Informationsmateriale fra mødet

Report
Informationsmøde kommende
elever 2014
Informationsmøde kommende elever 2014 – 10.06.2014
Årgang 2014
Handelsgymnasiet,
Roskilde
Handelsskole
2
Aftenens program
Velkomst og præsentation af skolen v. Per
Jensen, uddannelseschef
Præsentation af HHX uddannelsen v. Jannie
Illum Andersen, uddannelsesleder og Per
Jensen, uddannelseschef
Præsentation af PC-ordningen v. Søren
Lehmann
3
Formålet med mødet
Skabe tryghed for kommende elever (og
deres forældre)
Formidle fakta om diverse forhold
Skabe en fælles forståelse om det at gå
på Handelsgymnasiet.
4
HHX på Roskilde Handelsskole
Til august: 1000 elever
90 lærere
Aktiv Skole - diverse forsøgsprojekter
5
Status på kommende elever
390 elever er optaget
I år opretter vi 15 første års klasser
Klasser




6
3. år: 12 klasser
2. år: 14 klasser
1. år: 15 klasser
41 klasser i alt
Nye elever og klasser
7
Studieretning
Klasser
Klassebetegnelse
Finans
2
Hh1i14 & hh1j14
Kina-USA
1
Hh1g14
Virksomhedsøkonomi
1
Hh1h14
It og marketing
1
Hh1c14
Iværksætteri
2
Hh1e14 & hh1f14
Europa
1
Hh1a14
Verden
2
Hh1b14 & hh1v14
Sportsmanagement
1
Hh1t14
Sportsmanagement plus
3
Hh1o14,hh1p14 & hh1s14
Sprog/kultur – Interkulturel marketing
1
Hh1k14
I alt
15
390 elever
Hvad adskiller studieretningerne?
85-90% identisk fællespakke
En forskellig toning af undervisningen ift.
studieretningsfag
Niveau A, B og C
Valgfag
Alle studieretninger giver adgang til
videregående uddannelser
– men vær opmærksom på matematikniveau!
8
Økonomiske linjer eks.
Linje
Studieretning
Studieretningsfag
Økonomi
Finans
Virksomhedsøkonomi
Virksomhedsøkonomi A
Virksomhedsøkonomi A
International økonomi A
Matematik A
Matematik B + Finansiering B
Statistik C
Dansk A
Engelsk A
Samtidshistorie B
International økonomi B
Obligatoriske fag
Erhvervsret C
Virksomhedsøkonomi B
Afsætning B
Matematik C
Samfundsfag C
Fremmedsprog
Tysk B
Tysk B/fransk B
Valgfag
2HHX: studieretningsfag + 1 valgfag
3HHX: studieretningsfag + 2 valgfag
2HHX: studieretningsfag + 1 valgfag
3HHX: studieretningsfag + 2 valgfag
9
Årets gang for eleverne
Placering i foreløbige studieretninger
 ½ års grundforløb
 endeligt valg af studieretning primo december
 ønsker man skift før jul, kontaktes studievejlederne
Placering i endelige studieretninger og klasser til januar
– 2½ års studieretningsforløb
10
Gymnasiereformen – hvad skal
man lære som student?
To ben:
- Tværfaglige kompetencer (Studieretningsprojekt)
- Studiekompetencer (Studieområdet)
Studieområdet:
1hhx: det erhvervsøkonomiske projekt, det
samfundsøkonomiske projekt og det
sproglige/kulturelle projekt
(synopsis/rapporter)
2hhx: Erhvervscase
3hhx: Det internationale område (DIO)
11
Akademisk tankegang og sprog
Beskrivelse (forandring, udvikling)
Analyse
Perspektivering, problemer, løsninger
12
Før du starter
I sommerferien får du brev fra os med information om den
første tid på Handelsgymnasiet:








