Lungscintigrafi på små barn

Report
Lungscintigrafi
på små barn
SFNM Vårmöte 2014
Madeleine Wedin1
Jenny Oddstig2, Eva Persson1, Cecilia Hindorf2
1BoF
Klinisk fysiologi och nuklearmedicin, 2Strålningsfysik,
Skånes universitetssjukhus, Lund
Bakgrund
Lungscintigrafi efterfrågas på barn vid
vissa lungsjukdomar.
 Okomplicerad undersökning
 Låg stråldos
 Snabbt svar
Syfte
Vi ville undersöka:
 vad stråldoserna blir
 om det finns narkosbehov
 om bildkvaliteten blir tillräckligt god för att
besvara frågeställningarna
Hur går lungscint på barn till?
Remiss
Besvaring
1-dagars
eller
2-dagars?
Rekonstruera
bilder
Ta reda
på vikt
och ålder
Rådgör med
fysiker och
läkare
Aktivitet?
(vikttabell)
Perfusion
(99Tcm-MAA)
SPECT
Låg/mycket
låg
partikelkonc.
Planara
Ventilation
(99Tcm-Technegas)
Material och metod
Alla undersökningar på barn yngre
än 10 år utvärderades retrospektivt.
* januari 2013 - januari 2014
* elva undersökningar
Material och metod
Alla undersökningar på barn yngre
än 10 år utvärderades retrospektivt.
* januari 2013 - januari 2014
* elva undersökningar
Subjektiv bedömning gjordes av
bildkvaliteten
Material och metod
Injicerad aktivitet (99Tcm-MAA) för
perfusionen hämtades från RIS
Inhalerad aktivitet (99Tcm-technegas)
beräknades:
Avent  pulser
Vent

A perf
pulser
perf
Resultat
 Två-dagarsprotokoll användes på alla
utom en patient
Resultat
 Två-dagarsprotokoll användes på alla
utom en patient
 På två patienter utfördes endast en
perfusionsundersökning
Resultat
 Två-dagarsprotokoll användes på alla
utom en patient
 På två patienter utfördes endast en
perfusionsundersökning
 Inga patienter sövdes, endast två fick
lugnande (vakuumkudde istället)
Ventilation
Aktivitet [MBq]
40
30
20
10
0
1
1 mån
2 2 mån
3
2 mån
4
4 mån
15år
16år
27
år
Patient
Inhalerad aktivitet (MBq)
5 8år
59år
710
år
11år
10
Ventilation och perfusion
Aktivitet [MBq]
40
30
20
10
0
1 mån
1
2 mån
2
23
mån 4 mån
4
15år
16år
27
år
58år
59år
Patient
Inhalerad aktivitet (MBq)
Injicerad aktivitet (MBq)
7 år
10
10
11år
Resultat
Effektiv dos Effektiv dos Absorberad
(mSv)
(mSv)
dos (mGy)
Ventilation
Perfusion
Ventilation
Absorberad
dos (mGy)
Perfusion
Medel
0,7
0,9
4,8
5,7
Min
0,3
0,5
2,3
2,8
Max
1,2
1,6
8,9
10,1
SPECT ventilation och perusion
SPECT VENT
10 MBq
SPECT PERF
23 MBq
SPECT och Planara
SPECT VENT
ca 4 MBq
Planar VENT
SPECT PERF
14 MBq
Slutsatser
 Det går bra att göra lungscint på barn
utan narkos
Slutsatser
 Det går bra att göra lungscint på barn
utan narkos
 Även om låg inhalerad aktivitet ibland var
ventilationsbilderna betydelsefulla
Slutsatser
 Det går bra att göra lungscint på barn
utan narkos
 Trots låg inhalerad aktivitet var
ventilationsbilderna betydelsefulla
 Planara bilder är ett bra komplement
Slutsatser
 Det går bra att göra lungscint på barn
utan narkos
 Trots låg inhalerad aktivitet var
ventilationsbilderna betydelsefulla
 Planara bilder är ett bra komplement
 Lägre stråldos tack vare 2-dagarsprotokoll
Slutsatser
 Det går bra att göra lungscint på barn
utan narkos
 Trots låg inhalerad aktivitet var
ventilationsbilderna betydelsefulla
 Planara bilder är ett bra komplement
 Lägre stråldos tack vare 2-dagarsprotokoll
 Frågeställningen kunde besvaras i
samtliga fall
Tack för uppmärksamheten!

similar documents