KRIMINALITET POWERPOINT M BILDER

Report
KRIMINALITET. TYPER.
Å bryte loven = kriminalitet
En kriminell
En forbryter
Handler alle rettssaker om lovbrudd?
• =
Slike saker kalles SIVILE RETTSSAKER
• Og de foregår også i en domstol.
EN FORSEELSE = LOVBRUDD, MEN IKKE
SÅ ALVORLIG.
FORBRYTELSE = MER ALVORLIG
LOVBRUDD.
HVORFOR BEGÅR FOLK KRIMINALITET?
ÅRSAKER:
• SAMFUNNET/OMGIVELSENE:
Penger til narkotika (stoff):
«FYLLA HAR SKYLDA»
Alle har jo en sånn jakke…. Kjøpepress.
HEVN, SJALUSI
Hvem straffer samfunnet? Alder?
• 14
HVORDAN STRAFFER SAMFUNET?
• Konfliktråd:
Samfunnsstraff
BOT
• Hver gang du blir tatt for en overtredelse, får du som hovedregel registrert
tre prikker. Får du åtte prikker eller mer i løpet av tre år, mister du
førerkortet for seks måneder. Når føreren får tilbake førerretten etter at
denne har vært tapt, slettes prikkene i registret.
FENGSEL
• Maks fengselsstraff i Norge: 21 år
• Hvorfor er fengslene i Norden så bra?
NOEN EKSEMPELER PÅ STRAFFER:
• ble dømt til syv og et halvt års fengsel for grove voldtekter og for å ha
skadet den ene av kvinnene med kniv. I tillegg ble han dømt til å betale de
to kvinnene henholdsvis 200.000 og 175.000 kroner i erstatning..
• fått fra fem til sju måneders fengselstraff for å stjele fire båtmotorer
• Dømt for korrupsjon: Fire menn i alderen 37 til 41 år er i Kristiansand
tingrett dømt for grov økonomisk kriminalitet. Den 39 år gamle
hovedpersonen er dømt til fengsel i ni måneder, hvorav fem måneder av
straffen er gjort betinget. Tiltalte nummer to er dømt til sju måneders
fengsel, hvorav 120 dager betinget. De to siste ble dømt til samfunnsstraff
på henholdsvis 150 og 90 timer.
• En 32 år gammel mann er i Lister tingrett dømt til tolv års fengsel for drap
på en 57 år gammel mann på Vanse i Farsund i fjor.
FORVARING: HVA ER DET?
• beskytte almennheten (=folk) mot en farlig
forbryter for fremtiden. Minstetid – kan
forlenges med fem år om gangen.
• Retten mener terrortiltalte Anders Behring
Breivik (33) er tilregnelig og dømmer ham til
21 års forvaring med en minstetid på 10 år.
ILA.
Noen tall…
• Rundt 7 av 10 av dem som sitter i fengsel, har
vært der tidligere.
• Mens det i Norge er 60 av 100 000 innbyggere
som sitter i fengsel, har USA og Russland ca.
550 av 100 000 innbyggere i fengsel til enhver
tid.
HVORFOR STRAFFER SAMFUNNET?
• HEVN?
PREVENTIVT = FOR Å HINDRE AT NOE
SKJER
• For lovbryteren
• For andre mennesker i samfunnet
• http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/839793
• http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/840991
• http://www.nrk.no/skole/klippdetalj?topic=nrk:klipp/840034
(fra cirka 10 minutter)
DØDSSTRAFF.
• At least 1,722 people were sentenced to death
in 58 countries in 2012
HVEM STRAFFER?
• En domstol
• Norge har mange domstoler
Hvordan foregår en rettssak?
• Viktige ord: forsvarer, tiltalt, aktor, dommer,
bevis.
DOMSTOL-SYSTEMET I NORGE
Tingretten
• Ord: fagdommer, legdommer
LAGMANNSRETTEN
• Hvis mulig straff > 6 år: JURY
HØYESTERETT
Justismord – kan skje….
• Eksempel: MOEN-saken

similar documents