Rekruttering stig kleven

Report
Rekrutteringsprosjektet 2016
 Stig Kleven
 Utviklingskonsulent NBF
Mål
3 000
Nå
1 000
Delmål
1 700
VI TRENGER KRUTT !
ER DERE MED?
Prosjekt plan
 Bryteskole
 Under 13 år
 13-15 år
 Over 16
 Videreutvikling av trenere
 Rekruttering av dommere
 Registrering av medlemmer (mørketall)
 CorBa
Rekrutteringsprosjektet 2016/17
Nå:
2014/15:
1 000 : 35 = 30 utøvere pr klubb.
1 700 : 35 = 50
Dvs. 20 nye pr. klubb
Rekrutteringsprosjektet 2016
Hovedprosjekt:
Bryteskolen
7-10 år del 1 oppstart 2 x i året september og januar
7-10 år del 2 oppstart i år januar (fra september neste år)
10-13 år bryteskole for litt større barn oppstart
september
Hva gjør NBF
 NBF lager ny bryteskole
 NBF holder bryteskolekurs
 NBF lager materiell
Hva gjør klubbene?
Setter av tid en gang i uka i lokalene til:
 Starte bryteskole del 1 i september
 Starte bryteskole del 1 og 2 i januar
 Starte bryteskole 10-13 år september
Finne trener:
 Hvem skal være trener.
 Sende treneren på kurs.
Mørketall
 Vi lever av tilskudd, de blir gitt på bakgrunn av
medlemstall.
 Alle som trener i brytelokalene SKAL være medlem av
gruppen og ha lisens.
 En person må ha ansvar for dette i klubben.
CorBa
Core og basistrening med
øvelser fra bryting
NBF`s
nye
Storsatsing
s
CorBa
Målgruppe:
30-60 åringer som er i gang
med trening
CorBa
Kommer til å bli viktig for
finansiering av klubbene
fremover
 Trender i treningsbransjen; trene variert, artig og tøff
trening sammen med andre (Bootcamps, crossfit etc.)
 NBF ønsker å ta del av dette markedet
 Bryting vil på denne måten komme ut mot nye
målgrupper og være med på å gjøre sporten kjent
CorBa: Idegrunnlag
CorBa
 NBF står som ansvarlig for konseptet
 NBF står for markedsmateriell
 NBF autoriserer trenere (23 og 24 august + oktober +




januar)
NBF står for påmelding og innbetaling
NBF står for utbetaling til trener og klubb
NBF kjøper utstyr til gjennomføring.
NBF lager WOW
Regnestykke
Utgangspunkt: 20 personer, 10 uker, pris 1 350,Fordeling: 28% trener, 36 % klubb, 36% forbund.
20 x 1 350,- = 27 000,Trener: 7 560,Klubb: 9 720,Forbund: 9 720,-
CorBa
CorBa
 Vi starter opp i 6 klubber
 Hvem er med?
 Førstemann til mølla.

similar documents