139 Lundby

Report
Folkmängd 2013
Lundby
Folkmängd 2013
Kärrdalen
Kvillebäcken
9 687
Rambergsstaden
9 134
Kyrkbyn
7 653
Eriksberg
7 521
Kärrdalen
5 091
Slätta Damm
3 724
Lindholmen
3 249
Slätta Damm
Kvillebäcken
Rambergsstaden
Kyrkbyn
Eriksberg
Lindholmen
Lundby
46 059
Bostäder efter upplåtelseform 2013
Lundby
Bostadsbyggande
Lundby
2003-2011
2012
Åldersfördelning 2013
Varje åldersgrupps andel av befolkningen
Lundby
Befolkningspyramid, antal
Åldersfördelning 2013, åldersklasser
Lundby
Utländsk bakgrund 2013
Lundby
Utbildningsnivå 2013, 25-64 år
Lundby
Låg och hög utbildningsnivå 2013, 25-64 år
Lundby
Låg och hög utbildningsnivå 2013, 25-64 år
Lundby
Förvärvsfrekvens 2012, 25-64 år
Lundby
Förvärvsfrekvens 2012, 25-64 år
Lundby
Förvärvsfrekvens 2012, 25-64 år
Lundby
Arbetslöshet 2013, 18-64 år
Lundby
Arbetslöshet 2013, 18-64 år
Lundby
Arbetslöshet 2013, 18-64 år
Lundby
Arbetslöshet 2013, 18-64 år
Lundby
Ungdomsarbetslöshet 2013, 18-24 år
Lundby
Ungdomsarbetslöshet 2013, 18-24 år
Lundby
Medelinkomst 2012, 20-64 år
Lundby
Medelinkomst 2012, 20-64 år
Lundby
Medelinkomst 2012, 20-64 år
Lundby
Medelinkomst 2012, 20-64 år
Lundby
Inkomstfördelning
2012, 20-64
år
Inkomstfördelning
Majorna-Linné
2011, 20-64 år
Lundby
Försörjningsstöd 2012, andel hushåll
Lundby
Befolkningsutveckling, 2009-2013
Lundby
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
Födelsenetto
Antal födda minus antal
avlidna under året
+
Flyttnetto
Antal inflyttade minus antal
utflyttade under året
=
Folkökning
Födelsenetto plus flyttnetto
(och eventuella korrigeringar
i befolkningsregistret)
Befolkningsförändring, 2013
Lundby

similar documents