Lars Qvortrup

Report
HVORDAN SÆLGER MAN MEDEJERSKAB?
- ET PARADIGMESKIFTE I DEN OFFENTLIGE KOMMUNIKATION
Lars Qvortrup
LSP – AAU/UCN
KL: Kommunikationsdøgn 13
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Hovedbudskab
• Fra ”vi-jer” kommunikation
• Til ”vi-os” kommunikation
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Hovedbudskab
• Fra ”vi-jer” kommunikation
• Til ”vi-os” kommunikation
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Hovedbudskab
• Fra ”vi-jer” kommunikation
• Til ”vi-os” kommunikation
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Fra ”vi-jer” til ”vi-os”
- i både intern og ekstern kommunikation
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Fra ”vi-jer” til ”vi-os”
- i både intern og ekstern kommunikation
Ikke:
• Vi (kommunen) sælger det og det til jer (borgerne)
(med effektive salgstricks)
• Vi (kommunen) vil have jer (medarbejderne) til at gøre
det og det (med pisk og gulerødder)
Men:
• Vi (kommunen og borgerne) skal i fællesskab opnå det
og det resultat (bedre skoler, plejehjem, børnehaver…)
• Vi (kommunen og medarbejderne) skal i fællesskab
skabe det og det (fx en bedre skole, bedre børnehaver
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Fra ”vi-jer” til ”vi-os”
- i både intern og ekstern kommunikation
Ikke:
• Vi (kommunen) sælger det og det til jer (borgerne)
(med effektive salgstricks)
• Vi (kommunen) vil have jer (medarbejderne) til at gøre
det og det (med pisk og gulerødder)
Men:
• Vi (kommunen og borgerne) skal i fællesskab opnå det
og det resultat (bedre skoler, plejehjem, børnehaver…)
• Vi (kommunen og medarbejderne) skal i fællesskab
skabe det og det (bedre skoler, plejehjem, børnehaver)
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Det var budskabet…
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Det var budskabet…
Nu:
• Baggrunden
• Udviklingen
• Kommunikationsopgaven
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Baggrunden
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Baggrunden
• Ontario Capacity Building revolutionen på
skoleområdet i 2003-2011
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Baggrunden
• Ontario Capacity Building revolutionen på
skoleområdet i 2003-2011
• Fra NPM til Capacity Building
– Fælles målformulering (vi-vi)
– Kompetenceløft (ikke os mod medarbejderne,
men os med medarbejderne)
– Borgerne skal genvinde tilliden til skolerne
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Capacity Building
Ontario, Canada 2003-2011
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Capacity Building
Ontario, Canada 2003-2011
Et nyt forhold mellem
forvaltning og borgere
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Capacity Building
Ontario, Canada 2003-2011
• Klare fælles – målbare – mål
Et nyt forhold mellem
forvaltning og borgere
– Læringsudbyttet skal sættes i vejret
– Afstanden mellem de svageste og de bedste
elevresultater skal reduceres
– Offentlighedens tillid til skolerne skal styrkes
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Capacity Building
Ontario, Canada 2003-2011
Et nyt forhold mellem forvaltning og medarbejdere
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Capacity Building
Ontario, Canada 2003-2011
Gør det
moralske
formål tydeligt
Et nyt forhold mellem forvaltning og medarbejdere
Forstå
forandringsprocessen
Frembring
sammenhæng
Skab stærke
relationer
Byg på, skab
og del viden
”Leading with a moral purpose”
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Fullan 2001
Udviklingen
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Udviklingen
• Ydre pres (politiske reformer)?
Eller
• Indre dynamik (kulturforandring)?
