Vzd*lání v dob* baroka

Report
Název: Vzdělání v době baroka
VY_32_inovace_VL5_05
Autor: Mgr. Ilona Nováková
Oblast: Člověk a společnost - vlastivěda
Stručná anotace: Prezentace je věnována žákům 5. ročníku. Zabývá se vzděláním v 2.
polovině 17. století a počátkem 18. století. Prezentuje život a dílo Jana Amose
Komenského.
Datum: 2.10.2011
•
Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Individualizace a inovace výuky v rámci
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Vzdělání v době baroka
2. polovina 17. a začátek 18. století
-Úpadek školství po třicetileté válce převládala
negramotnost obyvatelstva.
Nižší školy byly jen ve větších obcích a městech.
Chodily do nich děti od 6 do 12 let a učily se číst,
psát a počítat, věnovaly se zpěvu a náboženství.
-
Obrázky: http://www.olomouckykraj.cz/products/zamek-a-muzeum-v-prerove-/
Školy ve městech
• Školní docházka nebyla povinná.
Školy ve městech: budovy školy, vyučovali zde
vzdělaní lidé, mniši. Učilo se latinsky.
Do gymnázií a vysokých škol mohli chodit jen
chlapci. Děti se učily texty zpaměti,
někdy jim ani nerozuměly.
Vzdělání dostávaly jen bohaté dívky
ze šlechtických a měšťanských rodin.
Nejznámější vysokou školou byla
Karlova univerzita v Praze.
Obr. http://ostrov9.blog.cz/1010
Školy na vesnicích
• Ve větších vesnicích bývaly školy u kostela. Učilo
se na faře nebo v domě kantora = učitel.
• Na vesnicích často učili vysloužilí vojáci,
řemeslníci, kteří uměli o trochu více než děti.
Bylo velmi málo učebnic,
děti měly malé tabulky
na psaní.
Knihy byly v latině nebo
v němčině.
obrázky:
1. http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSpqPWxUMd5h53U6HbReHQmVG2M
2. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/de/9/9f/Orbis-pictus-003.jpg
Jan Amos Komenský
Život:
Místo narození není přesně známo. Studoval latinské gymnázium v
Přerově. Pak na vysoké škole v Herbornu a Heidelbergu. Vrátil se do
Čech a pracoval jako rektor školy ve Fulneku a jako kazatel Jednoty
bratrské. Po Bílé hoře se musel skrývat. Na mor mu zemřela žena a
děti. Začal působit v Brandýse nad Orlicí, kde se znovu oženil.
Musel odejít do exilu do polského Lešna.
Věnoval se pedagogice. Byl zván do zahraničí,
aby na univerzitách přednášel svá učení
(působil v Anglii, Švédsku, Uhrách, Holandsku).
Umírá mu druhá žena. Oženil se potřetí.
Po třicetileté válce se už nemohl vrátit do Čech,
zůstav v cizině. Konec života strávil
v Amsterdamu. Je pohřben v Naarenu v Holandsku.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Amos_Komensk%C3%BD-
Jan Amos Komenský
= učitel národů
Chtěl, aby byla škola hrou.
- chtěl, aby všechny děti chodily do školy
- děti se měly učit mateřskému jazyku
- mělo se učit názorně = podle pomůcek,
modelů, obrázků
- výuka měla být aktivní
děti si měly vše zkusit
- Učivo se mělo opakovat, aby si ho děti lépe zapamatovaly
- děti neměly být trestány
- děti měly učit od malička (nejprve doma)
-
Obrázek: http://www.dobre-knihy.cz/zivot/18290/jan-amos-komensky.htm
Dílo J. A. Komenského
Psal česky, německy a latinsky.
Dílo pedagogické: Informatorium školy mateřské, Dvéře
jazyků otevřené, Orbis pictus (Svět v obrazech)
Dílo teologické: Hlubina bezpečnosti, Kšaft umírající matky
Jednoty bratrské, Listové do nebe,
Dílo filozofické: Obecná porada o nápravě
věcí lidských, Labyrint světa a ráj srdce
Dílo literární: O poezii české, Moudrost
starých Čechů, Poklad jazyka českého
Významný učenec, jehož učení se dochovalo
do dnešních dnů.
Obr. http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Amos_Komensk%C3%BD

similar documents