HORISONT…
SOLFÖRMÖRKELSEN ÅR 29
KL. 11:23 LOKAL SOLTID…
SOLFÖRMÖRKELSEN ÅR 29
KL. 11:25 LOKAL SOLTID…
SOLFÖRMÖRKELSEN
KL. 11:27 LOKAL SOLTID…
SOLFÖRMÖRKELSEN
KL. 11:29 LOKAL SOLTID…
SOLFÖRMÖRKELSEN ÅR 29
KL. 11:31 LOKAL SOLTID…
DEN TOTALA SOLFÖRMÖRKELSENS BANA
DEN 19 MARS ÅR 33
TOTAL SOLFÖRMÖRKELSE ÅR 33
VID ANTARKTIS KUST!
AVSLUTAD KL. 09:46 – DVS I DEN 4:E TIMMEN
TOTAL SOLFÖRMÖRKELSE ÅR 33
LOKAL SOLTID MELLAN KLOCKAN 10:51-10:54 – DVS I 5:E TIMMEN
TOTAL SOLFÖRMÖRKELSE ÅR 33
LOKAL SOLTID MELLAN KLOCKAN 11:27-11:31 – DVS I 6:E TIMMEN
TOTAL SOLFÖRMÖRKELSE ÅR 33
LOKAL SOLTID MELLAN KLOCKAN 12:07-12:10 – DVS I 7:E TIMMEN
TOTAL SOLFÖRMÖRKELSE
LOKAL SOLTID MELLAN KLOCKAN 12:43-12:47 – DVS I 7:E TIMMEN
[SAMMA LÄNGDGRAD SOM DAMASKUS]
OM PHLEGONS SOLFÖRMÖRKELSE ÄGDE RUM ÅR 33…
VAR PÅ DENNA KARTA MÅSTE OBSERVATÖREN DÅ HA BEFUNNIT SIG?
6:e timmen
7:e timmen
5:e timmen
4:e timmen
DEN 19 MARS ÅR 33…
VILKEN ÅRSTID ÄR DET PÅ DENNA PLATS?
6:e timmen
7:e timmen
5:e timmen
4:e timmen
VID HÖSTSTORMARNAS TID ÅR 33…
HUR SANNOLIKT ÄR DET ATT OBSERVATÖREN DÅ BEFANN SIG PÅ DENNA PLATS?
6:e timmen
7:e timmen
5:e timmen
4:e timmen
VID HÖSTSTORMARNAS TID ÅR 33…
ÄR EN TIDERÄKNING BASERAD PÅ DENNA SOLFÖRMÖRKELSE TROVÄRDIG?
6:e timmen
7:e timmen
5:e timmen
4:e timmen
SOLFÖRMÖRKELSENS BANA ÖVER LAND ÅR 29
TOTAL SOLFÖRMÖRKELSE ÅR 29
LOKAL SOLTID MELLAN KLOCKAN 10:31-10:33 – DVS I 5:E TIMMEN
TOTAL SOLFÖRMÖRKELSE ÅR 29
LOKAL SOLTID MELLAN KLOCKAN 11:00-11:02 – DVS I 6:E TIMMEN
TOTAL SOLFÖRMÖRKELSE ÅR 29
LOKAL SOLTID MELLAN KLOCKAN 11:16-11:18 – DVS I 6:E TIMMEN
TOTAL SOLFÖRMÖRKELSE ÅR 29
LOKAL SOLTID MELLAN KLOCKAN 12:06-12:08 – DVS I 7:E TIMMEN
OM PHLEGONS SOLFÖRMÖRKELSE ÄGDE RUM ÅR 29…
VAR PÅ DENNA KARTA MÅSTE OBSERVATÖREN DÅ HA BEFUNNIT SIG?
6:e timmen
7:e timmen
5:e timmen
6:e timmen
VAR BEFANN SIG PHLEGONS OBSERVATÖR?
I MELLERSTA ÖSTERN ELLER VID ANTARKTIS?
VAD SÄGER ASTRONOMERNA?
- DE SOM ÄR SPECIALISTER PÅ SOLFÖRMÖRKELSER?
”REFERENSEN TILL ÅR 32-33 ÄR FELAKTIG…”
”THE REFERENCE TO AD 32-33 BEING INCORRECT…”
VILKA ÖVRIGA TIDSANKARE FINNS
FÖR DEN OLYMPISKA KALENDERN?
Solförmörkelser
finns som
harmonierar
med såväl år 33
som med år 29.
För en tabell på andra förankringar i tiden kan du studera min webbsida under denna URL:
http://adamoh.org/TreeOfLife.lan.io/NTCh/CrossCorrelatingHistory&Astronomy.htm
