Informationssystemer og organisationer - Cand.it. i it

Report
Cand.it. i it-ledelse
Velkommen
Præsentation på kandidatdag 2014
Gitte Tjørnehøj, PhD
Adjunkt
Studiekoordinator
[email protected]
IT i samfundet og
virksomheder
•
•
•
•
•
Digitaliseringen af samfundet, den offentlige sektor og virksomheder
IT kan forandre hele brancher og vende op og ned på konkurrencesituationen,
IT som en væsentlig del af organisationens forretningsgrundlag – f.eks. en bank
Investeringer i IT fylder til stadighed mere og mere på udviklingsbudgetterne, og
investeringerne skal gerne give forretningsmæssig værdi
Sondre mellem;
– Local Improvement, Automatisering – ”sætte strøm på”
– Business Process Design/Reengineering - Nye processer med IT-understøttelse
– Emerging Opportunies - IT ind i virksomhedens produkter og services
– Business Transformation - Nye afsætningskanaler og/eller forrretningsmodeller
Men det går desværre ikke altid som vi gerne vil – det er svært og
samarbejdet mellem it og forretningsorganisationen er vigtig hvilket også
kan være vanskeligt
• At tilgodese samfundets behov for højt kvalificerede
tværfaglige kandidater der kan skabe værdi ved hjælp af IT
• At tilgodese virksomheder og organisationers behov for
medarbejdere der kan være bindeleddet mellem
forretningen og it
• Designet i samarbejde med erhvervslivet
Advisory Board:
•
Erik Møberg, Vice President, Business Transformation, Rambøll Management A/S.
•
Gitte Møldrup, Managing Director, It-vest, networking universities
•
Jørgen Kristensen, Strategic Advisor & Head of Department, SBSYS, Ishoej Municipality.
•
Torben Bonde, CIO, Vestas Wind Systems A/S.
•
Carsten Henriksen, CIO, Spar Nord Bank A/S.
•
Tom Togsverd, Director, DI Itek.
•
Lars Frelle-Petersen, Head of Digitalisation, CED, the Danish Ministry of Finance
Vision
• Vores vision er at:
– Uddanne kandidater der gør en forskel
– Hvor det faglige niveau er højt
– Hvor der er tæt samarbejde med praksis
– Hvor man har lidt travlt
– Hvor der både er et højt akademisk niveau men
også et stort fokus på praksis
– Hvor vi stiller høje krav til hinanden, men også har
et godt studiemiljø
Gitte Tjørnehøj, datalog, PhD
10 år i software industrien
3 år på professionshøjskole
10 år i universitetssektoren
Datamatikker, datalogi, informatik, bachelor i it, software konstruktion, HA-it, Cand. Merc. it
Cand.it. i it-ledelse
… 1 af de 2 mest veldesignede og velfungerende uddannelser,
jeg har arbejdet på
Nyttig
• for dig
• for din organisation eller virksomhed
• for samfundet
brobygger,
bindeled, leder af
Cand.it
i it-ledelse
The missing link
4 jobprofiler:
1. it-ledere i offentlige og private virksomheder
2. Forretningsanalytikere og konsulenter
3. it-projektchefer og -projektledere
4. Forskning i informationssystemer og it-ledelse
Studiets opbygning
1: Informationssystemer og organisationer
2: Procesdesign og værdiskabelse gennem IT
3: Ledelse af it-udvikling
4: Speciale
Uddannelsesindhold:
1. semester
2. semester
3. semester
4.semester
Informationssystemer
&
• Uddannelsesoversigt:
organisationer
Procesdesign &
værdiskabelse gennem it
Ledelse af it-udvikling
Speciale
Teambuilding
It-baseret forbedring af
organisatoriske processer
Ledelse af it-udvikling:
- It-udviklingsprojekter
- Tekniske specialister &
teams
- Outsourcing af itudviklingsprojekter
Udarbejdelse af
specialeafhandling
Informationsteknologi,
programmering og
databasesystemer
Design af it-baserede
systemer
Valgfag:
Avancerede emner indenfor
it-ledelse og
informationssystemer
Informationssystemers rolle i
organisationer
Implementering af itbaserede systemer i
organisationer
KURSER
Ledelse af informationssystemer:
- Alignment
- Strategi
- Governance
PROJEKTER
Informationssystemer i
organisationer
Procesdesign &
værdiskabelse gennem it
Forskningsmetode & faglig
fordybelse
Specialeafhandling
Engageret, tværfagligt, travlt,
udfordrende, lærerigt og
sjovt studiemiljø med tæt
tilknytning til praksis
- hele tiden…..
Det er ikke bare nyttigt der er
også job til Cand.it. i it-ledelse’er
Vision
Dimittender i job
• Vi har 47 dimittender
– alle er i job på nær fire!
• Mere end 1/3 får job, inden de er færdige med
studiet.
• Og det er spændende og fagligt relevante
jobs…
Vision
Eksempler på jobtitler og virksomheder
Dimitteret i 2012
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Martin Vingaard, Junior Consultant, LEGO Group
Thomas Jakobsen Nygaard, Consultant, IBM Danmark
Lasse Storgaard, Consultant in Project Management and Customer Support,
Adrega Norge
Nikolaj Sørensen, BI Consultant/Project Manager, Mejlby & Vilsgaard A/S
Michael Berg, Business Consultant, Alm. Brand
Ann Nørgaard Dorset, Implementeringsansvarlig, Victor A/S
Chris Kovács, IT Management Consultant, Deloitte Consulting
Tue Baadsgaard Lassen, Graduate, Process and Information Management, Danske
Bank Group
Elisa Bang Møller, Consultant, Devoteam Fischer & Lorenz
Laura Nicoline Purup, Organisations- og Implementeringskonsulent, Ditmer A/S
Frank Ulrich, PhD Creativity and Information Systems, Aalborg University
Vision
Eksempler på jobtitler og virksomheder
Dimitteret i 2013
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Peter Dalsgaard, Project Manager, Telenor
Simon Gade Ziegler, IT Project Manager, Wrist Europe
Stine Sørensen, Digitaliseringskonsulent, Esbjerg Kommune
Thomas Mogensen, Lean Consultant, Danske Bank
Martin Rother Petersen, Graduate IT Consultant, NNIT
Sofie Abildgaard Skau, Workflow Consultant, Thisted Kommune
Ann-Katrine Jensen, IT Project Manager, Kriminalforsorgen
Morten Dybdal Møller, Senior Proceskonsulent, Telenor
Christian Ejdrup Larsen, IT Consultant, Rigspolitiet
Maria Balogh, Assistant, IT Development, Blue Water Shipping
Jonas Ryssel Skovfoged, Trainee, ATP
Skriv, ring eller spørg Studiekoordinatoren (mig)
Gitte Tjørnehøj, PhD
Adjunkt
Studiekoordinator
[email protected]
Kontor: Fibigerstræde 3 lokale 7
Aftal tid, jeg er almindelig underviser og forsker, hvorfor jeg ”kommer og går”
Billederne er fra vores studietur til Polen 2012
Vi besøgte Google, Cap Gemini og Nykredits kontorer i Polen for at studere near-shoring af
it-udvikling
I 2013 var vi i det vestlige Ukraine – der skal vi nok ikke hen i 2014 

similar documents