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Leon Lerborg
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Styringsparadigmernes
historie
Fornyelse
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Styringsparadigmer – fra Lerborg 2012: 39
Tradition
Min version
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Min version
Styringsparadigme
Bureaukratiparadigme
- Orden
- Dokumentation via regler
- Styring via dygtighed
- Konservatisme og
ineffektivitet
Omverdensforhold
Professionsforhold
- Tilfredshed via dygtighed
- Produktfokus
- Ret til ydelser
- Bedrevidenhed
Medarbejderforhold
Autonomiforhold
- ”Vi – hvem?” forhold
- Regelstyring
- Selvstændighedsforhold
- Afkobling
NPM-paradigme
- Innovation
- Dokumentation via output
- Styring via incitamenter
- Atomisering og overstyring
Markedsforhold
- Tilfredshed via smartness
- Procesfokus
- Salg af ydelser
- Konkurrence og kundegørelse
Incitamentsforhold
- ”Vi – de” forhold
- Kontraktstyring
- Effektivitet
- Fjendeforhold
Capacity Building paradigme
Borgerforhold
Solidaritetsforhold
- Solidaritet
- Tilfredshed via ansvarliggørelse - ”Vi – os” forhold
- Dokumentation via
- Samarbejdsfokus
- Ansvarsstyring
outcome
- Fællesskab om ydelser
- Professionalisering
- Styring
via ansvar
- Dokumentation
af ansvar
- Filosofi,
Intimisering
LSP - Laboratorium
for forskningsbaseret skoleudvikling
og pædagogisk praksis,
Institutvia
for Læring og
AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
- Forpligtelse og vi-gørelse
holdninger: terapeutisering
Min version
Styringsparadigme
Bureaukratiparadigme
- Orden
- Dokumentation via regler
- Styring via dygtighed
- Konservatisme og
ineffektivitet
Omverdensforhold
Professionsforhold
- Tilfredshed via dygtighed
- Produktfokus
- Ret til ydelser
- Bedrevidenhed
Medarbejderforhold
Autonomiforhold
- ”Vi – hvem?” forhold
- Regelstyring
- Selvstændighedsforhold
- Afkobling
NPM-paradigme
- Innovation
- Dokumentation via output
- Styring via incitamenter
- Atomisering og overstyring
Markedsforhold
- Tilfredshed via smartness
- Procesfokus
- Salg af ydelser
- Konkurrence og kundegørelse
Incitamentsforhold
- ”Vi – de” forhold
- Kontraktstyring
- Effektivitet
- Fjendeforhold
Capacity Building paradigme
Borgerforhold
Solidaritetsforhold
- Solidaritet
- Tilfredshed via ansvarliggørelse - ”Vi – os” forhold
- Dokumentation via
- Samarbejdsfokus
- Ansvarsstyring
outcome
- Fællesskab om ydelser
- Professionalisering
- Styring
via ansvar
- Dokumentation
af ansvar
- Filosofi,
Intimisering
LSP - Laboratorium
for forskningsbaseret skoleudvikling
og pædagogisk praksis,
Institutvia
for Læring og
AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
- Forpligtelse og vi-gørelse
holdninger: terapeutisering
Min version
Styringsparadigme
Bureaukratiparadigme
- Orden
- Dokumentation via regler
- Styring via dygtighed
- Konservatisme og
ineffektivitet
Omverdensforhold
Professionsforhold
- Tilfredshed via dygtighed
- Produktfokus
- Ret til ydelser
- Bedrevidenhed
Medarbejderforhold
Autonomiforhold
- ”Vi – hvem?” forhold
- Regelstyring
- Selvstændighedsforhold
- Afkobling
NPM-paradigme
- Innovation
- Dokumentation via output
- Styring via incitamenter
- Atomisering og overstyring
Markedsforhold
- Tilfredshed via smartness
- Procesfokus
- Salg af ydelser
- Konkurrence og kundegørelse
Incitamentsforhold
- ”Vi – de” forhold
- Kontraktstyring
- Effektivitet
- Fjendeforhold
Capacity Building paradigme
Borgerforhold
Solidaritetsforhold
- Solidaritet
- Tilfredshed via ansvarliggørelse - ”Vi – os” forhold
- Dokumentation via
- Samarbejdsfokus
- Ansvarsstyring
outcome
- Fællesskab om ydelser
- Professionalisering
- Styring
via ansvar
- Dokumentation
af ansvar
- Filosofi,
Intimisering
LSP - Laboratorium
for forskningsbaseret skoleudvikling
og pædagogisk praksis,
Institutvia
for Læring og
AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
- Forpligtelse og vi-gørelse
holdninger: terapeutisering
Min version
Styringsparadigme
Bureaukratiparadigme
- Orden
- Dokumentation via regler
