PowerPoint-presentasjon

Report
Rapport av markedsundersøkelse
Prosjekt: Elektronikkbransjen – Julegaver 2013
Prosjektleder: Morten Island
Kort om undersøkelsen
Bakgrunn
• Hensikten med undersøkelsen er å avdekke hva det norske folk ønsker seg i
julegave. Hvor mange som ønsker seg forbrukerelektronikk, hvilke
produktgrupper de helst ønsker samt hvor mye de skal bruke på julegaver i år. I
tillegg avdekker undersøkelsen hvem man kjøper dyrest julegave til samt hva
som kjennetegner en god julegave
Datainnsamling
• CAWI
• OB uke 43 2013 (Samme uke som i 2012)
Utvalg
• Undersøkelsens univers er Norges befolkning, 16 år og eldre.
• Utvalget er tilfeldig trukket fra Responspanelet, etter kriterier som kjønn, alder
og bosted. Datagrunnlaget er vektet etter tilsvarende struktur.
• Datagrunnlaget består av 1001 respondenter.
Analysebeskrivelse
For alle kategoriske spørsmål i
undersøkelsen blir resultatene
presentert som andeler, oppgitt i
prosent.
•
For spørsmål hvor det benyttes mulighet for å avgi
flere svar per spørsmål (flersvar), vil summen av
andelene overstige 100%.
Alle svar vises grafisk for totalutvalget
for 2012 og 2013.
Spørsmålene er brutt ned på kjønn
når signifikante (relevante) funn er
avdekket i analysene.
–
Når en bakgrunnsvariabel ikke er funnet relevant
for presentasjonen er det hovedtallet som
beskriver aktuelle forhold best.
Signifikante forskjeller mellom 2012
og 2013 vises med grønne (positiv
endring ) og røde (negativ endring )
piler.
Forskjeller mellom menn og kvinner
vises med grønne piler.
Alle signifikante funn er basert på en
rigid statistisk test, hvor feilmarginen
er på 5%. Dette er bransjestandard.
Demografi (vektet)
Kjønn
Antall
Prosent
Norge
Mann
497
49.6 %
49.6 %
Utdanning
Lav
Kvinne
504
50.4 %
50.4 %
Middels
1001
100 %
100.0 %
Total
Aldersgrupper 5-delt
Antall
Prosent
Antall
Prosent
365
36.8 %
533
53.7 %
Høy
94
9.4 %
Total
992
100 %
Norge
16 til 24 år
149
14.9 %
14.9 %
Inntekt
25 til 34 år
163
16.3 %
16.3 %
< 400.000
164
19.1 %
192
22.3 %
Antall
Prosent
35 til 44 år
187
18.7 %
18.7 %
400.000-599.999
45 til 54 år
171
17.1 %
17.1 %
600.000-799.999
183
21.3 %
162
18.8 %
55 år og eldre
Total
Landsdel
Akershus/Oslo
Hedmark/Oppland
331
33.1 %
33.1 %
800.000-1.000.000
1001
100 %
100 %
> 1.000.000
159
18.5 %
Total
859
100 %
Antall
Prosent
234
23.3 %
Norge
23.3 %
79
7.9 %
7.9 %
Sør-Østlandet
192
19.2 %
19.2 %
Agder-Rogaland
143
14.3 %
14.3 %
Vestlandet
171
17.1 %
17.1 %
Trøndelag
87
8.7 %
8.7 %
Nord Norge
96
9.6 %
9.6 %
1001
100 %
100 %
Total
Oppsummering
Totalt ønsker 24% seg forbrukerelektronikk i julegave i år mot 27% i 2012. Nedgangen på
3%-poeng er ikke signifikant.
Blant de som ønsker seg julegaver i år svarer 30%, mot 33% i 2012, at de ønsker seg forbrukerelektronikk.
Menn ønsker seg forbrukerelektronikk i større grad enn kvinner.
22% av de som ønsker seg forbrukerelektronikk i julegave ønsker seg nettbrett mot 23%
i 2012.
Flere ønsker seg TV og spillkonsoll i år mens færre oppgir at de ønsker seg mobiltelefon og foto/videokamera.
I snitt sier hver nordmann at de vil bruke ca. 5.100 kr,- på julegaver i år.
Sammenlignet med 2012 er dette en signifikant oppgang på ca. 400 kroner
Kvinner (5.400 kr,-) oppgir at de vil bruke mer enn menn (4.800 kr,-) men dette kan forklares med at kvinner i
snitt kjøper 13 julegaver mens menn i snitt kjøper 8 julegaver.
Barna får de dyreste gavene også i 2013. De som ikke har barn kjøper dyrest gave til
ektefelle/samboer/kjæreste/partner.
Gitt med omtanke og personlig preg er de viktigste kjennetegnene på en god julegave i
år som i fjor.
24% ønsker seg forbrukerelektronikk i julegave i
2013
2013
2012
41%
43%
Reise/opplevelser
33%
Penger/gavekort
29%
24%
Forbrukerelektronikk
27%
23%
Musikk/film/bøker
26%
22%
22%
Klær/sko
18%
20%
Sportsutstyr
17%
16%
Interiør/ting til hjemmet
10%
10%
Smykker/klokke
Sminke/kosmetikk
Annet
Ikke noe spesielt/har ingen julegaveønsker
Også i år ønsker flest seg reise/opplevelser
med penger/gavekort på andre plass og
forbrukerelektronikk på tredje plass.
