PowerPoint presentasjon

Report
Fagbrev
- Hestefaget
- Hovslagarfaget
Fagbrev
- Anleggsgartner
- Idrettsanlegg
VG3
Naturforvaltning
- Studieførebuande
VG3 Landbruk
2 år læretid i bedrift
VG2 Hesteog hovslagarfag
2 år læretid i bedrift
VG2
Anleggsgartnar- og
idrettsanleggsfag
VG1 Naturbruk
- agronom
VG2 Landbruk
og gartneri
VG3 Naturforvaltning
Generell og spesiell
studiekompetanse
VG3 Påbyggingskurs
Generell studiekompetanse
VG2
VG2
VG1 naturbruk
VG1 TIP
Valfri fordjuping over tre år:
Vg1
Matematikk 1T - 5 t/v
Vg2
Biologi 1 - 5 t/v
Kjemi 1 - 5 t/v
Vg3
Matematikk R1 - 5 t/v
Biologi 2 - 5 t/v
Kjemi 2 - 5 t/v
Vg3
Landbruk
Vg1
Naturbruk
Vg2
Landbruk og
gartneri
Vg3 Gartner
Vg3
Studiekomp.
Vg2 Landbruk og gartneri
Vg2 Landbruk og gartneri
Vg2 Landbruk og gartneri
Vg2 Landbruk og gartneri
2 år lære
anleggsgartnerfaget
Vg1
Naturbruk
Vg2 Anleggsgartner
2 år lære
driftsoperatør
idrettsanlegg
Vg3
Studiekomp.
Vg2 anleggsgartner
Vg2 anleggsgartner
Vg2 anleggsgartner
Vg2 anleggsgartner
2 år lære
hestefaget
Vg1 Naturbruk
Vg2 hest og
hovslager
2 år lære
hovslagerfaget
Vg3 Studiekomp.
Vg2 hest og hovslager
Vg2 hest og hovslager
Vg2 hest og hovslager
Vg2 hest og hovslager
Vg2 hest og hovslager
Fagbrev
Aluminiumskonstruksjonsfaget,
Verktøymakerfaget, CNC-maskineringsfaget,
Produksjonsteknikkfaget, Industriell
overflatebehandling, Industrimontørfaget,
Industrirørleggerfaget, Platearbeiderfaget,
Sveisefaget, Industrimekanikerfaget m.m.
2 år læretid i bedrift
VG3
Studieførebuande
VG2
Industriteknologi
VG1
Teknikk og industriell produksjon
Vg1 Teknikk og industriell produksjon
Vg1 Teknikk og industriell produksjon
Vg1 Teknikk og industriell produksjon
Vg1 Teknikk og industriell produksjon
HAVYARD TOMREFJORD
Utplassering
Internat for 70 elevar
Internat
Internat
Internat
Internat

similar documents