rødtråd - olebjørn

Report
RØA IL’S RØDE TRÅD I
FOTBALLTRENINGEN
FRA BARN
TIL VOKSEN SPILLER
Røas gode sirkler
Alle som spiller fotball i Røa skal gis mulighet for
utfordringer, mestring og trygghet.
Det gir trivsel!
Utfordring
Mestring
Trygghet
Alle lag trener
etter samme
metoder og spiller
i samme
formasjon
Rød tråd for fotballaktivitet
Side2
Trivsel
Ferdighetspyramide
6. Kamp
5. Struktur
i laget
Formasjon
4. Relasjonelle
ferdigheter
Spill hverandre gode
3. Individuelle ferdigheter med ball
1)Pasning 2) Mottak 3)Avslutning
4)Heading 5)Dribling 6)Vending
7)Førsteforsvar og takling
2. Kroppsbeherskelse
Koordinasjon, motorikk, balanse, smidighet, fotarbeid
1. Fysikk
Utholdenhet, styrke, spenst, hurtighet, stabilitet
Utviklingspyramide
Spillere med riktige ferdigheter
og riktige verdier
Etablert
A-spiller
(Toppserie damer
3. div herrer)
A-lagsstallen herrer og damer
(Toppserie damer og 3. div herrer)
Rekruttlag (2. div damer og 5. div herrer)
17-19 år og +19 år
Junior elitelag
17 – 19 år
Junior breddelag 17-19 år
(11-er fotball)
Ungdomsfotball 13-16 år
(11-er fotball)
Barnefotball 5-12 år
(5-er og 7-er fotball)
Side4
Oversikt over aldersgruppene
Spillere med riktige ferdigheter og riktige verdier (fair play)
Alder
Kamp
Treninger
Fokus
Mål
5-6 år
5v5
1 økt
1.Føring
2. Skudd/pasning
3. Lek
1. Føre fra a til b
2. Sparke med
innside og vrist
7-9 år
5v5
2 økter +
akademi
1. føring/vending
/dribling
2. Pasning/mottak
3. Skudd
1. Utvikle drible- og
spark-reportoar
2. Spille til medspiller
3. Gå i posisjon
10-12
år
7v7
2 økter +
1. føring/vending
akademi og
/dribling
hospitering 2. Hurtig
pasningsspill
med bevegelse
3. Skudd/heading
4. Gjenvinning/
press
Side5
1. Utvikle drible- og
spark-reportoar
2. Retningsbestemte
pasninger og
mottak
3. Tøffe 1. forsvarere
4. Spille hverandre
gode
Oversikt over aldersgruppene
Spillere med riktige ferdigheter og riktige verdier (fair play)
Alder
Kamp
13-14
år
11v11 3 økter +
1. Føring/dribling
og
hospitering 2. Hurtig
…..
pasningsspill
med bevegelse
3. Skudd/heading
4. Gjenvinning/
press
5. Innstilling
6. Samhandling
1. Utvikle drible- og
spark-reportoar
2. Retningsbestemte
pasninger/ mottak
3. Tøffe 1. forsvarere
4. Spille hverandre
gode
5. Utvikle
rolleforståelse
15-16
år
11v11 3 økter +
hospitering
1. Utvikle drible- og
spark-reportoar
2. Retningsbestemte
pasninger/ mottak
3. Tøffe 1. forsvarere
4. Spille hverandre
gode
5. Utvikle
rolleforståelse
Side6
Treninger
Fokus
1. Føring/dribling
2. Hurtig
pasningsspill med
stor bevegelse
3. Skudd/heading
4. Gjenvinning/
press
5. Innstilling
6. Samhandling
Mål
Oversikt over aldersgruppene
Spillere med riktige ferdigheter og riktige verdier (fair play)
Alder
Kamp
17-19
år
11v11 3 økter +
1. Føring/dribling
og
hospitering 2. Hurtig
…..
