Tehnika gibanja v snegu in ledu

Report
Tehnika gibanja v snegu in ledu
ČAO – 2013
Zimski alpinizem
•
•
•
•
•
•
•
Zimske ponovitve skalnih smeri
Plezanje zasneženih grap
Plezanje zaledenelih slapov
Zimski pristopi
Turno in alpinistično smučanje
Gibanje v ledeniškem svetu
Plezanje z orodji
Oprema
•
•
•
•
•
Oblačila
Obutev
Cepini
Dereze
Varovala (klini, ledni vijaki, “deadman”, snežne
sablje)
• Plazovna oprema (žolna, sonda, lopata)
Uporaba derez
•Ko so dereze na nogah je obvezno cepin v rokah !!
Hodimo dovolj na široko
Pazimo na “cokle”!!
Čim večje število zob na podlagi
Ko stojimo na mestu
Hoja navzgor
• Ko so dereze na nogah je obvezno
Vzpenjanje po blagi do zmerni strmini
Vzpenjanje po večji strmini - plezanje
cepin v rokah!!
Pri plezanju v veliki
strmini se uporabljata
dva cepina – tri oporne točke
Prečenje
Prečenje blagih pobočji – čim več zob v snegu!
Prečenje strmih pobočji – na prednjih zobeh
Dobro zapičimo cepin,
premaknemo v stran eno
nogo – potem drugo
zraven. Dobro stojimo na
Prednjih zobeh,
premaknemo cepin.
Ta cikel ponavljamo…
Hoja navzdol
Sestopanje po zmerne pobočju – cepin v rokah za ustavljanje
Sestopanje v polčepečem položaju – cepin uporabljamo tudi za oporo
V zelo strmem terenu se sestopa z obrazom obrnjenim v strmino na
prednjih zobeh derez – pazimo na tri oporne točke
Hoja z derezami po kopnem
• Hoje po kopnem (skala, kamenje) se izogibamo
• Če so odseki kopnega kratki, derez ne snamemo – v zmrznjeni
zemlji ali travi lahko celo koristijo
OPOZORILA!!
•
•
•
•
Cepin naj bo v roki, z zategnjenim paščkom okoli zapestja.
Kadar uporabljamo cepin, imamo na rokah rokavice.
Vedno upoštevajmo pravilo treh opornih točk.
Če zdrsnemo po pobočju naklonine 42 stopinj, že po 20m
dobimo hitrost 70km/h, po 80m drsenja pa več kot 140km/h.
Pri tej hitrosti se praktično ne moremo več ustaviti.
Zaustavljanje s cepinom
• Čim hitreje se moramo spraviti v pozicijo na trebuh, cepin zapičen pod
seboj in dvignjenimi in razkrečenimi nogami.
• V sneg zabodemo oklo cepina, izjemoma v mehkem snegu lopatico ali
ratišče.
Zaustavljanje s cepinom
Zaustavljanje s cepinom
Pogoste napake
• Ustavljanje z iztegnjenimi rokami. Takšno zaustavljanje je neučinkovito,
ker z iztegnjenimi rokami ne moremo zadovoljivo pritiskati na okel cepina.
Okel cepina spravimo v višino prsi!
• Sunkovito zaustavljanje. V tem primeru nam raztegne roke ali celo iztrga
cepin iz rok.
• Noge niso rahlo razkrečene. Telo nam bočno rotira.
• Noge niso pokrčene. Zato z derezami zapnemo v sneg in se začnemo
kotaliti po pobočju.
• Telo ni usločeno. Zato imamo zaradi drsenja po trebuhu veliko drsno
površino in se zaustavljamo neučinkovito, saj prešibko pritiskamo na okel.
• Obrate skušamo izvesti z nožnimi koraki. Pri nizki hitrosti je to lahko celo
uspešno, nikakor pa ne pri veliki saj se zaradi tega početja lahko začnemo
kotaliti.
Sidrišča v snegu in ledu
Sidrišča v snegu
• Če obstaja možnost, izdelamo sidrišče ali vmesna varovanja v skali,
drevesu…
• Varujemo vedno na telo
• Za izdelavo uporabimo:
– Cepin
– “Dead men”
– Snežno sabljo
– Izjemoma tudi (smuči, nahrbtnik….)