“Den ursprungliga upptäckten [rörande orsaken bakom
förmörkelser] gjordes i Grekland av Thales i Miletus, som i den
48:e Olympiadens 4:e år förutsade den solförmörkelse som
ägde rum under Alyattes regeringstid, i det 170:e året efter att
Rom grundades.“
(Pliny, Naturalis Historia, II, 53.)
DEN HISTORISKA REFERENSEN…
HUR SER DET OLYMPISKA
KALENDERÅRET UT?
Svar: Nyåret infaller den 1 juli varje år…
Slutsats: Det 4:e året i den 202:a Olympiaden började
den 1 juli år 29.
- Ok, men vad betyder den Olympiska kalendern för mig
här och nu?
LÅT OSS BETRAKTA…
DEN JULIANSKA/GREGORIANSKA KALENDERN OCH DEN OLYMPISKA KALENDERN
SOM TVÅ OLIKA TIDSZONER…
VILKEN ”TIDSZON” LEVER DU I?
EXEMPELVIS NÄR DU RELATERAR DIG SJÄLV TILL DE
TIDSANGIVELSER JOSEFUS GER I SINA BÖCKER?
Juliansk
kalender
Olympisk
kalender
förankrad i
solförmörkelsen
den 24
november år 29
Olympisk
kalender
förankrad i
solförmörkelsen
den 19 mars år
33
JanDec
2010
JanDec
2011
JanDec
2012
JanDec
2013
JanDec
2014
JanDec
2015
JanDec
2016
JanDec
2017
JanDec
2018
Juli-juni
Juli-juni
Juli-juni
Juli-juni
Juli-juni
Juli-juni
Juli-juni
Juli-juni
Juli-juni
år 4 i
cykel
nummer
år 1 i
cykel
nummer
år 2 i
cykel
nummer
år 3 i
cykel
nummer
år 4 i
cykel
nummer
år 1 i
cykel
nummer
år 2 i
cykel
nummer
år 3 i
cykel
nummer
år 4 i
cykel
nummer
697
698
699
Juli-juni
Juli-juni
Juli-juni
Juli-juni
Juli-juni
Juli-juni
Juli-juni
Juli-juni
Juli-juni
år 1 i
cykel
nummer
år 2 i
cykel
nummer
år 3 i
cykel
nummer
år 4 i
cykel
nummer
år 1 i
cykel
nummer
år 2 i
cykel
nummer
år 3 i
cykel
nummer
år 4 i
cykel
nummer
år 1 i
cykel
nummer
697
698
699
HUR SKA DEN OLYMPISKA KALENDERN
PLACERAS I TIDEN?
Olympiska
år börjar
den 1 juli
I
Olympiad
[Baserad på
[enligt den
solförmörkelse
Julianska
n år 29]
kalendern]
3
1
Vilket av dessa två ankare gäller för den
Olympiska kalenderns placering i tiden?
2
1 [f.v.t.]
1 [v.t.]
1 juli 5…
1 juli 9…
1 juli 13…
1 juli 17…
1 juli 21…
1 juli 25…
1 juli 26…
2
II
Olympiad
[Baserad på
solförmörkelsen
år 33]
2
194
195
3
4
4
4
4
4
4
4
1
1 juli 27… 2
1 juli 28… 3
4
195
196
197
198
199
200
196
197
198
199
200
201
201
202
1 juli 30… 1
1 juli 32… 3
1 juli 33… 4
3
1
202
203
1
1
1
1
1
1
1
2
4
 Phlegons solförmörkelse den 24 november år 29 
1 juli 29… 4
1 juli 31… 2
3
 Phlegons solförmörkelse den 19 mars år 33

