15.1 Den lineære metode

Report
15.1 Den lineære metode
1. Klik nederst til højre på ikonet
for visning i ”Fuld skærm”.
2. Klik med musen i dit eget tempo
for at se præsentationen.
3. Vil du springe til et bestemt afsnit eller dias?
Klik på menuerne Outlines eller Thumbnails.
15.1 Den lineære metode
Indholdsfortegnelse
Vurdering af værditab
Afskrivningsplaner:
 Inventar med scrapværdi
 Biler med scrapværdi
 Inventar uden scrapværdi (ikke i lærebogen)
Akkumulerede afskrivninger (ikke i lærebogen)
Afslutning & link
15.1 Den lineære metode
I afsnit 12.2 lærte du om afskrivning (værditab)
på virksomhedens anlægsaktiver.
Biler
En bule i
bilen
forringer
også
værdien.
Inventar
Almindelig brug og slidtage giver værditab.
15.1 Den lineære metode
Det er svært at vurdere, hvor meget bilerne og
inventaret vil falde i værdi år for år.
Regner vi med skader?
Vedligeholder vi bilen?
Hvor mange km.
forventer vi at køre?
Den bliver snart et af de mest
kendte ansigter i gadebilledet.
 Stort program
 Fleksibel indretning
 Stor og stærk
Hvor lang tid forventer
vi at beholde bilen?
Brugtvognsværdi
om 2 år?
Om 5 år? Om 8 år?
15.1 Den lineære metode
Fashion Shoe fastlægger allerede ved købet
en afskrivningsplan, hvor der tages hensyn til:
 Hvor stort et beløb skal der i alt afskrives?
 Hvor mange år skal den samlede afskrivning
fordeles over?
 Hvordan skal afskrivningerne fordeles på de
enkelte år?
De 3 punkter gennemgås her kort.
15.1 Den lineære metode
Hvor stort et beløb skal der i alt afskrives?
Kostpris uden moms
kr. 135.000
– scrapværdi
kr. 15.000
= samlet værdiforringelse kr. 120.000
 Det er den samlede værdiforringelse, der skal
afskrives.
 Scrapværdien er aktivets salgsværdi efter endt brug
(= brugtprisen).
15.1 Den lineære metode
Hvor mange år skal den
samlede afskrivning fordeles over?
 Afskrivningsperioden er det antal
år, anlægsaktivet forventes at
kunne bruges i.
 Den forventede levetid fastsættes under
hensyntagen til slitage og forældelse.
 Den forventede levetid benævnes også brugstid.
15.1 Den lineære metode
Hvordan skal afskrivningerne fordeles på de enkelte år?
 De samlede værdiforringelse
fordeles på de enkelte år ved
hjælp af en afskrivningsmetode.
Du skal kunne anvende to afskrivningsmetoder:
 Den lineære metode
 Saldometoden
Gennemgås i dette afsnit
Gennemgås i afsnit 15.2.
15.1 Den lineære metode
Ved den lineære metode afskrives anlægsaktivet
med lige store årlige beløb i aktivets levetid.
Beregning af årlig afskrivning:
Årlig afskrivning =
Kostpris uden moms – scrapværdi
Levetid
Ved afskrivning efter den lineære metode er
de årlige afskrivninger altid lige store.
15.1 Den lineære metode
Fashion Shoe opstiller følgende forudsætninger
for afskrivninger efter den lineære metode:
Kostpris
Scrapværdi
uden moms
Aktiv
Inventar
kr. 225.000
kr.
25.000
Brugstid
5 år
Beregning af årlige afskrivninger på inventar:
kr. 225.000 – kr. 25.000
5 år
= kr. 40.000
Se forudsætninger
15.1 Den lineære metode
På grundlag af forudsætningerne opstilles nu
følgende afskrivningsplan for inventar:
Inventar (alle beløb i kr.)
År
Værdi primo
1
225.000
2
3
4
5
Primo betyder ”i starten”
(den 1. januar).
Altid uden moms.
Se forudsætninger
15.1 Den lineære metode
Afskrivningsplan for inventar (lineær metode):
Inventar (alle beløb i kr.)
År
Værdi primo
1
225.000
Årets
afskrivning
40.000
2
40.000
3
40.000
4
40.000
5
40.000
Årets værdiforringelse
(samme beløb i alle år).
Se forudsætninger
15.1 Den lineære metode
Værdi primo – årets afskrivning = værdi ultimo.
Inventar (alle beløb i kr.)
År
Værdi primo
1
225.000
Årets
afskrivning
40.000
2
40.000
3
40.000
4
40.000
5
40.000
Værdi ultimo
185.000
Ultimo betyder
”i slutningen”
(den 31. december).
Se forudsætninger
