PowerPointi esitlus

Report
Päikseenergia tootmisega seotud
seadusandlik raamistik
Siim Meeliste
Taastuvenergia osakaal lõpptarbimises
50
40
30
24,3%
20
25%
18,4%
10
0
2004
2005
2006
Eesti
2007
Läti
Leedu
2008
Soome
2009
2010
TARGET
Rootsi
2
Energia lõpptarbimine 2010 - 119 PJ
3%
15%
45%
18%
19%
Kodumajapidamised
Transport
Tööstus
Teenindus
Põllumajandus
3
Taastuvenergiast elektri tootmine
2011
31%
3%
66%
Biomass
Hydro
Wind
Taastuvenergiaallikate laialdasem
kasutamine energia tootmiseks (KIK)
•
•
•
•
Periood 2007-2013
9,6 miljonit eurot välja jagatud
Finantseeritud AAU-de müügist
Teadaolevalt mitte midagi päikesepaneelidega
seotud kasutuseks
Energia võrku müük mikro- ja
väiketootjale (1)
• Tegevusluba pole vaja alla 100 kW
netovõimsusega tootmisseadmete abil toodetud
elektrienergia müügiks
• Kui võrguga ühendatakse tootmiseks taastuvat
energiaallikat kasutav seade, mille võimsus on
alla 15 kW, ei pea seda põhivõrguettevõtjaga
kooskõlastama
• Otseliin pole ilmselt võimalus
Tutvu võrgueeskirjaga!
Energia võrku müük mikro- ja
väiketootjale (2)
Leping tuleb sõlmida jaotusvõrgu ettevõtjaga!
• Müügileping sõlmida sama ettevõtjaga kellelt
ostetakse
• Hinnad ning lepingutingimused ilmselt
erinevad
Kontakteeru oma müüjaga!
Energia võrku müük mikro- ja
väiketootjale (3)
Müües elektrit võrgu ON õigus
taastuvenergia tasu ja toetuse saamisele!
Rohkem infot Eleringist!
– Määrab aastase taastuvenergia tasu prognooside
põhjal (€0,0097 aastal 2012)
– Teostab tasude ja toetuste väljamakseid ja
korrigeerimisi vastavalt reaalsele tootmisele ja
tarbimisele
Tänan!
9

similar documents