pasningsspill
med bevegelse
3. Skudd/heading
4. Gjenvinning/
press
5. Innstilling
1. Utvikle drible- og
spark-reportoar
2. Retningsbestemte
pasninger/mottak
3. Tøffe 1. forsvarere
4. Spille hverandre
gode
5. Kjenne sin rolle
20 år-
11v11 3/4 økter
1. Vedlikeh. dribleog spark-reportoar
2. Retningsbestemte
pasninger og
mottak
3. Tøffe 1. forsvarere
4. Spille hverandre
gode
5. Kjenne sin rolle
Side7
Treninger
Fokus
1. Føring/dribling
2. Hurtig
pasningsspill
med bevegelse
3. Skudd/heading
4. Gjenvinning/
press
5. Innstilling
6. Samhandling
Mål
10
11
9
8
6
Grunnformasjon i
11-er fotballen:
1-4-3-3
7
2
5
4
3
1
(Offensivt
variasjon):
1-3-2-5
7
9
11
6
8
5
4
Grunnformasjon i
11-er fotballen:
10
3
2
1-4-3-3
Offensivt variasjon:
(Sideback eller
1
midtstopper opp i
midtbaneleddet )
1-3-2-5
Antall
utespillere
4v4
5v5
6v6
7v7
8v8
9v9
Formasjon
(inkl keeper)
1-2-2
1-3-2
1-3-3
1-3-1-3
1-3-2-3
1-3-3-3
o Fra 5v5 til 11v11 dømmes offside for å bedre forsvarsjobbingen og
samhandling ved bakromsløp
o Ha ikke for små baner (i kamper må vi løpe 100 meter for å score!)
o Deler vi bane, vil en banehalvdel på tvers være greit fra 6v6 og oppover.
o Bruk liten bane kun ved spesielle anledninger når du vil prioritere
avslutninger/forsvarsspill nærme mål og keepertrening.
Uansett antall
følges de samme
hovedprinsippene:
1. Spill helst forover
(forbi motstanderledd)
2. Utnytt rom
(helst bakrom)
3. Vinn tilbake ballen
når vi mister den
(Alle skal delta i
forsvarsarbeidet)
4. Bidra med god innstilling
og godt humør!
Deløvelser med
mål og motstand
Deløvelser med
pasningsspill
Ballen er med
på alle øvelser
Spilløvelsene
skal ligne på
spillet i kamp!
• Treningen skal utfordre enkeltspillere og skape felles
forståelse for hvordan laget skal spille i kamp.
• Det som skjer på trening, skjer i kamp!
Ferdighetsstigen
Teknikk
Samhandling
Fysikk
Sosialt
Teknikk
Samhandling
Fysikk
Sosialt
Teknikk
Samhandling
Fysikk
Sosialt
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ……….
Barneskole Ungdomsskole Videregående Studier/Jobb
år
En vanlig fotballtrening i Røa (se øvelsesbanken for øvelser):
1. Oppvarming
o Fotballbevegelser (gjerne i stiger)
o Balløvelser 1 og 1 og 2 og 2 i basisteknikk
o Uttøyning
2. Pasningsspill uten motstand (diverse pasninger fra 2 og 2 og oppover) eller firkantspill
3. Dagens tema, for eksempel avslutninger, innlegg, vending av spill, crossballer, kontringer,
1. forsvarerrollen, sikring, formasjonstrening osv.
4. Spill (med fokus på dagens tema og Røas hovedprinsipper).
o Spillet skal være kamplikt og den enkelte spiller trene på sin rolle i laget når det er
kamp.
o Ha gjerne korte kamper f eks 4 min med pauser mellom , gir tempo og trykk og
mulighet til vegledning i pausene
5. Uttøyning og oppsummering av dagens trening og dagens tema
 Unngå for mye prat og køståing!
 Det skal være spill på hver trening, helst med store mål og keepere
 Merk opp bane, la begge lag ha vester og ha nok baller!
Trening dagen før kamp i sesongen:
1. Oppvarming
o Fotballbevegelser (gjerne i stiger)
o Balløvelser 1 og 1 og 2 og 2 i basisteknikk
o Uttøyning
2. Pasningsspill uten motstand (diverse pasninger fra 2 og 2 og oppover) eller
firkantspill
3. A. De bakre 4 og keeper mot 6 angripere på ett mål
3. B. De framre 6 mot 4-6 forsvarere på det andre målet
4. De 11 som starter mot resten (bytt gjerne på de 11 etter hvert) på to mål
5. Dødballsituasjoner offensivt og defensivt.
• Bli klar fysisk og mentalt
• Gå gjennom teknisk reportoar
• Bli trygg før kampen.
