PP de första städerna

Report
En av de första städerna var Ur
Ur låg vid floderna Eufrat och Tigris
Catal Hüyük var också en mycket tidig stad
Catal Hüyük låg i Turkiet och även den vid en flod.
Varför låg de flesta första städerna vid en flod?
Jeriko är också en mycket gammal stad. Jeriko är
fortfarande en stad där människor bor.
Är Jeriko äldst med sina 10 000 år?
• Jeriko hade inget tempel eller palats för
styresmän.
• Där fanns det inga verkstäder som visar att
folk haft olika yrken.
• Arkeologer brukar säga att allt detta ska finnas
i en forntida stad, annars är det en by.
• Jeriko hade endast bostadshus.
• Det fanns en mur med ett torn som skydd. Det
äldsta skydd vi känner.
Catal Hüyük 8 500 år
• I Catal Hüyük finns allt det arkeologerna vill ha.
• Det finns tempel, verkstäder, palats och vanliga
bostadshus.
• I Catal Hüyük har man även hitta det äldsta tyget som
är 8 000 år gammalt.
• Man räknar med att det bott cirka 6 000 människor i
Catal Hüyük.
• Mycket av maten de åt fanns inte där – det betyder att
de har bedrivit handel eller gett sig iväg på
insamlingsturer.
• Catal Hüyük har antagligen varit en helig plast eller en
handelsplats.
Uruk - storstaden
Uruk - storstaden
• I Uruk fanns det människor med olika yrken:
bagare, smeder, präster, krukmakare och
skrivare.
• I Uruk fanns det människor som kunde läsa
och skriva.
• I Uruk användes olika metaller som koppar
och brons.
Första skriften - kilskrift
Hur uppstår en stad som Uruk?
• Det tar lång tid - kanske så mycket som 1 000
år.
• På 3000-talet f.Kr. fanns det hundratals byar i
Mesopotamien.
• Varje by hade ett eget tempel och bönderna
samarbetade med jordbruket.
• De som bestämde i byn var familjernas äldste.
• Utanför byn fanns det herdar som tog hand
om får, getter och kor.
Hur uppstår en stad som Uruk?
• När det var torka blev det bråk om vattnet
mellan herdarna och byborna.
• Byborna var tvungna att hindra djuren från att
trampa sönder åkrarna och dammarna.
• För att kunna skydda sig bättre och kunna
bygga stora tempel slöt sig flera byar samman
och bildade en storby.
• Vissa storbyar växte ännu mer och blev tillslut
städer.
Nu behövs det kungar
• En stad som Uruk hade cirka 50 000 invånare.
• Då kunde inte staden längre styras som en
liten by.
• Någon måste hålla samman de många
familjerna och släkterna.
• Det måste finnas lag och ordning och ett
gemensamt försvar då fiender hotar.
Nu behövs det kungar
• Från början styrdes staden av de äldstes råd. De
var ledarna för de mäktigaste släkterna och
prästerna från de viktigaste templen.
• Varför var präster så pass viktiga?
• När staden hotades av fiender utsåg de äldstes
råd en enda ledare till kung.
• Tillslut blev det så att kungen satt kvar även när
ingen fiende hotade.
• Från 2800 f.Kr. fanns det ständigt en kung i Uruk.
De stora framstegen
1. Skriften
• De äldsta skrivtecken som vi hittat är 7 000 år
gammal. Den hittades i Belgrad och ingen har
hittills lyckats tolka den.
• För cirka 5 500 år sedan uppfanns kilskriften i
Mesopotamien.
• 500 år senare började egyptierna använda
hieroglyfer. Då började man även skriva i
Indien, Kina kom igång först flera hundra år
senare.
De stora framstegen
1. Skriften
• Alla de äldsta skriftsystemen är bildskrift.
• En nackdel med detta system är att man måste
känna till en massa tecken.
• Det krävs att du kan minst 2000 tecken för att
kunna läsa och skriva. Därför kunde bara vissa
lära sig det.
• Vår alfabet bygger på ljud och kan kombineras i
all oändlighet.
• http://www.youtube.com/watch?v=_q-8ot4K80&feature=related
De stora framstegen
2. Matematiken
• Med konsten att skriva utvecklades också konsten
att räkna.
• Skrivtecknen kom till för att prästerna i Uruk
skulle hålla reda på sina affärer, lager och
anställda.
• De kom på att de även måste ha tecken för hur
mycket de hade av allt.
• Först ritade man streck men det blev väldigt
många streck – det gjorde att man skapade
tecken för 10, 100, 1000 osv.
De stora framstegen
• Skriften och siffrorna skapade ordning.
• Städerna hade inte kunnat bli riken utan skrift.
• Med hjälp av skriften kunde kungen ge order
till människorna utan att träffa dem.
• Dessutom kunde det skapas historia – man
kunde skriva ner vad som hade hänt.
• Kunskaper kunde samlas från släktled till
släktled. Innan var det endast vad
människorna mindes som bevarades.
De stora framstegen
3. Lagarna
• Även när människan var jägare och samlare
behövde hon regler.
• Dessa regler fördes vidare muntligt från
generation till generation.
• När skriften kom kunde man skriva ner
lagarna.
• Med lagarna kom även straffen.
• De äldsta lagarna vi hittat är 4100 år gamla.
De stora framstegen
4. Hjulet
• Hjulet är den viktigaste tekniska uppfinningen
som gjordes under den här perioden.
• Det äldsta hjulet vi hittat är 5 500 år gammalt.
• För 5 000 år sedan börjades hjul användas vid
transporter.
• Läs 159-162 och svara på frågorna

similar documents