NO_Senior Solutions_inspirasjon 2012

Report
Til læreren/ veilederen
Denne presentasjonen er ment som et verktøy for å komme i gang med forskningsprosjektet i
”Senior Solutions”.
Side 1 og 2 er informasjon til deg som veileder og de øvrige kan brukes direkte i klasserommet.
På noen av sidene vil det være kommentarer til hjelp for deg.
Husk å lese gjennom hele forskningsoppgaven før dere starter.
Flere tips finner du i ”FLL i skolen”.
Faglig differensiering
HTO - Helhetlig Tilpasset Opplæring
Læringskaka
Elevene skal selv tilpasse seg fagstoffet og gjøre valg innenfor klare rammer gitt
av lærer.
Tankegangen illustreres
med modellen Læringskaka.
Lærer avgjør hvilke deler
hun/han skal ha kontroll
over og hva elevene skal
få ansvaret for.
ORGANISERING
INNHOLD
METODE
PRESENTASJON
Kilde: HTO Helhetlig Tilpasset Opplæring
av Tuva Bjørkvold
Hvilke utfordringer har dagens eldre?
I årets oppdrag skal dere finne en eldre samarbeidspartner
(helst over 60 år). Dette kan gjøres før eller etter dere har
valgt problemstilling.
Her er et forslag til hvordan dere kan komme frem til denne.
Litt fakta I
I dagens samfunn er det mulig å bli eldre enn man kunne før i tiden. Det er et privilegium!
•2012 er EU’s år for aktiv aldring og solidaritet mellom generasjonene
•FN’s prinsipper for eldre i verden kan beskrives med disse stikkordene: Uavhengighet – Deltagelse –
Omsorg – Selvutfoldelse – Verdighet. Dere kan lese mer om disse punktene her:
http://www.seniorporten.no/Dokumenter/Fra+Statens+seniorr%C3%A5d
Man er for alvor gammel når man bare kan snakke om sine barnebarn og sine kunstige
tenner.
Dronning Alexandrine av Danmark
Litt fakta II
Vi blir stadig flere eldre
• En tredjedel av Norges befolkning er seniorer
• 13 prosent er over 67 år (625 000 personer)
• I 2040 kan 2,5 millioner personer (ca. 40 prosent) være over 50 år. 1,25 millioner (ca.
20 prosent) kan være over 67 år
• Forventet levealder er 79 år for menn og 83 år for kvinner
• Økt levealder - færre yrkesaktive per pensjonist
Faglig differensiering
Problemstilling
•
Formuleres som et spørsmål.
•
Bør være noe dere faktisk lurer på.
•
Skal gi dere noe å gruble på og jobbe med.
•
Det beste er hvis dere kan gjøre undersøkelser i form av forsøk, observasjoner,
spørreundersøkelser e.l.
Kjennetegn ved en god problemstilling:
1. Nærhet.
- nærhet i tid, sted, mentalt.
2. Reelle problemer.
- Hvorfor spiser vi?
Unngå:
•
Faktaspørsmål som kan sjekkes på internett eller i leksikon som f.eks.
Hva er hovedstaden i Danmark?
•
Spørsmål om fjerne tema som f.eks. Hvordan ser sola ut inni?
•
Spørsmål med en påstand som f.eks. Hvorfor er jenter tøffere enn gutter?
Kilde: HTO – Helhetlig Tilpasset Opplæring av Tuva Bjørkvold
Trinn 1 – Samle ideer i en idébank
• Samle så mange ideer som mulig
• Skriv dem på post it lapper og heng dem
på veggen
• Alle ideer er gode ideer i denne fasen
• Det er ikke tillatt å kritisere noen ideer
• Kvantitet kan lede til kvalitet
• Plasser alle gode ideer på veggen,
en tavle e.l.
Senior Solutions - inspirasjon
Hva er en senior?
Foto: trollheimsporten.no
Foto: pasientombudsortrondelag.no
Jeg har stor glede av å snakke med de gamle. De har tilbakelagt den veien vi alle skal gå og
vet hvor den er ujevn og vanskelig og hvor den er jevn og lett.
Platon, gresk filosof
Senior Solutions - inspirasjon
Ønsker seniorer å jobbe?
Senior Solutions - inspirasjon
Hva gjør gamle mennesker?
Foto: enebakk.kommune.no
Fotograf: Rolf Øhman
Jeg vet om en gammel eik, den skal være ni hundre år, men verken størrelsen eller alderen
hindrer den i å drive fram nye blader hvert år.
Karel Capek, tjekkisk forfatter
Senior Solutions - inspirasjon
Hva betyr det å bli gammel?
Foto: STOCKXPERT
Hva er vanskelig å gjøre:
På jobb?
Hjemme?
I fritiden?
På reise?
Foto: God morgen Norge © TV2
Trinn 2 – plasser ideene i et koordinatsystem
• Plasser alle ideene fra idébanken i
koordinatsystemet
• Bare de ideene som er relevante for tema
og de som er mulig å forske på beholdes
• Gjenta prosessen, kanskje nå med andre
kriterier på aksene (f.eks nærhet og hvor
mange som er opptatt av dette) Dette kan
gjøres til det står 3-5 ideer igjen.
Trinn 3 – Bygg videre på de gode ideene
• Bygg videre på de 3-5 gode ideene fra forrige trinn.
• Skriv ned hver ide på et eget ark.
• Hver elev får 5 minutter til å jobbe videre på en ide før den sendes videre til
neste elev.
• Fortsett til alle har jobbet med alle ideene
• Laget må så bli enig om hvilken ide de skal jobbe videre med i prosjektet.
Faglig differensiering
Hypoteser
•
Når problemstillingen er klar kan dere
formulere 1-3 hypoteser.
•
Jeg-tror-setninger. F.eks. Jeg tror eldre
mennesker hører dårlig fordi….
•
Dere kan tro det de vil. Også ting som
motsier hverandre.
Når hypotesene er godkjent av lærer må dere
teste disse. Dette kan for eksempel gjøres
gjennom intervju, undersøkelser/
spørreskjema, eksperimenter.
Foto: www.isenhard.com
I denne prosessen dukker det ofte opp nye ideer til løsninger eller forbedringer som kan øke eldres livskvalitet.
Kilde: HTO – Helhetlig Tilpasset Opplæring av Tuva Bjørkvold

similar documents