Alle deltar – også innbyttere
Utstyr: Baller, kjegler vester
Oppvarmingen bør starte ca 30-45 min før kampen:
1. Løp – fotballbevegelser
2. Tøyninger (minst bakside/forside lår, legg, lysk og hofte)
3. To og to med enkle ballmottak, pasninger og headinger
4. To lag spiller i stor firkant for å holde ballen i laget (gjerne 1-2 jokere)
5. To lag spiller i samme firkant mot 2 små mål
6. (Hvis mulig: avslutninger for de offensive spillerne og langpasninger for
de øvrige)
7. Noen korte sprinter avslutter den fysiske delen
8. Treneren samler laget og gjentar de viktigste punktene for kampen
(enten i garderoben eller ved benken)
( 0. «Duellstyrke» Vær tøff i dueller for å vinne ballen.
1. Spill helst forover. Prøv å spille forover eller ta med ballen forover når du vinner
den. Ballen skal helst forbi motstanders pressledd.
2. Bruk rom. Se etter åpne rom, først bakrom dernest mellomrom.
3. Vend opp i angrepsretningen hvis du kan, spill støtte hvis du må. Etter støtteball
skal helst ballen framover i gunstig rom (dvs der vi er i overtall).
4. Ved innlegg. Slå enten ballen raskt mellom forsvar og keeper eller gå så langt du
kan og slå 45 grader eller løft på lengste.
5. Innløp. Kom inn i feltet foran motstandere når ballen kommer. Motsatt kant
gjerne på første, midtspiss på lengste, indereløper motsatt på lengste og
indreløper nærmest plasserer seg for 45 graders legg.
6. Avslutninger. Skyt for å treffe mål. Ikke stress, Du har ofte bedre tid enn du tror.
( 0. «Markering på offensiven!» Når laget er i angrep skal 2-3 fra bakre 4-er markere
motstanderens spisser. )
1. Gjenvinning! Den som har mistet ballen eller den som er nærmest, skal prøve å
vinne den tilbake umiddelbart. Press aggresivt, gi motstanderen tidsnød og hold
laget samlet.
2. «Forsvarsramma.» Når motstander har tid og rom skal laget inn i forsvarsramma.
Dvs samle laget i tre pressledd med ca 20 meters avstand mellom leddene og 810 meters avstand mellom spilleren i leddet.
3. Presshøyde. Laget velger hvor høyt det skal presse, på forhånd og/eller
underveis.
• Høyt press: Spissene presser 20 meter fra motstqandermålet
• Mellompress: Spissene presser 20 meter inn på halvdelen til motstanderen
• Lavt press: Spissene presser på midtstreken
4. 1. forsvareren. Den som er nærmest ballfører presser slik:
• Gå mens ballen går
• Sjekk motstanderens 1. touch, takle ved dårlig touch, press når motstander
har kontroll
• Press mot andreforsvarer (innover i angrep- og midtbanesonen, utover i
forsvarssonen.
( OBE; I en jevn kamp og i en jevn serie vil laget som er best på dødball vinne!!)
Tren på dødballsituasjoner hele sesongen og repeter dagen før kamp
Offensivt:
• Corner
• Frispark (skudd)
• Frispark (korridor)
• Innkast
Defensivt:
• Corner
• Frispark (skudd)
• Frispark (korridor)
• Innkast
Skjev firkant
5-7 spillere spiller seg fram og tilbake i den skjeve firkanten:
•
•
•
•
Spiller 1 spiller på fot til spiller 2 som spiller støtte
Spiller 1 spiller på fot til spiller 3 som spiller direkte i rom til spiller 2 som har tatt
et bueløp
Spiller 2 spiller på fot til spiller 4 (som starter det samme fra motsatt side)
Spillerne følger ballen til neste kjegle
Alternativt:
• Spiller 1 spiller fot til spiller 2 som vender opp og spiller vegg med spiller 3
• Spiller 3 spiller på fot til spiller 4.
Y-en
5-8 spillere spiller seg
gjennom en y
Opp tilbake – cross to ganger pluss et
veggspill.
1. Spiller 1 spiller på fot til spiller 2
2. Spiller 2 spiller støtte til spiller 1
som spiller på fot til spiller 3
3. Spiller 3 spiller støtte til spiller 2
som crosser til spiller 4
4. Spiller 4 spiller vegg mede spiller
1 og i «mål» til spiller 5 – som
starter på nytt.
Spillerne følger pasningen til neste
kjegle
Bruk så få touch som mulig og spill så
harde pasninger som mulig.
Hold avstand og møt når medspiller er
klar til å slå pasning.
Legg støtteballen på lagkameratens
godfot.
• Spill på to lag

similar documents