130312 Inklusion -et sociologisk blik

Report
Inklusion
- sociologisk set
Lars Qvortrup
LSP AAU/UCN
Kolding d. 11. marts 2013
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Disposition
• Hvad?
– Definitioner på inklusion
• Hvorfor?
– Diskurser om inklusion
• Hvordan?
– Pædagogiske praksisser i forhold til inklusion
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Hvad?
Definitioner på inklusion
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Inklusion: Historie
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Lille historisk overblik
Specialydelser som ideal
Rummelighed som ideal
Kritik af ekstern
segregering
Inklusion som ideal
Kritik af intern
segregering
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
1994: Opgør med segregering
Salamanca-erklæringen:
• [Vi tror på, at] de, der har særlige uddannelsesmæssige
behov, skal have adgang til almindelige skoler, som skal
være i stand til at imødekomme deres behov ved at
anvende en pædagogik, der er centreret omkring det
enkelte barn,
• [Vi tror på, at] almindelige skoler, som har denne inklusive
orientering, er det mest effektive middel til at bekæmpe
diskrimination, skabe trygge fællesskaber, bygge det
inklusive samfund og opnå uddannelse for alle; desuden
giver de langt de fleste børn en ordentlig uddannelse og
forøger dermed hele uddannelsessystemets effektivitet og
ressourceudnyttelse.
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
2000-2006 KVIS-programmet
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
2005ff:
Fra ”rummelighed” til ”inklusion”
• Integrationsperspektivet: ”Du skal ændre dig,
så der kan blive plads til dig.”
• Inklusionsperspektivet: ”Vi skal ændre os, så
der kan blive plads til dig.”
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
EVA 2007:
”Folkeskolens rummelighed udfordret”
• 71 % af lærerne oplever at der er blevet flere
elever der har behov for specialundervisning
gennem de sidste fem-ti år.
• 88 % af lærerne tilkendegiver at det primært er
elevernes sociale behov der vokser
• 35 % af lærerne mener at de mangler kompetencer til at rumme elever med sociale og emotionelle problemer i den almindelige undervisning
• 26 % af lærerne mener de både mangler kompetencer til at håndtere de sociale og de faglige
behov
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
2012: Inklusion
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
2012: Inklusion
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Hvad er inklusion?
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Hvad er inklusion?
• Institutionens mange fællesskaber
– Læringsfællesskabet og de sociale fællesskaber
• De mange niveauer af inklusion
– Fysisk, social og oplevet inklusion
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Inklusion: de mange fællesskaber
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
De mange fællesskaber
Skolen
Klassen
Undervisningen
Vennerne
Familien
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
De mange fællesskaber
Struktur
Funktion
Skolen
Klassen
Formelt
identitet
Formelt
identitet
Undervisningen
Formelt, asymmetrisk
succes/fiasko
Vennerne
Uformelt, dynamisk
Medlem/udelukket
Familien
Uformelt, asymmetrisk
Identitet, tryghed
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
De mange fællesskaber
Skolen
Klassen
Formelt
identitet
Samfundet (arbejdsmarked osv.):
- Inklusions/eksklusionsdynamikker
- Inklusionsrettigheder
Formelt
identitet
Undervisningen
Formelt, asymmetrisk
succes/fiasko
Vennerne
Uformelt, dynamisk
Medlem/udelukket
Familien
Uformelt, asymmetrisk
Identitet, tryghed
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Skoleperspektivet
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Faglighed og motivation
Niels
2010
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og
UCN, Egelund
www.lsp.aau.dk
Lyst til skolen
Niels
2010
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og
UCN, Egelund
www.lsp.aau.dk
Trivsel i frikvartererne
Niels
2010
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og
UCN, Egelund
www.lsp.aau.dk
Ensomhed i skolen
Niels
2010
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og
UCN, Egelund
www.lsp.aau.dk
Lytte til andre elever
Niels
2010
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og
UCN, Egelund
www.lsp.aau.dk
Arbejdsindsats
Niels
2010
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og
UCN, Egelund
www.lsp.aau.dk
Børnehaveperspektivet
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Inklusionsspejlet
Børnenes udsagn:
”Jeg kan ikke lide de voksne”
8%
7%
6%
5%
4%
Series1
3%
2%
1%
0%
Drenge
Piger
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Kilde: Nordahl et al. 2012. Qvortrup 2012
