Målrettet prosjektstyring 30 år En liten introduksjon

Report
"Målrettet prosjektstyring" 30 år
En liten introduksjon
Erling S. Andersen
Professor emeritus
Handelshøyskolen BI
[email protected]
Historikken
• Norge: 1. utgave 1984, 6. utgave 2009
• England: 1. utgave (med Rodney Turner) 1987,
4. utgave 2009
• Danmark: 1989
• Nederland: 1989
• Italia: 1991 (med Giangiacomo Casonato)
• Sverige: 1. utgave 1994, 4. utgave 2013
• Tyskland: 1997
• Russland: 2006
• Ungarn: 2006
• Kina: ?
Hva ligger bak suksessen med MRPS?
• En enkel og helhetlig metode
• Flere nivåer, spesiell vekt på oversiktsnivået
(kommuniserer med toppledelse, prosjekteier og
framtidige brukere)
• Milepælplan med milepæler (oversiktsplan)
• Viser hvem som har ansvar for å nå milepælene
• Ikke detaljplanlegging før det er nødvendig
• PSO: balansert utvikling av personer, systemer og
organisasjonen
Endringer over årene
• Opprinnelig: Mest vekt på milepælplanlegging,
ansvarskart og PSO
• Kommet til etter hvert:
– Mer vekt på formålet (hensikten med prosjektet)
med formålsstruktur som verktøy
– Interessentanalyse
– Usikkerhetsanalyse
– Budsjettering med utgangspunkt i milepælene
– Økonomisk oppfølging på milepælnivå
Nåværende modell for MRPS
Oppgave/
Nivå
Planlegging
Organisering Oppfølging
Prosjektets
fundament
Prosjektmandat
Formålsstruktur
Interessentanalyse
Kostnads/nytteanalyse
Prinsippansvarskart
Oversiktsnivå
(milepælnivå)
Milepælplan
Prosjektbudsjett
Usikkerhetsanalyse
Milepælansvarskart
Detaljnivå
(aktivitetsnivå)
Aktivitetsansvarskart
Aktivitetsbudsjett
Milepælrapport
Økonomisk
milepælrapport
Aktivitetsrapport
Økonomisk
aktivitetsrapport
Hovedtankene i MRPS
Basisorganisasjonen
Formålsrealisering
• Ansvar
Leveranser
Prosjektet
Start
Mandat
• Formål
• Mål
• PE/PL
• Interessenter
• Rammer
Milepælplan
• Milepæler, PSO
• Ansvar
• Budsjett
Slutt
Planlegging
• Aktivitetsplaner
• Ansvar
Utførelse
Oppfølging
Terminering
Evaluering
• Målrealisering?
Mer om historien og tankene bak
• Over til Tor
• … og deretter Kristoffer

similar documents