Bild 1 - Göteborg

Report
Folkmängd 2013
Västra Göteborg
Folkmängd 2013
Hagen
Långedrag
Grimmered
Guldringen
Fiskebäck
Skattegården
Bratthammar Grevegården
Önnered
Näset
Södra skärgården
Ängås
Kannebäck
Fiskebäck
7 375
Näset
6 054
Hagen
5 705
Södra Skärgården
4 487
Grimmered
4 206
Grevegården
4 180
Ängås
3 861
Önnered
3 800
Kannebäck
3 146
Skattegården
2 575
Bratthammar
2 470
Guldringen
2 201
Långedrag
2 050
Västra Göteborg
52 110
Bostäder efter upplåtelseform 2013
Västra Göteborg
Bostadsbyggande 2003-2012
Västra Göteborg
Åldersfördelning 2013
Varje åldersgrupps andel av befolkningen
Västra Göteborg
Befolkningspyramid, antal
Åldersfördelning 2013, åldersklasser
Västra Göteborg
Utländsk bakgrund 2013
Västra Göteborg
Utbildningsnivå 2013, 25-64 år
Västra Göteborg
Låg och hög utbildningsnivå 2013, 25-64 år
Västra Göteborg
Låg och hög utbildningsnivå 2013, 25-64 år
Västra Göteborg
Förvärvsfrekvens 2012, 25-64 år
Västra Göteborg
Förvärvsfrekvens 2012, 25-64 år
Västra Göteborg
Förvärvsfrekvens 2012, 25-64 år
Västra Göteborg
Arbetslöshet 2013, 18-64 år
Västra Göteborg
Arbetslöshet 2013, 18-64 år
Västra Göteborg
Arbetslöshet 2013, 18-64 år
Västra Göteborg
Arbetslöshet 2013, 18-64 år
Västra Göteborg
Ungdomsarbetslöshet 2013, 18-24 år
Västra Göteborg
Ungdomsarbetslöshet 2013, 18-24 år
Västra Göteborg
Medelinkomst 2012, 20-64 år
Västra Göteborg
Medelinkomst 2012, 20-64 år
Västra Göteborg
Medelinkomst 2012, 20-64 år
Västra Göteborg
Medelinkomst 2012, 20-64 år
Västra Göteborg
Inkomstfördelning
2012, 20-64
år
Inkomstfördelning
Majorna-Linné
2011, 20-64
år Göteborg
Västra
Försörjningsstöd 2012, andel hushåll
Västra Göteborg
Befolkningsutveckling, 2009-2013
Västra Göteborg
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
Födelsenetto
Antal födda minus antal
avlidna under året
+
Flyttnetto
Antal inflyttade minus antal
utflyttade under året
=
Folkökning
Födelsenetto plus flyttnetto
(och eventuella korrigeringar
i befolkningsregistret)
Befolkningsförändring, 2013
Västra Göteborg

similar documents