Bild 1

Report
Folkmängd 2013
Majorna-Linné
Folkmängd 2013
Haga
Masthugget
Olivedal
Stigberget
Annedal
Majorna
Kungsladugård
Sanna
Olivedal
11 220
Masthugget
11 208
Kungsladugård
10 893
Majorna
10 455
Stigberget
7 564
Annedal
4 130
Haga
4 096
Sanna
2 000
Änggården
1 560
Änggården
Majorna-Linné
63 126
Bostäder efter upplåtelseform 2013
Majorna-Linné
Bostadsbyggande 2003-2012
Majorna-Linné
Åldersfördelning 2013
Varje åldersgrupps andel av befolkningen
Majorna-Linné
Befolkningspyramid, antal
Åldersfördelning 2013, åldersklasser
Majorna-Linné
Utländsk bakgrund 2013
Majorna-Linné
Utbildningsnivå 2013, 25-64 år
Majorna-Linné
Låg och hög utbildningsnivå 2013, 25-64 år
Majorna-Linné
Låg och hög utbildningsnivå 2013, 25-64 år
Majorna-Linné
Förvärvsfrekvens 2012, 25-64 år
Majorna-Linné
Förvärvsfrekvens 2012, 25-64 år
Majorna-Linné
Förvärvsfrekvens 2012, 25-64 år
Majorna-Linné
Arbetslöshet 2013, 18-64 år
Majorna-Linné
Arbetslöshet 2013, 18-64 år
Majorna-Linné
Arbetslöshet 2013, 18-64 år
Majorna-Linné
Arbetslöshet 2013, 18-64 år
Majorna-Linné
Ungdomsarbetslöshet 2013, 18-24 år
Majorna-Linné
Ungdomsarbetslöshet 2013, 18-24 år
Majorna-Linné
Medelinkomst 2012, 20-64 år
Majorna-Linné
Medelinkomst 2012, 20-64 år
Majorna-Linné
Medelinkomst 2012, 20-64 år
Majorna-Linné
Medelinkomst 2012, 20-64 år
Majorna-Linné
Inkomstfördelning
2012, 20-64
år
Inkomstfördelning
Majorna-Linné
2011, 20-64Majorna-Linné
år
Försörjningsstöd 2012, andel hushåll
Majorna-Linné
Befolkningsutveckling, 2009-2013
Majorna-Linné
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
Födelsenetto
Antal födda minus antal
avlidna under året
+
Flyttnetto
Antal inflyttade minus antal
utflyttade under året
=
Folkökning
Födelsenetto plus flyttnetto
(och eventuella korrigeringar
i befolkningsregistret)
Befolkningsförändring, 2013
Majorna-Linné

similar documents