Bild 1

Report
Folkmängd 2013
Örgryte-Härlanda
Folkmängd 2013
Lunden
11 055
Kålltorp
8 454
Björkekärr
7 999
Olskroken
5 892
Skår
4 626
Kallebäck
3 714
Torpa
3 692
Bagaregården
3 527
Redbergslid
2 730
Överås
2 482
Kärralund
2 117
Härlanda
1 627
Torpa
Bagaregården
Redbergslid
Olskroken
Härlanda
Kålltorp
Lunden
Överås
Kärralund
Skår
Kallebäck
Björkekärr
Örgryte-Härlanda
57 915
Bostäder efter upplåtelseform 2013
Örgryte-Härlanda
Bostadsbyggande 2003-2012
Örgryte-Härlanda
Åldersfördelning 2013
Varje åldersgrupps andel av befolkningen
Örgryte-Härlanda
Befolkningspyramid, antal
Åldersfördelning 2013, åldersklasser
Örgryte-Härlanda
Utländsk bakgrund 2013
Örgryte-Härlanda
Utbildningsnivå 2013, 25-64 år
Örgryte-Härlanda
Låg och hög utbildningsnivå 2013, 25-64 år
Örgryte-Härlanda
Låg och hög utbildningsnivå 2013, 25-64 år
Örgryte-Härlanda
Förvärvsfrekvens 2012, 25-64 år
Örgryte-Härlanda
Förvärvsfrekvens 2012, 25-64 år
Örgryte-Härlanda
Förvärvsfrekvens 2012, 25-64 år
Örgryte-Härlanda
Arbetslöshet 2013, 18-64 år
Örgryte-Härlanda
Arbetslöshet 2013, 18-64 år
Örgryte-Härlanda
Arbetslöshet 2013, 18-64 år
Örgryte-Härlanda
Arbetslöshet 2013, 18-64 år
Örgryte-Härlanda
Ungdomsarbetslöshet 2013, 18-24 år
Örgryte-Härlanda
Ungdomsarbetslöshet 2013, 18-24 år
Örgryte-Härlanda
Medelinkomst 2012, 20-64 år
Örgryte-Härlanda
Medelinkomst 2012, 20-64 år
Örgryte-Härlanda
Medelinkomst 2012, 20-64 år
Örgryte-Härlanda
Medelinkomst 2012, 20-64 år
Örgryte-Härlanda
Inkomstfördelning
2012, 20-64
år
Inkomstfördelning
Majorna-Linné
2011, 20-64
år
Örgryte-Härlanda
Försörjningsstöd 2012, andel hushåll
Örgryte-Härlanda
Befolkningsutveckling, 2009-2013
Örgryte-Härlanda
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
Födelsenetto
Antal födda minus antal
avlidna under året
+
Flyttnetto
Antal inflyttade minus antal
utflyttade under året
=
Folkökning
Födelsenetto plus flyttnetto
(och eventuella korrigeringar
i befolkningsregistret)
Befolkningsförändring, 2013
Örgryte-Härlanda

similar documents