140 Norra Hisingen

Report
Folkmängd 2013
Norra Hisingen
Folkmängd 2013
Rödbo
Kärra
Säve
Kärra
10 632
Tuve
9 079
Skälltorp
8 509
Backa
7 687
Brunnsbo
6 574
Skogome
2 548
Säve
2 286
Rödbo
910
Skogome
Skälltorp
Norra Hisingen
Tuve
Backa
Brunnsbo
48 225
Bostäder efter upplåtelseform 2013
Norra Hisingen
Bostadsbyggande 2003-2012
Norra Hisingen
Åldersfördelning 2013
Varje åldersgrupps andel av befolkningen
Norra Hisingen
Befolkningspyramid, antal
Åldersfördelning 2013, åldersklasser
Norra Hisingen
Utländsk bakgrund 2013
Norra Hisingen
Utbildningsnivå 2013, 25-64 år
Norra Hisingen
Låg och hög utbildningsnivå 2013, 25-64 år
Norra Hisingen
Låg och hög utbildningsnivå 2013, 25-64 år
Norra Hisingen
Förvärvsfrekvens 2012, 25-64 år
Norra Hisingen
Förvärvsfrekvens 2012, 25-64 år
Norra Hisingen
Förvärvsfrekvens 2012, 25-64 år
Norra Hisingen
Arbetslöshet 2013, 18-64 år
Norra Hisingen
Arbetslöshet 2013, 18-64 år
Norra Hisingen
Arbetslöshet 2013, 18-64 år
Norra Hisingen
Arbetslöshet 2013, 18-64 år
Norra Hisingen
Ungdomsarbetslöshet 2013, 18-24 år
Norra Hisingen
Ungdomsarbetslöshet 2013, 18-24 år
Norra Hisingen
Medelinkomst 2012, 20-64 år
Norra Hisingen
Medelinkomst 2012, 20-64 år
Norra Hisingen
Medelinkomst 2012, 20-64 år
Norra Hisingen
Medelinkomst 2012, 20-64 år
Norra Hisingen
Inkomstfördelning
2012, 20-64
år
Inkomstfördelning
Majorna-Linné
2011, 20-64 år
Försörjningsstöd 2012, andel hushåll
Norra Hisingen
Befolkningsutveckling, 2009-2013
Norra Hisingen
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
Födelsenetto
Antal födda minus antal
avlidna under året
+
Flyttnetto
Antal inflyttade minus antal
utflyttade under året
=
Folkökning
Födelsenetto plus flyttnetto
(och eventuella korrigeringar
i befolkningsregistret)
Befolkningsförändring, 2013
Norra Hisingen

similar documents