Variace a permutace bez opakování

Report
Projekt OP VK č. CZ.1.07/1.5.00/34.0420
Šablony Mendelova střední škola, Nový Jičín
NÁZEV MATERIÁLU:
Variace a permutace bez opakování
VY_42_INOVACE_TY01_0225
Autor: Marie Vraná
Rok vydání: 2014
Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR. Byl uskutečněn z prostředků projektu OP VK. Materiály
jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv
další využití podléhá Autorskému zákonu. Materiál je publikován pod licencí Creative Commons – Uveďte autora Neužívejte komerčně - Nezasahujte do díla 3.0 Česko.
Variace
K- členné skupiny utvořené z daných n prvků tak,
že v nich záleží na pořadí a žádný z daných prvků
se v nich neopakuje
Příklad:
Kolika způsoby lze mezi osm finalistů závodu
rozdělit zlatou, stříbrnou a bronzovou medaili
(nepředpokládáme dva závodníky a absolutně
stejným výsledkem)
Řešení
Kolika způsoby můžeme vytvořit uspořádanou
trojici z osmi prvků?
Záleží na pořadí!
Výpočet:
8 . 7 . 6 = 336
tříčlenná variace z osmi prvků
Obecně:
k-členná variace z n prvků
Variace bez opakování
K-členná variace z n prvků bez
opakování je uspořádaná k-tice
sestavená z těchto prvků tak, že
každý z nich se vyskytuje nejvýše
jednou
Příklad
• Vytvořte všechny tříčlenné variace bez
opakování ze čtyř prvků a, b, c, d
abc
bac
cab
dab
acb
bca
cba
dba
abd
bcd
cad
dbc
adb
bdc
cda
dcb
acd
bad
cbd
dac
adc
bda
cdb
dca
Výpočet
Označení:
 , 
Čteme:
k-členné variace z n prvků
Počítáme:
 −1 −2 … − −1
= −1 … −+1
Úloha
K sestavení vlajky, která má být složena ze tří
různobarevných vodorovných pruhů, jsou k
dispozici látky v barvě bílé, červené, modré,
zelené a žluté.
a) Určete počet vlajek, které lze sestavit
b) Kolik z nich má modrý pruh?
c) Kolik jich má modrý pruh uprostřed?
d) Kolik jich nemá uprostřed červený pruh?
a) Celkový počet vlajek
• 3 pruhy
• 3 různé barvy
• záleží na umístění barvy
Tříčlenné variace z pěti prvků
 3,5 = 5 ∙ 4 ∙ 3 = 60
b) Vlajky s modrým pruhem
• Jeden pruh musí být modrý – tři různá
umístění – nahoru, doprostřed, dolů
• Zbývají jen dvě možnosti dalších barev ze čtyř
možností – bílá, žlutá, červená, zelená
Dvoučlenné variace ze čtyř prvků
Celkový počet
3 ∙  2,4 = 3 ∙ 4 ∙ 3 = 36
c) Modrý pruh uprostřed
• Jen jedno umístění modrého pruhu
Dvoučlenné variace ze čtyř prvků
 2,4 = 4 ∙ 3 = 12
d) Kolik vlajek nemá uprostřed
červený pruh
• Počet vlajek s červeným pruhem uprostřed =
počet vlajek s modrým pruhem uprostřed
• Kombinatorické pravidlo součtu
Počet všech vlajek – počet vlajek s červeným
pruhem uprostřed
60 – 12 = 48
Permutace
Každá n-členná variace z n prvků
Permutace z n prvků je uspořádaná n-tice, ve
které se každý prvek vyskytuje právě jednou
  =  ,  = n  − 1  − 2 … ∙ 2 ∙ 1
Úloha
Vypočítejte, kolika různými způsoby můžeme
rozesadit šest lidí na šest židlí.
Řešení
• Šest různých židlí
• Šest různých lidí
• Každý sedí právě na jedné židli, žádná židle
není volná
Permutace šesti prvků
 6 = 6 ∙ 5 ∙ 4 ∙ 3 ∙ 2 ∙ 1 = 720
Zdroje
• CALDA, Emil, DUPAČ, Václav. Matematika pro
gymnázia. Kombinatorika, pravděpodobnost,
statistika. Praha: Prometheus, 2006.

similar documents