15.1 Den lineære metode
Værdi ultimo i ét år = Værdi primo det næste år.
Inventar (alle beløb i kr.)
Årets
afskrivning
År
Værdi primo
1
225.000
40.000
185.000
2
185.000
40.000
145.000
3
40.000
4
40.000
5
40.000
Værdi ultimo
Se forudsætninger
15.1 Den lineære metode
Værdi ultimo i ét år = Værdi primo det næste år.
Inventar (alle beløb i kr.)
Årets
afskrivning
År
Værdi primo
1
225.000
40.000
185.000
2
185.000
40.000
145.000
3
145.000
40.000
105.000
4
40.000
5
40.000
Værdi ultimo
Se forudsætninger
15.1 Den lineære metode
Værdi ultimo i ét år = Værdi primo det næste år.
Inventar (alle beløb i kr.)
Årets
afskrivning
År
Værdi primo
1
225.000
40.000
185.000
2
185.000
40.000
145.000
3
145.000
40.000
105.000
4
105.000
40.000
65.000
5
40.000
Værdi ultimo
Se forudsætninger
15.1 Den lineære metode
Værdi ultimo i ét år = Værdi primo det næste år.
Inventar (alle beløb i kr.)
Årets
afskrivning
År
Værdi primo
1
225.000
40.000
185.000
2
185.000
40.000
145.000
3
145.000
40.000
105.000
4
105.000
40.000
65.000
5
65.000
40.000
25.000
Værdi ultimo
Ultimoværdi sidste år = Scrapværdi
Indholdsfortegnelse
Afslutning
Kr.
15.1 Den lineære metode
100.000
80.000
60.000
Årlig afskrivning på inventar
40.000
20.000
Kr.
1
2
3
250.000
4
5
År
Lige store årlige afskrivninger
på kr. 40.000
200.000
150.000
100.000
50.000
Scrapværdi
kr. 25.000
Ultimoværdi på inventar
1
2
3
4
5
År
15.1 Den lineære metode
Fashion Shoe opstiller følgende forudsætninger
for afskrivninger efter den lineære metode:
Aktiv
Kostpris
Scrapværdi
uden moms
Biler
kr. 135.000
kr.
15.000
Brugstid
6 år
Beregning af årlige afskrivninger på biler:
kr. 135.000 – kr. 15.000
6 år
= kr. 20.000
Se forudsætninger
15.1 Den lineære metode
På grundlag af beregningerne opstilles nu følgende
afskrivningsplan for varebilen:
Varebil (alle beløb i kr.)
År
Værdi primo
1
135.000
2
3
4
5
6
Primo betyder ”i starten”
(den 1. januar).
Altid uden moms.
Se forudsætninger
15.1 Den lineære metode
Afskrivningsplan for varebilen (lineær metode):
Varebil (alle beløb i kr.)
År
Værdi primo
1
135.000
Årets
afskrivning
20.000
2
20.000
3
20.000
4
20.000
5
20.000
6
20.000
Årets værdiforringelse
(samme beløb i alle år).
Se forudsætninger
15.1 Den lineære metode
Værdi primo – årets afskrivning = værdi ultimo.
Varebil (alle beløb i kr.)
År
Værdi primo
1
135.000
Årets
afskrivning
20.000
2
20.000
3
20.000
4
20.000
5
20.000
6
20.000
Værdi ultimo
115.000
Ultimo betyder
”i slutningen”
(den 31. december).
Se forudsætninger
15.1 Den lineære metode
Værdi ultimo i ét år = Værdi primo det næste år.
Varebil (alle beløb i kr.)
Årets
afskrivning
År
Værdi primo
1
135.000
20.000
115.000
2
115.000
20.000
95.000
3
20.000
4
20.000
5
20.000
6
20.000
Værdi ultimo
Se forudsætninger
15.1 Den lineære metode
Værdi ultimo i ét år = Værdi primo det næste år.
Varebil (alle beløb i kr.)
Årets
afskrivning
År
Værdi primo
1
135.000
20.000
115.000
2
115.000
20.000
95.000
3
95.000
20.000
75.000
4
20.000
5
20.000
6
20.000
Værdi ultimo
Se forudsætninger
15.1 Den lineære metode
Værdi ultimo i ét år = Værdi primo det næste år.
Varebil (alle beløb i kr.)
Årets
afskrivning
År
Værdi primo
1
135.000
20.000
115.000
2
115.000
20.000
95.000
3
95.000
20.000
75.000
4
75.000
20.000
55.000
5
20.000
6
20.000
Værdi ultimo
Se forudsætninger
15.1 Den lineære metode
Værdi ultimo i ét år = Værdi primo det næste år.
Varebil (alle beløb i kr.)
Årets
afskrivning
År
Værdi primo
1
135.000
20.000
115.000
2
115.000
20.000
95.000
3
95.000
20.000
75.000
4
75.000
20.000
55.000
5
55.000
20.000
35.000
6
20.000
Værdi ultimo
Se forudsætninger
15.1 Den lineære metode
Værdi ultimo i ét år = Værdi primo det næste år.
Varebil (alle beløb i kr.)
Årets
afskrivning
År
Værdi primo
1
135.000
20.000
115.000
2
115.000
20.000
