Prosojnice v PPTX

Report
Delo z datotekekami
v Python-u
Branko Šarabon

pomnenje podatkov

kasnejša uporaba

prenos podatkov med programi
Zakaj datoteke?


lahko jih ustvarimo z Beležnico
datoteke so sekvenčni podatkovni tip
Pri vsakem naslednjem branju
beremo naslednji podatek (vrstico).
Če hočemo isti podatek prebrati še
enkrat, se moramo postaviti na začetek in
zaporedoma brati do ustrezne vrstice.
Tekstovne datoteke
Datoteko ustvarimo z ukazom:
 open (niz, 'w')
◦ primer: open ('tekst.txt', 'w')
OPOZORILO! Če datoteka z imenom tekst.txt
že obstaja, bomo s tem izgubili staro
vsebino.
Datoteka se ustvari v imeniku, kjer se program
izvaja. Lahko tudi določimo pot, kjer se
datoteka ustvari.
Ustvarjanje datoteke
Ta pot je lahko:

relativna:

absolutna:
◦ teksti\tekst.txt
◦ c:\teksti\tekst.txt
Opozorilo:
V Pythonu velja \ za poseben znak. Če ga
želimo pravilno uporabiti, ga zapišemo \\
Torej: c:\\teksti\\tekst.txt
Ustvarjanje datoteke
Datoteko lahko tudi samo odpremo za branje.
Kadar rabimo samo podatke iz datoteke za
obdelavo, jo odpremo samo za branje. V tem
primeru na datoteko ne moremo dopisati
nove vsebine.
To bi storili takole:
 open (niz, 'r')
◦ primer: open ('tekst.txt', 'r')
Stikalo 'r' torej pomeni, da bomo odprli
datoteko samo za branje - read.
Branje datoteke
readline()
 prebere tekočo vrstico (vključno z \n)
konec datoteke
 ukaz vrne prazen niz
Če je v niz ‘\n’ > prazna vrstica, ‘’ > konec datoteke
read()
 prebere vse od trenutne vrstice dalje
Ukazi za branje
Ukaz open nam datoteko ustvari ('w'). Pove pa nam
tudi njeno logično oznako. Če jo shranimo v
spremenljivko, jo potem v programu lahko tudi
pokličemo.
tekst = open ('c:\\pj\\DN2\\vaja.txt', 'w')
Ukaz za pisanje:
write (niz)
Torej lahko na našo datoteko zapišemo takole:
tekst.write ('Zapisal bom nekaj vsebine.')
Pisanje na datoteko
Če dodamo še nekaj vsebine:
tekst.write ('Zapisal bom še nekaj vsebine.')
V bistvu sem naredil tole:
tekst.write ('Zapisal bom nekaj vsebine.Zapisal bom še nekaj vsebine.')
Če bi želeli zapisati vsak zapis v novo vrsto bi
morali na koncu postaviti kazalko v novo vrsto.
KAKO? (namig: \n)
Pisanje na datoteko
Če želimo v datoteki tudi dejansko imeti
besedilo, moramo zapreti podatkovni tok.
To storimo z ukazom:
 close()
primer: tekst.close()




zapre podatkovni tok
medpomnilnik
hitrejše izvajanje
spodobi se zapreti datoteko, ko je ne potrebujemo več,
čeprav …
close()
Če bi želeli obdržati vsebino in jo morebiti tudi
dopolniti, bi morali uporabiti sledeči ukaz:
tekst = open ('c:\\pj\\DN2\\vaja.txt', 'a')
Stikalo 'a' pomeni append (dodajanje)!
Datoteko ravno tako odpremo za pisanje.
Razlika je v tem, da mora taka datoteka že
obstajati. S tem ukazom se postavimo na
konec datoteke in vse kar nanjo pišemo, se
doda na konec.
Dodajanje vsebine v datoteko
seznam=datoZaBranje.readlines()
Prebere vse vrstice v seznam nizov.
Nizi vsebujejo tudi ‘\n’.
Pretvorba v seznam nizov
rstrip()
odstrani vse \ posebne znake z desne
strani
Primer:
’12\n’.rstrip() => ‘12’
če hočemo odstraniti le ‘\n’, potem
niz.rstrip(‘\n’)
Kako se znebiti praznih znakov?
spremenljivka=open(‘ime datoteke’,’w’)
spremenljivka=open(‘ime datoteke’,’a’)
spremenljivka=open(‘ime datoteke’,’r’)
spremenljivka.write(‘besedilo\n’)
vrsta=spremenljivka.readline()
celota=spremenljivka.read()
seznam=spremenljivka.readlines()
spremenljivka.close()
Zbrani ukazi

similar documents