Sammenhæng mellem subjektivitet, teknologi og

Report
Subjektivitet, Teknologi
Samfund
SAMMENHÆNG MELLEM SUBJEKTIVITET,
TEKNOLOGI OG SAMFUND
1. ØVELSESGANG
Agenda
1.
Hvem er vi?
2.
Hvorfor er vi her?
3.
Hvordan gør vi det?
4.
Dagens tekst – sådan!
5.
Lektier
Hvem er vi?
 1. generation HumTekker
 Generalist
 Informatik (AAU)
 HumTek, Socialvidenskab, Byplanlægning (RUC)
 Tv-produktion (UCR)
 Politisk kommunikation og ledelse (CBS)
 PhD aspirant
 Iværksætter
 Ambitiøse på ”vores” vegne
Hvem er vi?
1.
Navn
2.
Udbytte
3.
Da jeg var lille…
Hvem er vi?
Hvorfor er vi her?
At lære jer at
analysere og behandle
videnskabelige artikler
… på den nemmeste måde
Hvordan gør vi det?
 Én tekstanalyse
 Én - tre Pointer
 Ét trick
 Én opsumering
 Gruppearbejde
Dagens tekster:
Haldrup & Svabo
Langdon Winner
Er det allerede mandag?
Er det allerede mandag?
1.
Tag teksten I hånden
2.
Overskrift og forfatter
3.
Bladre igennem
4.

billeder

billedtekst

Underoverskrifter
Indledning og konklusion /eller abstrakt
RUC-toget 1947
Hvad får
vi fra
teksten?
Har jeg læst?
…Tjaaa på en måde
Har jeg læst? Tja… på en måde.
1.
Har gennemført foregående
2.
Læser hele teksten
3.
Understreger de 5 vigtigste
4.
Spurgt sin kloge klassekamerat
Hvad får
man så udad
teksten?
Resume
Huller og uklarheder
Argumentation
Har jeg læst? Tja… på en måde.
Langdon Winner
1.
Technological Somnambulism
2.
Make & Use
3.
”Forms of Life”
4.
”Means to an end”
Har jeg læst? Tja… på en måde.
Haldrup & Svabo
1.
Rationel eller udforskende design (s. 207 ff.
)
2.
Design som et politisk og moralsk valg (s.
210)
Sandt vedvarende overskud
… ja det sker
Sandt vedvarende overskud
1.
Har gennemført foregående
2.
Læs udvalgt igen eller google
3.
Søgning på forfatteren
4.
Hvad spiller teksten op imod?
Hvad får
man så udad
teksten?
Hvem skal
ikke noget
i morgen?
Lektier
Næste gang
1. Tekstlæsning
2. Problemformulering
3. Gruppearbejde
4. Indsamling af data
5. Behandling af data

similar documents