13
Program for de 5 første skoledage
Vi mødes mandag den 11. august kl. 10:00 i Kantinen
Guider tager imod dig
Samvær med klassen
Underholdning
Besked om hyttetur
Besked om klassekammerater
Besked om kontaktlærer/klasseteam.
Forældrekontakt
Information på skolens hjemmeside (www.rhs.dk)
Forældremøde den 28. oktober
Forældrekonsultation i januar-marts for elever med
fokusområder (hvis under 18 år)
Evt. henvendelse ved behov for forældreinvolvering og
yderligere information til forældre
14
Holdninger og værdier
Vi tager udgangspunkt i den enkelte elev og dennes
studieaktivitet:
Fysisk fremmøde
Aflevere skriftlige opgaver og deltage aktivt i undervisningen
Fælles rammer
Vi har en god omgangstone og høj elevtrivsel på skolen
Vi forventer aktiv deltagelse i og udenfor timerne
Pas på vores fælles ting – ingen forsikring!
15
Snyd og afskrift
Svær overgang fra folkeskolen - andre krav i forhold til
skriftligt arbejde
1 mundtlig advarsel – 1 skriftlig advarsel – 2. skriftlige
advarsel kan medføre udmeldelse.
16
IT i det daglige
PC’en er et arbejdsredskab på lige fod med blyanten
PC’en inddrages i alle fag
Brug af E-bøger/I-bøger - Tænk over dette ved valg af
PC/tablet
PC’en skal ideelt set kunne bruges hvor som helst, når
som helst
En naturlig del af fremtidens arbejdsliv
Kræver selvjustits i forhold til at bruge PC’en til det
rigtige
17
Skema 90+5
Skema-skabelon uden indhold
Mandag
Blok 1 - 08:05 til 9:40
Frikvarter 9:40 til 9:50 - 10 min
Blok 2 - 09:50 - 11:25
Spise-Frikvarter 11:25 til 11:50 - 25 min
Blok 3 - 11:50 til 13:25
Frikvarter 13:25 til 13:40 - 15 min.
Blok 4 - 13:40 til 15:15
Kan udvides med 45 min. - undervisningen
færdig 16:00 eller 16:05 med 5 min pause
18
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Skoleåret 2014/2015
– Uge 33 – program 1. års elever
Program for introdagene august 2014
Blok/Lektion
Mandag den 11.8.
Tirsdag den 12.8.
Blok 1
Kl. 9.00: Guiderne møder v.
studievejledningen. Info om
fredagens aktivitet +
udlevering af T-shirts m.m.
Kl. 9.30 – 10:00: Guiderne
modtager de nye elever og
følger dem til kantinen.
Kl. 8.05: Kontaktlæreren
gennemgår studieregler
m.v. (se elevhåndbog).
Kl. 10.00 - 10.20: Intro i
kantinen. Guiderne følger
eleverne til deres
klasselokaler.
Kl. 10.20 - 10.35:
Kontaktlæreren byder
velkommen og
introducerer i klassen
(ikke navneleg).
Kl. 9.50: Almindelig
undervisning.
Blok 2
Onsdag den
13.8.
Almindelig
undervisning
hele dagen.
19
Kl. 11.30 - 12.00:
Frokostpause.
Fredag den 15.8.
Almindelig
undervisning.
Almindelig
undervisning.
Derefter almindelig
undervisning.
Kl. 10.00: Social
aktivitet for alle
nye elever.
Overguiderne
arrangerer og
guiderne
hjælper
Kl. 10.35 - 11.30:
Guiderne holder et kort
oplæg og står for
navnelege/icebreakers
med eleverne. Desuden
rundvisning på skolen.
Kontaktlæreren er til
stede.
Blok 3
Torsdag den 14.8.
Kl. 11.50: Almindelig
undervisning.
Fortsættes næste side
Kl. 12.00 – 12.30: Stand up i
kantinen.
Kl. 12.45: Guiderne går
Skoleåret 2014/2015
–Skoleårskalender elever!
måned
aktivitet
skoledage
august
11. august – 1. års eleverne starter – 10.00
12. august – 2. + 3. års eleverne starter
15 skoledage
september
oktober
Uge 42 efterårsferie alle
november
december
Juleferie 22.12.13 til 04.01.15 begge dage incl.
Antal skoledage
januar
Start efter juleferien 5.01.15
februar
Vinterferie uge 8
marts
april
Påskeferie uge 14 – 30.03.15 til 6.04.15 begge dage inkl.
22 skoledage
18 skoledage + 5 feriedage
20 skoledage
15 skoledage
90 skoledage
20 skoledage
15 skoledage + 5 feriedage
20 skoledage
18 skoledage + 6 ferie og helligdage
maj
juni
19 dage
Sidste undervisningsdag 1. års elever 12.06.15 – herefter
årsprøver og eksamen.
juni
Sidste skoledag – dimission 26.06.15
Antal skoledage i forårssemestret
Samlet antal skoledage skoleåret 2014/2015
20
18 dage
110 dage
200 dage
Afslutning v/Per Jensen
Husk at følge os på facebook: Handelsgymnasiet –
Roskilde Handelsskole
Præsentationen ses på HHX hjemmesiden i morgen
Husk at returnere lejekontrakt vedr. PC
 Studievejlederne kan kontaktes – også uge 32
 Spørgsmål til pc-ordningen til Søren Lehmann
 Andre spørgsmål til Jannie og jeg.
–På gensyn til august !
21

similar documents