2
3
4
203
1
VAD FINNS BAKOM DE DATUM DU HITTAR I
DINA BÖCKER OCH I DIN BIBEL?


Vad blir resultatet när de som skriver
historieböckerna grundar sig på en annan
kalender och på ett annat tidstänkande än det
som används i deras källskrifter?
Dito för de som gör sitt allra bästa för att
översätta Bibeln?
•
Om kejsar Augustus dog år 10 eller år 14?
•
Om du läser en Bibelöversättning grundad på en ohållbar tidstolkning?
VILKEN ROLL SPELAR DET FÖR DIG?
Steg 2 av 4 till ett slutligt bevis…
FRÅGA: VILKET JULIANSKT ÅR MOTSVARAR
DET 1:A ÅRET I DEN 187:E OLYMPIADEN?
Enkel uträkning med siffror:
(202*4) – (186*4) = 808 – 744 = 64 år.
30 v.t. – 64 år= -34 = 35 f.v.t.
SVAR: DET ÅR SOM BÖRJADE DEN 1 JULI ÅR 35 F.V.T. [”F. KR.”]
MOTSVARAR DET 1:A ÅRET I DEN 187:E OLYMPIADEN
ETT KANSKE ENKLARE OCH TYDLIGARE SÄTT ATT RÄKNA FRAM SAMMA ÅR
MED HJÄLP AV EN TABELL – TRE OLIKA SÄTT ATT RÄKNA ÅREN MELLAN TVÅ DATERADE HÄNDELSER
35
31
27
23
19
15
11
7
3
2
1
1
5
9
13
17
21
25
29
187 1
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
Händelse
Slaget vid Actium avslutades den 12 augusti i det 1:a året av den 187:e Olympiaden
1
5
9
13
17
21
25
29
33
34
35
36
40
44
48
52
56
60
Phlegons solförmörkelse den 24 november år 29
64
1
1
1
1
1
1
1
1
2
3
4
4
4
4
4
4
4
202 4
1, 2, 3… 64
Julianska Olympiad
kalendern kalendern
VARFÖR BEHÖVER VI VETA NÄR DEN
187:E OLYMPIADEN BÖRJADE?
1.
Josefus refererar till det 1:a året i den 187:e Olympiaden när han
daterar avslutningen på slaget mellan kejsaren och Mark Antony. Det
slaget begynte med slaget vid Actium den 2:a september i året närmast
före det år då slaget vid Actium avslutades den 12 augusti, i och med
Kleopatras död. Enligt Josefus ord: “Slaget… sträckte sig in i den 187:e
Olympiaden…”; och dessutom…
2.
Suetonius berättar att kejsar Augustus “regerade Staten… allena under
fyrtio-fyra [år innan] han dog… på den 14:e dagen innan September
månads 1:a dag vid den 9:e timmen…” (dvs. den 19:e Augusti mellan
kl. 14 och 15 på eftermiddagen.)
Steg 3 av 4 till ett slutligt bevis…
NÄR BEGYNTE KEJSAR AUGUSTUS 44 ÅR
SOM ENSAM REGENT?
EN ENKEL UTRÄKNING MED SIFFROR:
1. Augustus begynte sin regering som ensamstående
regent den 12:e augusti år 35 f.v.t. [“f. Kr.”].
2. Därav följer att ettårsjubileet av den händelsen inföll
den 12:e augusti 34 f.v.t. och att 44-års jubileet inföll
den 12 augusti år 10 [“e.Kr.”].
3. Med siffror således:
35 f.v.t. + 44 år = -34 + 44 = 10 v.t. [e.Kr.]
ETT KANSKE ENKLARE OCH TYDLIGARE SÄTT ATT RÄKNA FRAM SAMMA ÅR
MED HJÄLP AV EN TABELL – TRE OLIKA SÄTT ATT RÄKNA ÅREN MELLAN TVÅ DATERADE HÄNDELSER
Händelse
1, 2, 3… 44
Julianska Olympiad
kalendern kalendern
Slaget vid Actium avslutades den 12 augusti i det 1:a året av den 187:e Olympiaden
0
35
187
1
31
188
1
4
27
189
1
8
23
190
1
12
19
191
1
16
15
192
1
20
11
193
1
24
7
194
1
28
3
195
1
32
2
195
2
33
1
195
3
34
1
195
4
35
5
196
4
39
9
197
4
43
10
198
1
44-års jubileet av kejsar Augustus styre som ensam regent inföll den 12 augusti detta år.
44
Steg 4 av 4 till ett slutligt bevis…
NÄR DOG KEJSAR AUGUSTUS?
NÄR DOG KEJSAR AUGUSTUS?


