Tobakens skadeverkningar på insjuknande och behandling av cancer

Report
Tobakens påverkan på
insjuknande och behandling
av cancer
Shirin Bartholdsson
Folkhälsovetare / Utvecklingsledare
Regionalt cancercentrum väst
Ett samarbete i
Västra sjukvårdsregionen
5200 personer dör varje år i
cancer orsakad av rökning
Huvud-halscancer
Esofagus-ventrikel
Pankreascancer
Lungcancer
Njurcancer
Urinblåsecancer
Cervixcancer
Ett samarbete i
Västra sjukvårdsregionen
Huvud-halscancer
Vanligare hos män
Medelålder 66 år
1270 insjuknade under 2010
Rökning dubblar risken
Risken avtar efter rökstopp
24 % av cancerfallen hade kunnat undvikas utan cigaretter
Källa: Mia Hashibe m.fl
Ett samarbete i
Västra sjukvårdsregionen
Njurcancer
1000 nya fall per år
Vanligare bland män
De flesta är i 70 års åldern vid diagnostillfället
30 % av all njurcancer beror på rökning
Cigarrettrökning och kraftig övervikt står för 40 % av alla fall
Källa: Nationellt VP 2013
Ett samarbete i
Västra sjukvårdsregionen
Esofagus-ventrikelcancer
Cancer i matstrupen
400 fall per år
Fler män än kvinnor
Kombinationen rökning och alkohol
är en riskfaktor
Magsäckscancer
1000 fall per år
Fler män än kvinnor
75 % är över 65 år
Rökning är måttlig riskfaktor
(Källa: Cancerfonden)
Ett samarbete i
Västra sjukvårdsregionen
Cancer i livmoderhalsen
(Cervixcancer)
Ca 450 fall per år
Medelåldern att insjukna 55 år
Ett samarbete i
Västra sjukvårdsregionen
Cancer i bukspottskörteln
(Pankreas)
900 personer insjuknar varje år
Tre fjärdedelar av patienterna över 65
Bukspottskörtel
Rökare löper dubbelt så stor risk som ickerökare
Risken ökar med antal rökår och minskar
med antal år sedan man slutade röka
Ett samarbete i
Västra sjukvårdsregionen
Lungcancer
3500 får diagnosen varje år
80 – 90 % av alla fall kan hänföras till rökning
Ett samarbete i
Västra sjukvårdsregionen
Rökning och strålbehandling
För att strålbehandling skall fungera är det en fördel om det strålbehandlade området är
väl syresatt.
Rökning försämrar syresättningen - stråleffekten på tumörcellerna minskar
• Sämre resultat
• Mer bieffekter
• Sämre prognos
• Större risk för eventuell strålinducerad cancer
Generella risker – ökad risk för:
• Att drabbas av en ny cancerdiagnos
• Hjärt- och kärl
• Lungsjukdom
Specifika risker – ökad risk för:
• Akuta och sena bieffekter från huden
• Lungcancer
• Hjärtinfarkt
• Sekundär tumör
• Sekundär primär tumör
• Komplikationer i tarmen
Ett samarbete i
Västra sjukvårdsregionen
Rökning och cytostatika
Rökare får en sämre effekt på cytostatikabehandling
• Rökning under cytostatikabehandling kan orsaka tumörprogression
• Nikotin förhindrar den celldödande effekten som många
kemoterapidroger är ämnade att orsaka
Ett samarbete i
Västra sjukvårdsregionen
Rökning och operation
Större komplikationsrisk för rökare än för ickerökare
• Fördröjd läkning och fler komplikationer
• Främst problem med sårläkning och infektioner
Ett samarbete i
Västra sjukvårdsregionen
Tack!
[email protected]
Ett samarbete i
Västra sjukvårdsregionen

similar documents