År 1 År 2 År 3

Report
Studiegång Förskola, 210 hp (kull 11)
UK8
Vetenskapsteori och
metod
970A01
Avslutande
VFU:
Förskola
(4 v)
970A02
Examensarbete
970A03
Progressionsstråk
FP5
FP6
År 3
Lust att lära
970G19
Förskolans
innehåll och
barns livsvillkor 2
(2 v VFU)
Mobilitetsfönster
internationalisering
UK5
FP4
FP7
Samverkansprocesser
(3 v VFU)
Ledarskap
i förskolan
970G16/970G18
Sociala
relationer och
ledarskap
970G22
970G20
UK6
UK7
Specialpedagogik
Förskoleutveckling
970G21
970G23
970G17
Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande
År 2
Teknik och
naturvetenskap
(2v VFU)
970G09/970G10
Matematiklärande
i förskolan
(2 v VFU)
970G11/970G12
Barns språkliga
utveckling 1
(2 v VFU)
Barns språkliga
utveckling 2
970G15
970G13/970G14
Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande
UK2
UK3
UK4
FP1
didatik
(1 v VFU)
följning
värdegrund
Förskolans
innehåll och
barns livsvillkor
970G01
970G02
970G03
970G04
970G05
UK1
År 1 Allmän-
Utveckling Dokumenta- Utbildningsoch lärande tion och upp- historia och
FP2
Lek och
lärande
(2 v VFU)
970G06
Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande
1
FP3
Estetiska lärprocesser
(2 v VFU)
970G07
Studiegång Förskola, 210 hp (kull 12)
UK8
Vetenskapsteori och
metod
970A01
Avslutande
VFU:
Förskola
(4 v)
970A02
Examensarbete
970A03
Progressionsstråk
FP5
FP6
År 3
Lust att lära
970G19
Förskolans
innehåll och
barns livsvillkor 2
(2 v VFU)
Mobilitetsfönster
internationalisering
UK5
FP4
FP7
Samverkansprocesser
(3 v VFU)
Ledarskap
i förskolan
970G16/970G31
Sociala
relationer och
ledarskap
970G22
970G20
UK6
UK7
Specialpedagogik
Förskoleutveckling
970G21
970G23
970G17
Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande
År 2
Teknik och
naturvetenskap
(2v VFU)
970G09/970G10
Matematiklärande
i förskolan
(2 v VFU)
970G11/970G12
Barns språkliga
utveckling 1
(2 v VFU)
Barns språkliga
utveckling 2
970G15
970G13/970G14
Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande
UK2
UK3
UK4
FP1
didatik
(1 v VFU)
följning
värdegrund
Förskolans
innehåll och
barns livsvillkor
970G01
970G02
970G03
970G04
970G05
UK1
År 1 Allmän-
Utveckling Dokumenta- Utbildningsoch lärande tion och upp- historia och
FP2
Lek och
lärande
(2 v VFU)
970G06
Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande
2
FP3
Estetiska lärprocesser
(2 v VFU)
970G07
Studiegång Förskola, 210 hp, fr.o.m. HT 2014 (kull 13)
UK 8
År 4
(Av)
Vetenskapsteori
och metod
970A01
Avslutande
VFU
Examensarbete
970A03
(4 v)
970A02
Progressionsstråk
Mobilitetsfönster
internationalisering
FP5
FP6
År 3
(G3)
Lust att lära
970G19
(2 v VFU)
Förskolans
innehåll och
barns livsvillkor 2
FP4
(3 v VFU)
Samverkansprocesser
970G16/970G31
FP7
Ledarskap i
förskolan
970G22
UK 5
Sociala
relationer och
ledarskap
970G20
UK 6
UK 7
Specialpedagogik
Förskoleutveckling
970G21
970G23
970G17
Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande
År 2
(G2/G3)
Barns språkliga
utveckling 1
Grundläggande
matematikinlärning
i förskolan
(2 v VFU)
(2 v VFU)
970G13/970G14
970G11/970G12
Teknik och
naturvetenskap
(2v VFU)
970G09/970G30
Barns språkliga
utveckling 2
970G15
Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande
UK 1
År 1
(G1)
Allmändidaktik
970G01
UK 2
UK 4
(1 v VFU)
Utveckling och
lärande
Utbildningshistoria och
värdegrund
970G25
970G24
970G27
UK 3
Dokumentation och
uppföljning
970G28
FP1
Förskolans
innehåll och
barns livsvillkor
970G05
FP2
(2 v VFU)
Lek och
lärande
970G29
Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande
3
FP3
(2 v VFU)
Estetiska lärprocesser
970G07/970G08
Studiegång Förskola, 210 hp, fr.o.m. HT 2014 (kull 14)
UK 8
År 4
(Av)
Vetenskapsteori
och metod
970A01
Avslutande
VFU
(4 v)
970A02
Examensarbete
970GXX
Progressionsstråk
Mobilitetsfönster
internationalisering
FP5
FP6
År 3
(G3)
Lust att lära
970G19
(2 v VFU)
Förskolans
innehåll och
barns livsvillkor 2
FP4
(3 v VFU)
Samverkansprocesser
970G16/970G31
FP7
Ledarskap i
förskolan
970G22
UK 5
Sociala
relationer och
ledarskap
970G20
UK 6
UK 7
Specialpedagogik
Förskoleutveckling
970G21
970G23
970G17
Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande
År 2
(G2/G3)
Barns språkliga
utveckling 1
Grundläggande
matematikinlärning
i förskolan
(2 v VFU)
(2 v VFU)
970G13/970G14
970G11/970G12
Teknik och
naturvetenskap
(2v VFU)
970G09/970G30
Barns språkliga
utveckling 2
970G15
Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande
UK 1
År 1
(G1)
Allmändidaktik
970G01
UK 2
UK 4
(1 v VFU)
Utveckling och
lärande
Utbildningshistoria och
värdegrund
970G25
970G24
970G27
UK 3
Dokumentation och
uppföljning
970G28
FP1
Förskolans
innehåll och
barns livsvillkor
970G05
FP2
(2 v VFU)
Lek och
lärande
970G29
Progressionsstråk: didaktiskt o vetenskapligt kunnande
4
FP3
(2 v VFU)
Estetiska lärprocesser
970G07/970G08

similar documents