Kejsar Augustus dog alltså den 19 augusti,
år 10 v.t., en vecka efter 44-års minnet av
sitt tillträde som ensamstående regent.
Han dog inte “14 e.Kr.” som allmänt
hitintills förfäktas!

(Vill du veta mer om “14 e.Kr.” misstaget går det bra att följa länkarna under
följande länk till de mera fullständiga citaten av Origen och Phlegon!:
http://adamoh.org/TreeOfLife.lan.io/NTCh/AugustusDeath10CEsimplified.htm
#OrigenRefTheTotalSolarEclipseIn29BCE)
FRÅGA: NÄR – SOM ALLRA SENAST - INFÖLL DÅ
KEJSAR TIBERIUS 15:E REGERINGSÅR?
Enligt Lukas kapitel 3 (Svenska Folkbibeln -98):
1 Under kejsar Tiberius femtonde regeringsår, när Pontius Pilatus var
landshövding över Judeen, Herodes landsfurste över Galileen, hans bror
Filippus över Itureen och Trakonitislandet och Lysanias över Abilene,
2 och när Hannas och Kajfas var överstepräster, då kom Guds ord till
Sakarias son Johannes i öknen.
[10 v.t. + 15 år = 25 v.t.: Således inföll kejsar Tiberius 15 regeringsår, som
allra senast(!), år 25 v.t. [”e.Kr.”], dvs under förutsättning att han inte
samregerade med kejsar Augustus! – Vilket han bevisligen gjorde…!]
SVAR: KEJSAR TIBERIUS 15:E REGERINGSÅR INFÖLL– SOM
ALLRA SENAST – ÅR 25 ENLIGT DEN JULIANSKA KALENDERN!
LÄGG DOCK MÄRKE TILL FÖLJANDE CITAT
RÖRANDE SAMREGENS MELLAN KEJSAR AUGUSTUS OCH KEJSAR TIBERIUS:

Citat från kejsar Augustus egna ord:

“Ännu en tredje gång, tillsammans med det
konsulära imperiet, och med min son kejsar
Tiberius som kollega, utförde jag en Romersk
reningsperiod efter fem år, nämligen i det år då
Sextus Pompeius och Sextus Apuleius var
konsuler.37”