Sidrišča v snegu
Prečno sidrišče (T)
• Potrebujemo: Cepin, neskončna zanka (120cm), vponka z matico
Namesto cepina lahko
uporabimo nahrbtnik,
smuči…
Sidrišča v snegu
Navpično sidrišče
Snežna sablja, snow pig ali “dead man”
V res ugodnih snežnih razmerah – izjemno
trdem,
Zamrznjenem snegu, ki ne omogoča kopanja
jarka za T-sidrišče,
lahko izdelamo tudi navpično sidrišče. V
takih primerih
Uporabimo t.i. snežne sablje
Izdelava sidrišča z t.i.
“dead manom”.
Sidrišča v snegu
Sidrišča za spust v snegu
• Metoda spusta v snegu na dva cepina
• Metoda spusta na snežni krožnik
Sidrišča v ledu
Osnovno sidrišče
in
sidrišče Abalakov
Pri izbiri za sidrišče v ledu sta glavna dva dejavnika čim kakovostnejši led in varno stojišče!
Sidrišča v ledu
Sidrišča za spust v ledu
• Abalakov: skozi izvrtani luknji napeljemo 6mm debelo pomožno vrvico in
jo povežemo z vozlom (osmica,šestica, podaljševalni ali kravatni).
• Ledni stebriček ali naravni Abalakov: premer takega stebrička naj bo vsaj
20 cm, poleg tega pa naj bo stebriček dovolj stabilen in nepoškodovan.
• Sidrišče za spust na lednem vijaku: Ena od možnosti za spust po vrvi pri
lednem plezanju je spust na ledni vijak. Kljub temu, da je ta način zelo
zanesljiv, ga uporabljamo le v primeru, ko nimamo možnosti za izdelavo
sidrišča Abalakov.
Gibanje naveze v snežnih smereh
V snegu vedno varujemo na telo – soplezalca ves čas opazujemo!
• Izberemo primeren kraj za varovališče (umaknjen iz vpadnice)!!
• Izkopljemo stojišče in jarek za sidrišče.
• Izdelamo sidrišče in se zavarujemo vanj.
Varovanje napredujočega – dinamično
Prek bokov
Varovanje drugega – statično prek
ramen
Gibanje naveze v lednih smereh
Posebnost gibanja naveze v ledu
Gibanje naveze v zaledenelem slapu se ne razlikuje bistveno od osnovnega
načina gibanja v navezi. Pomembna razlika je v tem, da nam led tako rekoč
povsod nudi možnost izdelave sidrišč. Kljub temu je potrebno mesto za
sidrišče izbrati pametno:
• Sidrišče naj bo čim bolj udobno, prostorno in varno
• Sidrišče naj bo umaknjeno od vpadnice napredujočega
Uporaba lednih vijakov
Varovanje pri plezanju v ledu praviloma urejamo z nameščanjem lednih
vijakov. Dobro nameščen ledni vijak v homogenem ledu zdrži približno
toliko kot svedrovec v skali.
Nameščanje vijakov v kakovosten led
Vijake nameščamo na mestih kjer lahko varno stojimo in se zanesljivo držimo.
Vse opravimo z eno roko, z drugo se držimo za dobro zabit cepin. Vijake
praviloma vrtamo od višine pasu do višine ramen.
Oprema za hojo po ledeniku
Osnovna oprema ledeniške naveze
Po ledeniškem svetu se gibljemo v ledeniški navezi. Temu primerna more biti tudi
oprema. Ta je namenjena osebni zaščiti in reševanju iz ledeniških razpok!!
• Čelada
• Plezalni pas
• Cepin
• Dereze
• Varovalo
• Vponke z matico (5)
• Navadne vponke (3)
• Trakovi (2)
• Pomožne vrvice (2)
• Ledni vijaki (2)
• Prižema (ropeman) –neobvezno
• Prva pomoč
Ledeniška naveza
Glavna nevarnost na ledeniku, so ledeniške razpoke. Padec vanje
je lahko usoden bodisi zaradi poškodb bodisi zaradi
podhladitve!!
Osnovna pravila
•
•
•
•
•
•
Po ledeniku nikoli ne hodimo sami.
Imamo ustrezno opremo.
Vedno smo navezani.
Obvladati moramo reševanje iz ledeniških razpok.
Ustrezno se zaščitimo pred mrazom (tudi kadar je toplo).
Ustrezno se zaščitimo pred soncem (tudi kadar ga ni).
Ledeniška naveza
Načini navezave
Obstaja mnogo načinov navezave, ki jih narekujejo:
• Število članov naveze;
• Dolžina vrvi;
• Razmere na ledeniku.
Ledeniška naveza
Način navezave
Ob navezovanju v ledeniško navezo je vrv potrebno razdeliti na:
• Varovalni del vrvi
• Reševalni del vrvi
Navezovanje na vrv

similar documents