Mattebanor År 2-3

Report
Mattebanor
År 2-3
Affären
Morfar och Alice köper var sin sak. Tillsammans kostar de 18 kr.
Alice sak kostar dubbelt så mycket som morfars.
Vad köper morfar?
apelsin
juice
banan
N
S
T
Alice köper apelsinjuice 12 kr,
12 kr + ? kr = 18 kr
Morfar köper apelsin 6 kr = N
Centralt innehåll:
Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse. Olika
proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
Problemlösningsförmåga:
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt
värdera valda strategier och metoder.
Legotorn
Bygg ett torn med legobitar som är lika högt som det rosa
strecket på väggen.
Använd bara gula och blåa bitar.
De gula bitarna ska vara 4 fler än de blå.
Hur många gula bitar har tornet?
3
4
6
7
Å
E
A
Y
10 legobitar,
3 är blå och 7 är gula = Y.
Centralt innehåll:
Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas
upp.
Problemlösningsförmåga:
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt
värdera valda strategier och metoder.
Flygplatsen
Vid miniflygplatsen finns flygplan. Lägg 3 röda och 3 gula
i en tygpåse.
Blunda och plocka upp två flygplan ur påsen.
Vilken färg har flygplanen du får upp?
Prova många gånger. Hur många lösningar finns det?
Använd tygpåsen som finns i kittet till mattebanan!
Det finns Det finns
Det finns
Det finns
1 lösning 2 lösningar 3 lösningar 5 lösningar
R
O
C
U
Möjligt att få upp: röd + röd, gul + gul, gul + röd.
Om man får upp gul +röd eller röd + gul spelar ingen
roll för resultatet
3 olika lösningar = C
Centralt innehåll:
Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
Resonemangsförmåga:
Föra och följa matematiska resonemang.
Lokalen
Det är 6 meter mellan stolparna.
Hur långt är det från den gröna dörren till det rutiga
tyget.
Använd ögonmått, steg eller vad du vill.
22 m
D
28 m
K
35 m
B
42 m
P
Om man stegar får man det till att det är lite mindre
än fem gånger avståndet mellan stolparna.
Rätt svar måste då vara 28 m = K
Centralt innehåll:
Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
Begreppsförmåga:
föra och följa matematiska resonemang
Loket
Hitta årtalet på loket.
Använd en spegel och se vilka av siffrorna i årtalet som
är symmetriska!
Tips: En symmetrisk siffra har två delar med lika storlek
och form, delarna är spegelbilder av varandra!
Om eleverna tycker att det underlättar kan de använda
spegeln i sitt elevkitt.
siffrorna inga av siffrorna
1 och 6 siffrorna 1 och 8
J
F
E
Siffrorna 1 och 8 är symmetriska,
men inte 5 och 6 = E
Centralt innehåll:
Symmetri, t ex i bilder och i naturen och hur symmetri kan
konstrueras.
Begreppsförmåga:
Använda och analysera matematiska begrepp och samband
mellan begrepp.
Affären
I korgen ska du lägga 8 frukter.
Hälften skall vara bananer, en fjärdedel päron och resten
apelsiner.
Hur många blir det av varje?
Visa er lärare lösningen
Ge eleverna bokstaven L
4 bananer, 2 päron, 2 apelsiner = L
Centralt innehåll:
Del av helhet och del av antal. Hur delarna kan benämnas och
uttryckas som enkla bråk samt hur enkla bråk förhåller sig till
naturliga tal.
Kommunikationsförmåga:
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om,
argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar
och slutsatser.

similar documents