- Styring via dygtighed
- Konservatisme og
ineffektivitet
Omverdensforhold
Professionsforhold
- Tilfredshed via dygtighed
- Produktfokus
- Ret til ydelser
- Bedrevidenhed
Medarbejderforhold
Autonomiforhold
- ”Vi – hvem?” forhold
- Regelstyring
- Selvstændighedsforhold
- Afkobling
NPM-paradigme
- Innovation
- Dokumentation via output
- Styring via incitamenter
- Atomisering og overstyring
Markedsforhold
- Tilfredshed via smartness
- Procesfokus
- Salg af ydelser
- Konkurrence og kundegørelse
Incitamentsforhold
- ”Vi – de” forhold
- Kontraktstyring
- Effektivitet
- Fjendeforhold
Capacity Building paradigme
Borgerforhold
Solidaritetsforhold
- Solidaritet
- Tilfredshed via ansvarliggørelse - ”Vi – os” forhold
- Dokumentation via
- Samarbejdsfokus
- Ansvarsstyring
outcome
- Fællesskab om ydelser
- Professionalisering
- Styring
via ansvar
- Dokumentation
af ansvar
- Filosofi,
Intimisering
LSP - Laboratorium
for forskningsbaseret skoleudvikling
og pædagogisk praksis,
Institutvia
for Læring og
AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
- Forpligtelse og vi-gørelse
holdninger: terapeutisering
Min version
Styringsparadigme
Bureaukratiparadigme
- Orden
- Dokumentation via regler
- Styring via dygtighed
- Konservatisme og
ineffektivitet
Omverdensforhold
Professionsforhold
- Tilfredshed via dygtighed
- Produktfokus
- Ret til ydelser
- Bedrevidenhed
Medarbejderforhold
Autonomiforhold
- ”Vi – hvem?” forhold
- Regelstyring
- Selvstændighedsforhold
- Afkobling
NPM-paradigme
- Innovation
- Dokumentation via output
- Styring via incitamenter
- Atomisering og overstyring
Markedsforhold
- Tilfredshed via smartness
- Procesfokus
- Salg af ydelser
- Konkurrence og kundegørelse
Incitamentsforhold
- ”Vi – de” forhold
- Kontraktstyring
- Effektivitet
- Fjendeforhold
Capacity Building paradigme
Borgerforhold
Solidaritetsforhold
- Solidaritet
- Tilfredshed via ansvarliggørelse - ”Vi – os” forhold
- Dokumentation via
- Samarbejdsfokus
- Ansvarsstyring
outcome
- Fællesskab om ydelser
- Professionalisering
- Styring
via ansvar
- Dokumentation
af ansvar
- Filosofi,
Intimisering
LSP - Laboratorium
for forskningsbaseret skoleudvikling
og pædagogisk praksis,
Institutvia
for Læring og
AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
- Forpligtelse og vi-gørelse
holdninger: terapeutisering
Når paradigmer blandes sammen…
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Når paradigmer blandes sammen…
• Folkeskolereformen
• Gennemføres med bureaukrati
• Lanceres med incitamenter
• Sælges med ansvarliggørelse
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Hvordan sælger man…
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Hvordan sælger man…
• Den bureaukratiske kommune
• Markedskommunen
• Ansvarlighedskommunen
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Den bureaukratiske kommune
• Borgeren som rettighedshaver
• Institutionen som leverandør af professionelle
ydelser
• Kommunen som garant for standarder
• Information om rettigheder, ydelser,
standarder og åbningstider
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Den bureaukratiske kommune
• Borgeren som rettighedshaver
• Institutionen som leverandør af professionelle
ydelser
• Kommunen som garant for standarder
• Information om rettigheder, ydelser,
standarder og åbningstider
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Markedskommunen
•
•
•
•
Borgeren som kunde
Institutionen som leverandør af fede tilbud
Kommunen som garant for konkurrence
Kommunikation om fortræffeligheder, profiler
og fede tilbud
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Markedskommunen
•
•
•
•
Borgeren som kunde
Institutionen som leverandør af fede tilbud
Kommunen som garant for konkurrence
Kommunikation om fortræffeligheder, profiler
og fede tilbud
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Ansvarlighedskommunen
•
•
•
•
Borgeren som medansvarlig aktør
Institutionen som facilitator af samarbejde
Kommunen som garant for kvalitet
Kommunikation om ansvar, solidaritet og
fællesskab
–
–
–
–
Her er vi sammen!