5%
4%
8%
8%
21%
18%
Blant de som ønsker seg gaver til jul ønsker 30%
seg forbrukerelektronikk i julegave i 2013
(Uten ‘Ikke noe spesielt/har ingen julegaveønsker’)
2013
2012
51%
Reise/opplevelser
52%
41%
Penger/gavekort
35%
30%
Forbrukerelektronikk
33%
30%
Musikk/film/bøker
32%
28%
Klær/sko
27%
23%
Sportsutstyr
24%
21%
Interiør/ting til hjemmet
20%
13%
Smykker/klokke
Sminke/kosmetikk
Annet
13%
6%
5%
10%
10%
Store forskjeller mellom kvinner og menn sine
julegaveønsker også i år
Mann
Kvinne
33%
Reise/opplevelser
48%
30%
Penger/gavekort
35%
28%
Forbrukerelektronikk
20%
25%
Musikk/film/bøker
22%
20%
Klær/sko
24%
19%
18%
Sportsutstyr
9%
Interiør/ting til hjemmet
24%
3%
Smykker/klokke
Sminke/kosmetikk
Annet
Ikke noe spesielt/har ingen julegaveønsker
17%
0%
9%
8%
8%
25%
18%
22% av de som ønsker seg forbrukerelektronikk i
julegave ønsker seg nettbrett
2013
2012
22%
Nettbrett
Kjøkkenprodukter
9%
Laptop
7%
TV
7%
Mobiltelefon
Foto-/videokamera
6%
Lesebrett
6%
5%
Personlig pleie-produkter
4%
Spillkonsoll
5%
2%
Digital bilderamme
1%
DVD-/Blu-ray-spiller
1%
MP3-spiller
1%
3%
2%
2%
2%
5%
9%
7%
Det er i år signifikant færre som ønsker seg
mobiltelefon og foto-/videokamera mens
signifikant flere ønsker seg TV og spillkonsoll i
julegave.
3%
3%
Stasjonær PC
10%
7%
5%
2%
Hvitevarer
Annet
9%
9%
5%
Musikkanlegg
23%
11%
6%
Større forskjeller mellom menn og kvinners ønsker
innen forbrukerelektronikk i år enn i fjor
Mann
Kvinne
21%
Nettbrett
8%
Kjøkkenprodukter
Laptop
TV
14%
5%
Foto-/videokamera
5%
Lesebrett
5%
Spillkonsoll
10%
7%
7%
8%
1%
Personlig pleie-produkter
4%
Musikkanlegg
4%
Stasjonær PC
2%
Hvitevarer
2%
0%
6%
5%
4%
4%
2%
Digital bilderamme
1%
DVD-/Blu-ray-spiller
1%
1%
Annet
12%
4%
Mobiltelefon
MP3-spiller
15%
6%
2%
6%
6%
23%
I snitt sier hver nordmann at de vil bruke
5.100 kr,- på julegaver i år
Gjennomsnitt
2013
2012
5103
4698
Kvinner (5.400 kr,-) oppgir at de vil bruke mer enn menn (4.800 kr,-) men dette kan forklares med at kvinner i
snitt kjøper 13 julegaver mens menn i snitt kjøper 8 julegaver* (*Kilde: Nordic Research Alliance –
Juleundersøkelse 2011)
Barna får de dyreste gavene også i 2013
2013
2012
43%
Egne barn
42%
32%
Ektefelle/samboer/kjæreste/partner
35%
9%
Foreldre
7%
6%
Søsken
5%
5%
Andre familiemedlemmer
Venner
Andre
Kjøper ikke julegaver
6%
1%
2%
1%
1%
2%
2%
Blant de som har barn oppgir 68% at barna får de dyreste gavene.
Blant de som ikke har barn oppgir 40% at de gir den dyreste gaven til
ektefelle/samboer/kjæreste/partner.
Gitt med omtanke og personlig preg er de
viktigste kjennetegnene på en god julegave
2013
2012
Gitt med omtanke
61%
49%
49%
Personlig
39%
38%
Nyttig
I tråd med ønskeliste
31%
Gitt etter evne
18%
18%
17%
16%
Relevant
Spennende
14%
15%
15%
Noe jeg ikke har fra før
Lang varighet
9%
Morsom
9%
8%
7%
6%
6%
7%
5%
4%
3%
5%
2%
2%
1%
1%
2%
1%
4%
3%
Morsom å fortelle om
Innovativ
Pen/fint design
Hard pakke
Høy verdi
Myk pakke
Annet
Vet ikke/ingen formening
11%
21%
33%
63%
Kvinner og menn legger litt forskjellig vekt på
kjennetegn ved en god julegave
Mann
Kvinne
53%
Gitt med omtanke
42%
Personlig
39%
38%
Nyttig
29%
I tråd med ønskeliste
19%
Gitt etter evne
18%
18%
20%
Relevant
Spennende
12%
14%
16%
10%
Noe jeg ikke har fra før
Lang varighet
7%
Morsom
7%
Morsom å fortelle om
5%
Innovativ
Hard pakke
Høy verdi
Myk pakke
Annet kjennetegn
Vet ikke/ingen formening
6%
4%
5%
1%
1%
2%
1%
1%
1%
3%
2%
9%
8%
4%
Pen/fint design
11%
6%
23%
37%
72%
57%
Elektronikkbransjen
Julegaver 2013
Morten island
Prosjektleder
Mobil: +47 410 40 145
E-post: [email protected]

similar documents