Presentation Sverigestudien 2013 22 maj

Report
Synliggör våra värderingar - www.sverigestudien.se
#sverigestudien
@sverigestudien
Nationella värdegrundsstudier
Fem år av trender och lärande i Sverige
25 nationella
mätningar!
2
Syftet med Sverigestudien
Detta är våra tolkningar av resultaten, välkommen att göra dina på sverigestudien.se
>>Vi vill skapa en ökad förståelse
för samhällets utmaningar genom att
tillföra kunskap om våra värderingar<<
3
Värderingar reflekterar vem vi är
Värderingar speglar våra energier och är en viktig grund för våra beslut
Gemensamt goda
Transformation
Egenintresse
Andliga
Mentala
Emotionella
Fysiska
Inkluderande
Service till mänskligheten
Göra skillnad
Intern samstämmighet
Transformation
Självkänsla
Relation
Överlevnad
4
Positiva
Potentiellt begränsande (L)
Finans
Kundrelationer
Hälsotillstånd
Kultur
Samhällsinsatser
Evolution
Individuell
(I)
Relation
(R)
Organisation (O)
Samhälle
(S)
Kort om mätningen
2013 har vi fått svar från nästan 2000 personer
Mätningen genomförs tillsammans med Sinitor
Vi har ställt frågor om personliga värderingar, värderingar på arbetsplatsen och
värderingar i samhället till c:a 1000 personer
Nytt för i år är att vi sedan frågade c:a 1000 personer till om deras personliga
värderingar respektive värderingarna som präglar deras kommun
I båda fallen har vi frågat om nuvarande och önskat läge.
5
2013 års teman
Det här är det vi kommer att fördjupa oss kring idag
Personliga värderingar:
- Hur kan tron på den ljusnande framtiden få leva kvar?
Värderingar på våra arbetsplatser:
- Sverige ser annorlunda på kund, utveckling och ansvarstagande
Nationella värderingar:
- Frustrationen är en kraft att ta vara på
Värderingar på kommunal nivå:
- Närhet till beslut som rör vardagsfrågorna skapar vilja att påverka
6
Personligt perspektiv
Topp tio av personliga värderingar varierar ytterst lite från år till år
7
Personligt perspektiv
Hur kan tron på den ljusnande framtiden få leva kvar?
8
Organisatoriskt perspektiv
Situationen år 2013 liknar den år 2011
Fokus:
•Kostnadsjakt toppar åter listan över
upplevda värderingar
• Anställdas hälsa toppar för femte
året i rad listan över önskade
värderingar
Utmaning:
• Kortsiktighet och byråkrati åter på
topp 10
• Introvert perspektiv i önskade
värderingar
Positivt:
•Kvalitet fortsätter att stiga på listan
över önskade värderingar
9
Organisatoriskt perspektiv
Sverige ser annorlunda på kund, utveckling och ansvarstagande
Andra ord som vi inte har på topp 10:
• Tar ansvar
•
Ständigt lärande/ ständigt
utveckling
Ord som vi har som de andra saknar:
• Förvirring
• Kvalitet
Vår tolkning:
• Osäkerhet och rädsla gör att vi
sluter oss, och glömmer världen
utanför
• Tydlighet och synlighet är vägen
framåt
10
Samhälleligt perspektiv
Energiläckaget fortsätter att stiga
Fokus:
• Arbetslöshet, byråkrati och
osäkerhet om framtiden är de ord
som används mest för att beskriva
Sverige i dag
•Långsiktighet och jämlikhet stiger
bland önskade värderingar, ärlighet
och fred har minskat
Utmaning:
• Sju av tio ord för att beskriva
Sverige i dag är potentiellt
begränsande
Positivt:
• Unga ser mer positivt på samhället
än andra åldersgrupper
11
Samhälleligt perspektiv
Frustrationen är en kraft att ta vara på
Önskelista på nationell nivå:
• Stor potential att förändra genom
att fånga upp inriktningar som
människor i Sverige önskar och vill
ha mer av
• Arbetstillfällen toppar alla listor, i
alla regioner och i alla åldersgrupper
• Nånannanismen råder vidare
12
Kommunalt perspektiv
Mest likheter men även skillnader gentemot nationella värderingar
Fokus:
• Kostnadsjakt, miljömedvetenhet
och arbetslöshet är de ord som
används mest när invånarna får
beskriva sin kommun
• Samma önskade värderingar som på
nationell nivå; arbetstillfällen,
ekonomisk stabilitet och ansvar för
kommande generationer
Utmaning:
• Hur möter kommunen upp
medborgarnas förväntningar?
Positivt:
• Medborgarna vill ha inflytande och
vara med och påverka
13
Kommunalt perspektiv
Närhet till beslut som rör vardagsfrågorna skapar vilja att påverka
14
Dialog är nyckeln till förflyttning
Global dialog
FN
World Economic Forum
Nationell dialog
Samhällsdialog
Arbetsplatsdialog
Personlig dialog
15
Regeringsdialog
Politisk dialog
Medborgardialog
Brukardialog
Samverkan dialog
Grupp reflektion
Verksamhetsdialog
Grupp- & verksamhetsutveckling
Individuell reflektion
Ledarutveckling
Coaching/Mentorskap
Ladda ner rapporten på www.sverigestudien.se
Tack för att ni kom! Fortsätt dialogen på:
#sverigestudien
@sverigestudien

similar documents