Inklusionsspejlet
Børnenes udsagn:
”Jeg kan ikke lide de voksne”
Pædagogernes udsagn:
”Barnet udviser aldrig eller kun
sjældent hensigtsmæssig social
adfærd”
8%
7%
6%
5%
4%
Series1
3%
2%
1%
0%
Drenge
Piger
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Kilde: Nordahl et al. 2012. Qvortrup 2012
Manchester definition
• ”Inclusion is the continuous process of
increasing the presence, participation and
achievements of all children and young
people in local community schools”
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Manchester 2012
Matrix definition
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Matrix definition
• Fysisk inklusion (optagelse i institutionen)
• Social inklusion (deltagelse i fællesskabet)
• Psykisk inklusion (oplevet inklusion)
I:
• Formelle, professionelt ledede læringsfællesskaber
• Voksen-barn fællesskaber (interpersonelle fællesskaber)
• Andre voksenorganiserede fællesskaber (på og i tilknytning til
institutionen)
• Selvorganiserede fællesskaber (på og i tilknytning til
institutionen)
• Barn-barn fællesskaber (interpersonelle fællesskaber)
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Matrix definition
• Fysisk inklusion (optagelse i institutionen)
• Social inklusion (deltagelse i fællesskabet)
• Psykisk inklusion (oplevet inklusion)
I:
• Formelle, professionelt ledede læringsfællesskaber
• Voksen-barn fællesskaber (interpersonelle fællesskaber)
• Andre voksenorganiserede fællesskaber (på og i tilknytning til
institutionen)
• Selvorganiserede fællesskaber (på og i tilknytning til
institutionen)
• Barn-barn fællesskaber (interpersonelle fællesskaber)
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Matrix definition
Fysisk (passiv) Social (aktiv) Psykisk (oplevet)
inklusion
inklusion
inklusion
Formelle, professionelt ledede
læringsfællesskaber
Voksen-barn fællesskaber
(interpersonelle fællesskaber)
Uformelle, voksenorganiserede
fællesskaber (på og i tilknytning
til institutionen)
Selvorganiserede fællesskaber (på
og i tilknytning til institutionen)
Barn-barn fællesskaber
(interpersonelle fællesskaber)
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Hvorfor?
Diskurser om inklusion
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Økonomisk
diskurs
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Etisk
diskurs
Økonomisk
diskurs
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Etisk
diskurs
Økonomisk
diskurs
Læringsdiskurs
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Etisk
diskurs
Økonomisk
diskurs
Læringsdiskurs
Social
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis,
Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
diskurs
Etisk
diskurs
Juridisk
diskurs
Økonomisk
diskurs
Læringsdiskurs
Social
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis,
Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
diskurs
Etisk
diskurs
Juridisk
diskurs
Økonomisk
diskurs
Læringsdiskurs
Moderniseringsdiskurs
Social
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis,
Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
diskurs
Hvordan?
Pædagogiske praksisser i forhold til
inklusion
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Inklusionsaktører
•
•
•
•
•
Børn/elever
Lærere og pædagoger
Ledere
Institutioner (børnehaver og skoler)
Kommunen
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Lærere og pædagoger
Ex: Klasseledelse
• Minimal læringshæmmende adfærd i timerne
• God klasseledelse (lærer-autoritet)
• Engagerende undervisning med struktur,
forudsigelighed og læringsfokus
• Intern differentiering
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Kostøl og Mausethagen 2011. Rasmussen 2011
Dimensioner i lærer- og pædagogrollen
Kontrol
Autoritær
Autoritativ
Varme
Forsømmende
Eftergivende
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Thomas Nordahl
Ledere
• God ledelse er pædagogisk ledelse med
henblik på ”synlig læring/udvikling”
• Institutionen som et fælles, pædagogisk
projekt
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Hattie 2009
Læringsorienteret skoleledelse
• ”Instructional leadership” er mere effektivt
end ”transformational leadership”
– Skolelederen skal formulere klare undervisningsmål
– Skolelederen skal formulere klare undervisningsstrategier
(analyse- og metodefokus)
– Skolelederen skal identificere klare indsatsområder
– Skolelederen skal sætte høje standarder og forventninger
• ”Den gode skoleleder formulerer udfordrende
målsætninger og skaber derefter trygge omgivelser for
lærerne mhp. at kritisere, udfordre og understøtte
andre lærere”
47
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Hattie 2009
