Lilleskole

Report
Lilleskole i videnssamfund og
global kapitalisme
Asger Sørensen,
Lektor i pædagogisk filosofi
Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU)
[email protected]
Filosofisk Rådgivning
[email protected]
ØBS 1994-2001 – arbejdende
museum?
• Årsfest 1994, Land og Folk festival mini
– Billeder af lærerne, som børnene kunne afreagere på
– Bella chaio, avanti populo – og Røde vilfred
– Helt autentisk, men for mig: Postmoderne kitch
• Geder, kaniner, høns, duer, rotter – og små årgange
–
–
–
–
Morgensamling med sang: Midt om natten…
Frigørende og autoritær venstrefløj
som Peter Øvigs Hippie og Blekingegade
Finurlig fordrukken fiolspiller og sporty strategisk leder
med terror træning
– Og rødder i 70’ernes DKP m/l, eksercits, revolutionær
træning
08-10-2013
Asger Sørensen: Lilleskole i videnssamfund
og global kapitalisme
2
ØBS 1994-2001 – liv og ideer
• Forældre: kunstnere, lærere, pædagoger, arbejdsløse,
akademikere
– Deltagelse i undervisning og pasning, lokumsaftaler
– Kanoture – med diskret potrygning
– Fattigfirsernes fællesarbejde: Gøre rent, male, grave…
• Børnenes frirum – dannelse til selvstændighed og modenhed
– Fri tid, tro på muligheder, drivhus, tillid til verden
• Stille sig op – selvfølelse; Markus og den ny leder
• Frihed, lighed, antiautoritære idealer
– Liberale dyder, laissez faire, manglende omsorg – junglelov?
– Konflikter: lærer-forældre-bestyrelse-leder-medlemmerSFO-skole-lærere-store børn
08-10-2013
Asger Sørensen: Lilleskole i videnssamfund
og global kapitalisme
3
Global kapitalisme og videnssamfund
• Konkurrence og marked
– Kapital akkumulation i skjul
– Kapital og varer bevæges frit
– Mennesker i bevægelse – af nød og lyst
• Viden som produktivkraft
– Før sandhed, erkendelse og videnskab
– Nu innovation: Fra ide til løsning eller ny vare
– Fra forskning til faktura – fra modus 1 til 2
• Vidensarbejdere, symbolanalytikere
– Teknikere, videnskabsmænd, forskere, akademikere
08-10-2013
Asger Sørensen: Lilleskole i videnssamfund
og global kapitalisme
4
Skolens udfordringer
• Undervise, civilisere, socialisere og disciplinere
– Indlæring er autoritær relation – frihed i mellemrum
– Lærerteams mere frigørende for elev end klasselærer
• Danmark som konkurrencestat
– Global konkurrence kræver kreativitet og innovation
– Arbejdskraftens bevægelighed – engelsk i 1. klasse
– DPU, AAU: Lars Qvortrup, Jens Rasmussen, Ny nordisk skole…
• Frygt for Kina, idealisering af Singapore
– Thomas Rømer: Imod instrumentalisme og læring som teknik
• Fra fritidshjem over SFO til heldagsskole
– Kun en scene, ingen flugtmulighed
– Opsyn, lukning, totalitær – Peter Kemp
• Formål med skolen, skolens værdi – værdikamp:
– Uddanne og danne til borgere og mennesker, ikke kun til arbejdere
08-10-2013
Asger Sørensen: Lilleskole i videnssamfund
og global kapitalisme
5
Kunskapssamhället
• Demokrati, oplysning og dannelse
– Det gode, det sande og det skønne
– Udviklingen af det moderne samfund:
– Fra kulturel dannelse over videnskabelig oplysning til
politik
– Fra kulturarv over finkultur til humanisme
– Teater, kunst, musik, dans, litteratur
– Mennesket har værdi og derfor ret
– Fra menneskeret og retsstat over politik og demokrati
til retfærdighed
• Fællesskab, demokrati, retfærdighed
08-10-2013
Asger Sørensen: Lilleskole i videnssamfund
og global kapitalisme
6
Lilleskole værdier og pædagogik
• Lilleskole er privat skole, valgt fællesskab, en klub med
særlige værdier
– Eget barn, børneliv og familieliv – og lokalt fællesskab
– God barndom giver et rigt voksenliv.
• Glæde ved oplevelser og erfaringer, lære at lære og leve
– Nysgerrighed snarere end tvungne kundskaber
• Aristoteles snarere end Platon
• Fri tid og leg danner til frihed, ansvarlighed og fællesskab
–
–
–
–
John Dewey: Situation, problemformulering
idé til løsning – kreativitet gennem fantasi og leg
Evne til at finde på, tro på mulige alternativer, muligheder
Learning by doing – projektarbejde og selvforvaltning
• Demokrati og uddannelse som eksperiment
08-10-2013
Asger Sørensen: Lilleskole i videnssamfund
og global kapitalisme
7
Lilleskolen i kulturkampen
• Et barn af højskolekultur, 60’ernes modkultur og 70’ernes arbejderisme
– Selvtillid hos elev over for autoritær underviserrolle
– Dannelse snarere end uddannelse
– Pædagogik snarere end indlæring
• Demokratisk lighedstanke er anti-autoritær og anti-elitær
– Lære at lære, ikke finkulturel og national kulturarv
– Rytmisk musik, ikke klassisk – AU musikvidenskab og Koldau
– Kulturkamp om højskolesang og korsang
• Fremmedgørelse over for finkultur
– Ingen salmesang, ballet, poesi, symfonier
– Elite er smagsdommere
• Kultur kræver forståelse og ressourcer
– Kulturel dannelse tager tid og finkultur koster penge
– Kulturkamp er også kulturkritik og klassekamp
08-10-2013
Asger Sørensen: Lilleskole i videnssamfund
og global kapitalisme
8
Selvstændiggørelsens skyggesider
• Lilleskole i forhold til folkeskole – som Danmark til Kina
– Men: Også i Kina sætter man børn i lilleskole
• Ideal: Gode erfaringer med vellykket selvstændighed
• Risiko: Selvtillid fører til ubekymret letsind og overfladiskhed
–
–
–
–
Leg, spil, chancer og forførelse –
Skønhed, spænding, fascination, fest, underholdning
risikovillighed og casinokapitalisme
kun vindere og tabere – ingen mellemvej eller solidaritet
• Italienske tilstande:
– dynamik og æstetik
– kunst på direktionsgangen
• At være selvhjulpen, fleksibel og omstillingsparat
• kan også betyde at være lydig – tjener, lakaj, slave
08-10-2013
Asger Sørensen: Lilleskole i videnssamfund
og global kapitalisme
9

similar documents