Työhönvalmentajat opetuksen tukena Vehkomäki

Report
Työ(hön)valmentajat
opetuksen tukena
Työllistymisen mahdollisuudet
seminaari 30.8.2012, HAMK/AOKK
Arto Vehkomäki
Koulutuksen haasteita?
• (erityis)opiskelijoiden puutteelliset
valmiudet arkeen ja
ammatilliseen koulutukseen
-> työkyvyn puutteet
• Perinteisesti toteutettu
ammatillinen
perustutkintokoulutus liian
haasteellinen
• Koulutuksen oppilaitoskeskeisyys
• Ohjaus ja tukipalvelujen
riittämättömyys / etäisyys
• Kestävä kehitys -> koulutuksen
tavoitteeksi aidosti työllistyminen
Arto O. Vehkomäki
30.8.2012
2
Opetussuunnitelman työelämälähtöisyys
TYÖ
KOULUTUS
TYÖ
OPISKELIJA
Arto O. Vehkomäki
30.8.2012
KOULUTUS
OPISKELIJA
3
Työammattikoulutus, mitä se on?
• Opiskelijalähtöistä
– huomioidaan yksilölliset
tarpeet
• Työelämälähtöistä
– huomioidaan työelämän
tarpeet
• Painottuu tekemällä
oppimiseen
– oppiminen tapahtuu
mahdollisimman pitkälle
todellisessa
työympäristössä
Arto O. Vehkomäki
30.8.2012
4
• Tavoitteena työllistymiseen
tarvittava osaaminen ja
työllistyminen
• Ammatillista
perustutkintokoulutusta
(tutkinnon osia tai koko
tutkinto)
• Toteutetaan tiiviissä
yhteistyössä työelämän
kanssa
 Työhönvalmennus osana
koulutusta
Opiskelijan polku
työhönvalmennuksen
arviointi ja kehittäminen
Opiskelijan henkilökohtainen ohjaus ja tuki (Työhönvalmentaja)
verkostojen
ylläpitäminen
siirtymän varmistaminen
ohjauskeskustelut
työyhteisön tukeminen
työssäoppimiseen
valmistautuminen
opiskelijan lähiverkoston
rakentaminen
jatkosuunnitelma
koulutuksen arviointi
ja kehittäminen
oppimisen mahdollistaminen
ja arviointi
yksilöllisen suunnitelman
rakentaminen
osaamisen tunnistaminen
ja tunnustaminen
opiskelijavalinta
Hakeutumisvaihe
Arto O. Vehkomäki
Opiskelijan oppimisen ohjaus ja tuki (Opettaja)
Orientaatiovaihe
30.8.2012
Työskentelyvaihe
5
Siirtymävaihe
Seurantavaihe
Ulla Kauranen & Arto Vehkomäki, 2007
Työkyky J.Ilmarisen mallin mukaan
.
(1999)
ARVOT, ASENTEET JA MOTIVAATIO
•työn mielekkyys ja haasteellisuus
työn ja muun elämän
yhteensovittaminen
AMMATILLINEN OSAAMINEN
•peruskoulutus
•ammatilliset tiedot ja taidot
•elinikäinen oppiminen
YKSILÖN
VOIMAVARAT
TERVEYS JA TOIMINTAKYKY
•fyysinen toimintakyky
•psyykkinen ja sosiaalinen
toimintakyky
•terveys
Arto O. Vehkomäki
30.8.2012
6
Työkyky J.Ilmarisen mallin mukaan
(1999)
TYÖ JA TYÖOLOT
•työn muuttuminen
•työympäristötekijät
•psyykkinen ja fyysinen kuormitus
TYÖYHTEISÖ
•työn hallinta ja henkinen hyvinvointi
•ilmapiiri
•osallistuminen ja kehittäminen
ESIMIESTYÖ JA JOHTAMINEN
•henkilöstöjohtaminen
•muutoksen•henkilöstöjohtaminen
hallinta
•työyhteisöristiriitojen hallinta
Arto O. Vehkomäki
30.8.2012
7
Kiipulan ammattiopisto
opetussuunnitelmaperusteinen koulutus
• ”Läheltä ohjaten” -periaate
• Moniammatillisuus
• ammattiopettajan koulutus ja osaaminen
täydentyvät aivan erilaisella työhönvalmentaja
koulutuksella ja osaamisella
• Kiinteistö, logistiikka, Liiketalous
• työhönvalmentaja osana opetuksellista tiimiä
• Terra-koulutus Lahdessa
• opettaja-työhönvalmentaja -työpari
Arto O. Vehkomäki
30.8.2012
8
Kiitos!
Yhteystiedot
Työryhmänjohtaja ja erityisopettaja Arto Vehkomäki
puh. 050 3598 568
[email protected]
Arto O. Vehkomäki
30.8.2012
9

similar documents