Institutioner
• Differentierede, samarbejdende ressourcecentre/personer:
– Vejledning i konflikthåndtering
– AKT (Adfærd, Kontakt, Trivsel)
– Specialundervisningserfaringer
– Tosprogsundervisningskompetencer
– Lærere med særlige didaktiske kompetencer
– Differentierede sociale test-/evalueringsfunktioner
(fx PSVK – psykosocial vurdering i klassen)
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Institutioner
• Differentierede, samarbejdende ressourcecentre/personer:
– Vejledning i konflikthåndtering
– AKT (Adfærd, Kontakt, Trivsel)
– Specialundervisningserfaringer
– Tosprogsundervisningskompetencer
IT som inklusionsværktøj:
– Lærere med særlige
didaktiske kompetencer
- Multimodal læsning og
– Differentierede sociale test-/evalueringsfunktioner
tekstproduktion
(fx PSVK – psykosocial vurdering i klassen)
- Lego education og de mange
intelligenser
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Kommunen
•
•
•
•
PPR, SSP, socialrådgivere, sundhedsplejerske
Frivillige organisationer (sport, spejder…)
Klubtilbud (ungdomsskoler, fritidsklubber)
Praktikordninger i lokalområdet
(håndværkere, børnehaver…)
• Differentieret inddragelse af forældreressourcer
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Et sammenhængende
uddannelsessystem
1. Dygtige lærere/pædagoger
2. En klar og tydelig ledelse på institutionsniveau
3. En klar og tydelig ledelse på forvaltningsniveau
4. Et samarbejdende uddannelsessystem med
differentierede funktioner og kompetencer
51
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Clearinghouse januar 2013
• Efteruddannelse og ressourcepersoner er afgørende
• Udfordres elever i specialtilbud?
– Jo ældre, des bedre trives elever i specialtilbud
– Lægges der vægt på faglig eller social udvikling?
• Inklusion påvirker ikke almeneleverne
– Især ikke hvis elever med særlige behov får støtte
•
•
•
•
Positiv holdning på skolen og hos læreren er vigtig
Tydelige mål og klar struktur for inklusionstiltag
De inkluderede skal have mål for egen læring
Tolærerordninger virker
– Hvis der er klar kompetencefordeling
– Men kan stigmatisere
• Elevformidling inkluderer – men må ikke ske på bekostning af pensum
• Elever skal lære at korrigere egen adfærd
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
KONKLUSION
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
KONKLUSION
• Inklusion er både numerisk, social og oplevet
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
KONKLUSION
• Inklusion er både numerisk, social og oplevet
• Inklusion er inklusion i alle institutionens
fællesskaber
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
KONKLUSION
• Inklusion er både numerisk, social og oplevet
• Inklusion er inklusion i alle institutionens
fællesskaber
• Forudsætningen er
– viden (om børnenes læring og trivsel)
– Inklusions- og lærings-/udviklingskompetencer
– Smidige, integrerede og differentierede funktioner
– Fokus på inklusion i ledelse og forvaltning
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
KONKLUSION
• Inklusion er både numerisk, social og oplevet
• Inklusion er inklusion i alle institutionens
fællesskaber
• Forudsætningen er
– viden (om børnenes læring og trivsel)
– Inklusions- og lærings-/udviklingskompetencer
IT
er
(også)
et
– Smidige, integrerede og differentierede funktioner
inklusionsværktøj
– Fokus på inklusion
i ledelse og forvaltning
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
Inklusion og læring kan kombineres:
LP i Danmark 2008-2010
• Bedre samarbejde: skolernes samarbejdskultur har ændret sig
• Øget inklusion: Færre elever udskilles som special-elever. Man
realiserer med andre ord idealet om en rummelig og inkluderende
folkeskole
• Større læringsudbytte: Det sociale og faglige læringsudbytte
forøges, både for ”normal-eleverne” og for de elever der tidligere
blev henvist til specialundervisning
• Mindre støj og uro: Eleverne udviser færre adfærdsproblemer, de
har bedre relationer til lærerne, og lærerne udøver en tydeligere
klasseledelse
•58 Bedre økonomi: Ved at spare på den dyre specialundervisning kan
LSP - der
Laboratorium
for forskningsbaseret
skoleudvikling
pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
bruges
flere midler
påog normalundervisningen
Også inklusion skal evalueres
• Med en differentieret definition kan
inklusionsindsatsen evalueres:
– Inklusion til barnets bedste
– Inklusion til fællesskabets bedste
– Inklusion med fokus på læring/udvikling
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk
LSP - Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og pædagogisk praksis, Institut for Læring og Filosofi, AAU og UCN, www.lsp.aau.dk

similar documents