Hvad forventer vi?
Hvordan kan du bidrage?
Hvad får du (dvs. dit barn, dine gamle forældre, dvs.
dem du er ansvarlige for) ud af det?
– Hvad er den højere mening – ”our moral purpose”?
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Ansvarlighedskommunen
•
•
•
•
Borgeren som medansvarlig aktør
Institutionen som facilitator af samarbejde
Kommunen som garant for kvalitet
Kommunikation om ansvar, solidaritet og
fællesskab
–
–
–
–
Her er vi sammen!
Hvad forventer vi?
Hvordan kan du bidrage?
Hvad får du (dvs. dit barn, dine gamle forældre, dvs.
dem du er ansvarlige for) ud af det?
– Hvad er den højere mening – ”our moral purpose”?
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Ansvarlighedskommunen
•
•
•
•
Borgeren som medansvarlig aktør
Institutionen som facilitator af samarbejde
Kommunen som garant for kvalitet
Kommunikation om ansvar, solidaritet og
fællesskab
–
–
–
–
Her er vi sammen!
Hvad forventer vi?
Hvordan kan du bidrage?
Hvad får du (dvs. dit barn, dine gamle forældre, dvs.
dem du er ansvarlige for) ud af det?
– Hvad er den højere mening – ”our moral purpose”?
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Ansvarlighedskommunen
Niels Åkerstrøm Andersen og Hanne Knudsen: At
styre på det personlige ansvar
• Ansvar: En normativ kategori
• Hyperansvar: En refleksionskategori
– Forældrene definerer deres ansvar, når de ser sig
selv gennem institutionens øjne
– Forældrene dokumenterer deres ansvar gennem
de ”rigtige” holdninger
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Ansvarlighedskommunen
•
•
•
•
Borgeren som medansvarlig aktør
Institutionen som facilitator af samarbejde
Kommunen som garant for kvalitet
Kommunikation om ansvar, solidaritet og
fællesskab
–
–
–
–
Her er vi sammen!
Hvad forventer vi?
Hvordan kan du bidrage?
Hvad får du (dit barn, dine gamle forældre, dvs. dem
du er ansvarlig for) ud af det?
– Hvad er den højere mening – ”our moral purpose”?
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Ansvarlighedskommunen
•
•
•
•
Borgeren som medansvarlig aktør
Institutionen som facilitator af samarbejde
Kommunen som garant for kvalitet
Kommunikation om ansvar, solidaritet og
fællesskab
–
–
–
–
Her er vi sammen!
Hvad forventer vi?
Hvordan kan du bidrage?
Hvad får du (dit barn, dine gamle forældre, dvs. dem
du er ansvarlig for) ud af det?
– Hvad er den højere mening – ”our moral purpose”?
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Ansvarlighedskommunen
•
•
•
•
Borgeren som medansvarlig aktør
Institutionen som facilitator af samarbejde
Kommunen som garant for kvalitet
Kommunikation om ansvar, solidaritet og
fællesskab
–
–
–
–
Her er vi sammen!
Hvad forventer vi?
Hvordan kan du bidrage? (Ikke helt) som i gamle dage…
Hvad får du (dit barn, dine gamle forældre, dvs. dem
du er ansvarlig for) ud af det?
– Hvad er den højere mening – ”our moral purpose”?
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk

similar documents