(The Res Gestae of Augustus, Monumentum
Ancyranum, Part II)
Jämför: http://adamoh.org/TreeOfLife.lan.io/NTCh/TheRegnalYearsAndDatesOfRomanEmperors.htm#TiberiusCaesarsReign
SÅ HUR SVARAR DU NU:
Kan vi bevisa att korsfästelsen ägde rum år 31,
år 33 e.Kr., eller när? - Allra senast!
Kan vi bevisa att Jesu dop ägde rum år 27,
år 29 e.Kr., eller när? - Allra senast!
VARIFRÅN KOMMER DÅ TANKEN ATT
AUGUSTUS DOG ÅR 14?
Låt oss gräva ännu lite djupare!
Låt oss ta en titt på en ännu mera grundläggande
felkälla än detta med Augustus dödsår…
ÄR PTOLEMYS KANON
ATT LITA PÅ?
Låt oss titta lite närmare på
den inringade texten i listan
på kungarna och deras
regeringsperioder!
Sidan till höger är hämtad från
Seventh-day Adventist Bible
Commentary, Volume 2, p. 154.
VILKEN DAG OCH VILKET ÅR RÄKNAR PTOLEMY SOM KEJSAR
TIBERIUS TILLTRÄDE TILL TRONEN?
• Är det inte just dagen efter
den 19:e Augusti, 14 e.Kr.,
dvs dagen efter den dag då
kejsar Augustus allmänt
förmodas ha dött?
• Men vi läste ju just
Augustus egna ord som
bevisar hur fel detta är, eller
hur?!!
• Det visar sig att just denna
kanon utgör den yttersta
grunden för förmodandet
om kejsar Augustus
dödsdag!...
• Liksom den gör även för
huvuddelen av antikens
tideräkning i övrigt…
AUGUSTUS DÖD ÄR BARA ETT AV MÅNGA OCH
GRUNDLÄGGANDE DETALJFEL I PTOLEMYS
KUNUNGALÄNGD…
VARPÅ DET ALLRA MESTA AV KONVENTIONELL HISTORIESKRIVING OCH
KONVENTIONELL KRONOLOGI BYGGER PÅ…





Vad bygger du din tidsuppfattning och din egen undervisning på?
Bygger du på Statiska villoläror som aldrig rättas till men som alltid förmeras i ena ändan och
eroderas i andra ändan? Ett sandslott vid havets strand?
Eller bygger du på den klippa Yeshua syftar på enligt Matteus 7:24-25 och som finner sin
motsvarighet i 1 Moseboken 1:14-19? Bygger du på en rent Biblisk kalender med direkt grund och
motsvarighet i himlakropparnas rörelser på himlavalvet? Hur väl känner du den kalendern?
Själv har jag nu under många år studerat Skriftens egen kalender och lärt mig massor som jag inte
visste förut. Ofta något nytt nästan varje dag… och det bara fortsätter och fortsätter… Gud,
Sanningens Gud, och Universums Skapare, är min privatlärare. Prisat vare Hans namn, Jahweh
Elohim, med allt vad det innebär!
Vill du så är du mer än välkommen att ta del av det vår Skapare visar mig och låter mig publicera på
dessa mina webbsidor:

Specifikt om det ämne vi nu beaktat:
http://adamoh.org/TreeOfLife.wan.io/OTCh/PtolemysCanonAndAlmagestQuestioned.htm

Mera allmänt:
http://adamoh.org
SÅ HUR SVARAR DU NU?:
Vem bland följande kommer att visa sig vara mest villig att stå upp för sanningen och för det
som ligger i dessa ord:
”Sola Scriptura – Bibeln, och Bibeln allena!”
1.
2.
3.
4.
5.
Sjundedagsadventister, alla som envar enskilt,
Messianska judar, alla som envar enskilt?,
Jehovas Vittnen, alla som envar enskilt?,
Karaiter, alla som envar enskilt? eller
Pingstvänner, alla som envar enskilt?
Består samtliga dessa församlingar av enskilda människor som ständigt strävar mot högre
mål, mot en mera korrekt förståelse av Guds Ord, eller är det möjligen så att den ena som
den andra gruppen över lag föredrar att sitta, som Psalmisten säger?: ”Där bespottare
sitta…” Psalm 1:1
Hos vem söker Guds egna Söner och Döttrar sin tillflykt, sin trygghet, och sina
sanningsreferenser, 1) hos den egna gruppen, kyrkan, församlingen, eller 2) hos ingen
annan än Sanningens Gud själv och i den verklighet Han allena skapat? Psalm 118:8

similar documents