95.000
3
95.000
20.000
75.000
4
75.000
20.000
55.000
5
55.000
20.000
35.000
6
35.000
20.000
15.000
Værdi ultimo
Ultimoværdi sidste år = Scrapværdi
Indholdsfortegnelse
Afslutning
Kr.
15.1 Den lineære metode
100.000
80.000
60.000
40.000
Årlig afskrivning på biler
20.000
Kr.
1
2
3
250.000
4
5
6
År
Lige store årlige afskrivninger
på kr. 20.000
200.000
150.000
100.000
50.000
Scrapværdi
kr. 15.000
Ultimoværdi på biler
1
2
3
4
5
6
År
15.1 Den lineære metode
Inventar med forventet scrapværdi på kr. 0.
Aktiv
Inventar
Kostpris
Scrapværdi
uden moms
kr. 225.000
kr.
0
Brugstid
5 år
Beregning af årlig afskrivning på inventar:
kr. 225.000 – kr. 0
5 år
= kr. 45.000
Se forudsætninger
15.1 Den lineære metode
På grundlag af forudsætningerne opstilles nu
følgende afskrivningsplan for inventar:
Inventar (alle beløb i kr.)
År
Værdi primo
1
225.000
2
3
4
5
Primo betyder ”i starten”
(den 1. januar).
Altid uden moms.
Se forudsætninger
15.1 Den lineære metode
Afskrivningsplan for inventar (lineær metode):
Inventar (alle beløb i kr.)
År
Værdi primo
1
225.000
Årets
afskrivning
45.000
2
45.000
3
45.000
4
45.000
5
45.000
Årets værdiforringelse
(samme beløb i alle år).
Se forudsætninger
15.1 Den lineære metode
Værdi primo – årets afskrivning = værdi ultimo.
Inventar (alle beløb i kr.)
År
Værdi primo
1
225.000
Årets
afskrivning
45.000
2
45.000
3
45.000
4
45.000
5
45.000
Værdi ultimo
180.000
Ultimo betyder
”i slutningen”
(den 31. december).
Se forudsætninger
15.1 Den lineære metode
Værdi ultimo i ét år = Værdi primo det næste år.
Inventar (alle beløb i kr.)
Årets
afskrivning
År
Værdi primo
1
225.000
45.000
180.000
2
180.000
45.000
135.000
3
45.000
4
45.000
5
45.000
Værdi ultimo
Se forudsætninger
15.1 Den lineære metode
Værdi ultimo i ét år = Værdi primo det næste år.
Inventar (alle beløb i kr.)
Årets
afskrivning
År
Værdi primo
1
225.000
45.000
180.000
2
180.000
45.000
135.000
3
135.000
45.000
90.000
4
45.000
5
45.000
Værdi ultimo
Se forudsætninger
15.1 Den lineære metode
Værdi ultimo i ét år = Værdi primo det næste år.
Inventar (alle beløb i kr.)
Årets
afskrivning
År
Værdi primo
1
225.000
45.000
180.000
2
180.000
45.000
135.000
3
135.000
45.000
90.000
4
90.000
45.000
45.000
5
45.000
Værdi ultimo
Se forudsætninger
15.1 Den lineære metode
Værdi ultimo i ét år = Værdi primo det næste år.
Inventar (alle beløb i kr.)
Årets
afskrivning
År
Værdi primo
1
225.000
45.000
180.000
2
180.000
45.000
135.000
3
135.000
45.000
90.000
4
90.000
45.000
45.000
5
45.000
45.000
0
Værdi ultimo
Ultimoværdi sidste år = Scrapværdi
Indholdsfortegnelse
Afslutning
Kr.
15.1 Den lineære metode
100.000
80.000
Årlig afskrivning på inventar
60.000
40.000
20.000
Kr.
1
2
3
250.000
4
5
År
Lige store årlige afskrivninger
på kr. 45.000
200.000
150.000
100.000
50.000
Scrapværdi
kr. 0
Ultimoværdi på inventar
1
2
3
4
5
År
Indholdsfortegnelse
Afslutning
Se forudsætninger
15.1 Den lineære metode
De akkumulerede afskrivninger kan også
medtages i en afskrivningsplan.
Inventar (alle beløb i kr.)
År
Værdi primo
(uden moms)
Årets
afskrivning
Værdi ultimo
Akkumulerede
afskrivninger
1
225.000
45.000
180.000
45.000
2
180.000
45.000
135.000
90.000
3
135.000
45.000
90.000
135.000
4
90.000
45.000
45.000
180.000
5
45.000
45.000
0
225.000
Samlet værditab efter 5 år.
15.1 Den lineære metode
Du kender nu den lineære metode:

Anvendes når anlægsaktivet taber lige meget værdi hvert år

Derfor afskrives med lige store beløb i kr. hvert år

Årlig afskrivning = Kostpris uden moms – scrapværdi
Leveår
Opstilling af afskrivningsplan.

Video:
6 Revisorvideoer, bl.a.:
 Hvad betyder afskrivninger?
 Afskrivningsmetoder
 Hvad betyder afskrivninger
for likviditeten?
Selvrettende opgave:
Den lineære metode (Excel)

similar documents