Vurdering og observasjon av akutt syke barn Ny

Report
Akutt pediatri
Kurs for allmennleger Drammen
September 1014
Sjur Klevberg
Barneavdelingen DS VV HF
Akutt pediatri


1. Gjenkjenne det alvorlig syke barnet
2. Prehospital håndtering
Spesielle forhold hos barn


Raske endringer
Hva er normalt i forhold til alder?




Nyfødte og spedbarn
Småbarn (”immuniseringsperiode”)
Hva er normalt for den enkelte?
Kommunikative forhold/ foreldre
Vurdering av barn







Bevissthet
Ubehag og smerte (irritabilitet)
Respirasjon
Sirkulasjon
Hydrering
Feber
Allmentilstand
Bevissthet





Våken, fin kontakt
Irritabel, gråt/sutring, evt. forvirret
Somnolent
Soporøs
Komatøs
Nedsatt bevissthet


Glasgow coma scale
Årsaker








Feberkramper
Epileptisk anfall
Traume
Metabolske forstyrrelser (diabetes)
Sjokk
Infeksjoner i hjernen/hjernehinner
Forgiftninger
Prosesser i hjernen
Glasgow Coma Scale
Glasgow Coma Scale

Åpning av øynene


Verbal respons


1 ingen - 2 ved smerte - 3 ved tilsnakk - 4 spontant
1 ingen – 2 uforståelige lyder - 3 og 4 forvirret 5 orientert
Beste motoriske respons

1 ingen - 2 ekstensjon - 3 og 4 fleksjon 5 lokaliserende ved smerte - 6 følger kommando
Glasgow Coma Scale



Score 3 - 15
< 8 ”alvorlig skade”
God til å følge bevissthetsnivå på både
barn og voksne
Smerte og ubehag

Bevegelsestrang



Bevegelsesvegring



Kolikksmerter
Mellomørebetennelse
Øvrige infeksjoner
Nedsatt alm.tilstand
”Smerter i magen kan være alt mulig”

Uspesifikt symptom hos barn
Respirasjon




Vurder barnet avkledd
(Bruk tid)
Kjent sykdom? Tidligere pusteproblemer?
Oksygenmetning
Respirasjonsfrekvens
Alder
Nyfødt
0-1 år
1-5 år
>6 år
Normalt
30 - 50
25 - 40
20 - 30
15 – 20
Tachypne
> 60
> 50
> 40
> 30
Respirasjon





Regelmessig/uregelmessig
Dyp/overfladisk
Anstrengt/uanstrengt
Hoste?
Pustestopper


>15 sekunder
Fargeforandring?
Anstrengt respirasjon

Inspiratorisk stridor


Ekspiratorisk obstruksjon




Astma, ofte bronkiolitt hos de minste
Taledyspne


Falsk krupp
Alvorlig obstruksjon
Nesevingespill
Inndragninger
Stønning


Feber
Lungebetennelse
Anstrengt respirasjon

Cheyne-Stokes



Uregelmessig med pustestanser
Påvirket respirasjonssenter
Kaussmal


Rask og dyp
Diabetes ketoacidose, sjokk
Sirkulasjon

Årsaker til sirkulasjonssvikt


Kardiogen
Hypovolemisk
Blødning
 dehydrering



Anemi
Blodkarfunksjon
Sepsis
 Anafylaksi

Puls

Hvor?



Frekvens



0-1 år: arm eller lyske
>1 år: håndledd eller hals
Alder
Feber, gråt, smerter
Trykk

Svak, normal eller kraftig
Sirkulasjon normalverdier
Alder
0-1 uke
¼-6 mnd
6-12 mnd
3-5 år
10 år
15 år
Puls
80-160
80-160
80-160
80-130
70-110
60-100
Blodtrykk
Systolisk
Diastolisk
65(50-80)
40(30-50)
80(60-100) 45(35-55)
90(70-110) 55(45-60)
95(80-115) 60(50-70)
105(85-120) 70(55-80)
115(95-130) 70(60-85)
Blodtrykk



Riktig mansjett!
Rolig barn
Nyfødte tommelfingerregel




Systolisk BT = svangerskapsalder + 10
Middel-BT = svangerskapsalder
Vanskelig å utføre skikkelig
Obs. BT-fall
Nedsatt perifer sirkulasjon

Marmorering



Blek (gusten) og klam
Forsinket kapillær fylling


Normalt hos noen
> 3 sekunder (brystet best)
Mulige årsaker



Sirkulasjonssvikt
Fryser
Rask feberstigning
Sirkulasjonssvikt (sjokk)







Hurtig, svak puls
Lavt BT
Organsvikt
Metabolsk acidose
Hyperventilering
Oliguri, anuri
Påvirket sensorium
Dehydrering


Sjelden om feber alene
Vanligst ved hyppig oppkast og diare


Vurdering av dehydreringsgrad




Gastroenteritt
Lett (<5%)
Moderat (5-10%)
Alvorlig (>10%)
Vekt og diurese
Dehydrering

Utvikling av symptomer og funn








Slapp
Tisser sjelden/ tørre bleier
Halonering (”hule øyne”)
Gråter uten tårer
Tørre slimhinner
Stående hudfolder
Innsunket fontanelle
Svekket bevissthet
Dehydrering
Feber




Mål rectalt!
Effekt av febernedsettende?
(inntrer i.l.a. ½ time)
< 39,5 grader, stimulerer
forsvarsmekanismer
Paracetamol, NSAIDs, (ASA)
Allmentilstand





”Barnet ser sykt ut”
Høy feber, effekt av paracet?
Drikker barnet? Er det oppe og går?
Allmentilstand sier mye mer om
alvorlighetsgrad enn feber
Obs. petekkier og/eller nakkestivhet
Meningitt/sepsis
Prehospital håndtering






Vurdering/diagnose
Haster tiltak?
Avstand til sykehus
Ambulanse/anestesi?
Konferere med vakthavende?
WETFAG
WETFAG






W=WEIGHT 2 x (alder + 4) kg
E=ENERGY 4J/kg
T=TUBE (alder/4) + 4 mm
F=FLUID 20 ml/kg (0,9% NaCl
A=ADRENALIN 10 mikrog/kg
G=GLUCOSE 5 ml/kg (glucose 10 %)
BHLR barn
AHLR barn
Annen spesifikk prehospital behandling







Inhalasjon(er)
Adrenalin s.c.
Antibiotika i.v/i.m.
Oksygen
Væske (0,9 % NaCl, glucose)
Anafylaksibehandling
Stesolid i.r/i.v.
Diskusjon

Takk for meg!

similar documents