Bild 1

Report
Folkmängd 2013
Askim-Frölunda-Högsbo
Folkmängd 2013
Högsbohöjd
Högsbotorp
Ruddalen
Frölunda
torg
Flatås
Kaverös
Järnbrott
Högsbo
Tofta
Askim
Hovås
Billdal
10 655
Askim
10 039
Högsbotorp
6 469
Frölunda Torg
5 893
Kaverös
4 284
Järnbrott
3 941
Högsbohöjd
3 694
Flatås
3 395
Hovås
3 309
Tofta
2 654
Ruddalen
2 102
Billdal
Högsbo
63
Askim-Frölunda-Högsbo 56 498
Bostäder efter upplåtelseform 2013
Askim-Frölunda-Högsbo
Bostadsbyggande 2003-2012
Askim-Frölunda-Högsbo
Åldersfördelning 2013
Varje åldersgrupps andel av befolkningen
Askim-Frölunda-Högsbo
Befolkningspyramid, antal
Åldersfördelning 2013, åldersklasser
Askim-Frölunda-Högsbo
Utländsk bakgrund 2013
Askim-Frölunda-Högsbo
Utbildningsnivå 2013, 25-64 år
Askim-Frölunda-Högsbo
Låg och hög utbildningsnivå 2013, 25-64 år
Askim-Frölunda-Högsbo
Låg och hög utbildningsnivå 2013, 25-64 år
Askim-Frölunda-Högsbo
Förvärvsfrekvens 2012, 25-64 år
Askim-Frölunda-Högsbo
Förvärvsfrekvens 2012, 25-64 år
Askim-Frölunda-Högsbo
Förvärvsfrekvens 2012, 25-64 år
Askim-Frölunda-Högsbo
Arbetslöshet 2013, 18-64 år
Askim-Frölunda-Högsbo
Arbetslöshet 2013, 18-64 år
Askim-Frölunda-Högsbo
Arbetslöshet 2013, 18-64 år
Askim-Frölunda-Högsbo
Arbetslöshet 2013, 18-64 år
Askim-Frölunda-Högsbo
Ungdomsarbetslöshet 2013, 18-24 år
Askim-Frölunda-Högsbo
Ungdomsarbetslöshet 2013, 18-24 år
Askim-Frölunda-Högsbo
Medelinkomst 2012, 20-64 år
Askim-Frölunda-Högsbo
Medelinkomst 2012, 20-64 år
Askim-Frölunda-Högsbo
Medelinkomst 2012, 20-64 år
Askim-Frölunda-Högsbo
Medelinkomst 2012, 20-64 år
Askim-Frölunda-Högsbo
Inkomstfördelning
2012, 20-64
år
Inkomstfördelning
Majorna-Linné
2011,
20-64 år
Askim-Frölunda-Högsbo
Försörjningsstöd 2012, andel hushåll
Askim-Frölunda-Högsbo
Befolkningsutveckling, 2009-2013
Askim-Frölunda-Högsbo
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
Födelsenetto
Antal födda minus antal
avlidna under året
+
Flyttnetto
Antal inflyttade minus antal
utflyttade under året
=
Folkökning
Födelsenetto plus flyttnetto
(och eventuella korrigeringar
i befolkningsregistret)
Befolkningsförändring, 2013
Askim-Frölunda-Högsbo

similar documents