Her ser du resultatet!

Report
DET GAMLE EGYPT
AV ANDREAS 5d
Tut-ankh-amon
Tut-ankh-Amon ble
farao bare 9 år gammel,
men han ble bare 19 år
gammel. Farao =
Konge.
Tut-ankh-Amon levde
for 3500 år siden.
Egypterne trodde at de fikk et liv
etter døden. De trodde også at den
døde hadde bruk for kroppen sin i
dette livet etter døden, og derfor
oppfant de mumifisering for å hindre
at kroppen gikk i oppløsning. Det var
bare de de rike som ble ordentlig
mumifisert. Kroppen ble fraktet til
et balsameringsverksted. Der dro de
hjernen ut gjennom neseborene.
Magesekken, lungene , innvollene og
leveren fjernet de også fra kroppen.
Den første pyramiden i
Egypt ble bygd av faraoen
Djoser for ca. år 2650 år
f.Kr. I Giza ligger de aller
største og mest kjente
pyramidene.
Disse pyramidene ble bygd
av faraoene:
(Kheops, Khefren og
Mykereinos).
GUDER
•
•
•
•
•
•
•
Osiris
Isis
Horus
Thot
Bastet
Anubis
Solguden
SOLGUDEN RA:
Osiris var en av de viktigste gudene i
det gamle Egypt.
Osiris var en fruktbarhetsgud, men
også dødsrikets gud, og kunne avgjøre
hvem som fikk komme inn i dødsriket
eller om deres sjel er tapt i all
evighet. Han var sønn av Geb og Nut og
gift med søsteren Isis. Den sjalue
broren han drepte han å delte Osiris
opp i 14 biter. Isis og søsteren Neftys
klarte imidlertid å samle delene og
vekke ham til live igjen.
Anubis:
_Egyptisk dødsgud. Anubis hadde mange
tilnavn og funksjoner.
Den egyptiske guden Anubis het
oprinelig Anpu på egyptisk, men på
grresk ble det til Anubis.
(GAMLE EGYPTISKE SKRIFTTEGN)
Den mest kjente hieroglyfskriften er den egyptiske, som oppsto
for ca. 6000 år siden og opprinnelig var hugget i stein. Egyptiske
hieroglyfer består av både fonogrammer og ideogrammer og de
blir brukt om hverandre. Systemet består av tre forskjellige typer
tegn: et alfabet supplert med tegn som representerer mer enn
én bokstav, begrepsskifter og determinativer (tegn som uttrykker
begreper).

similar documents