Docentendag 20 november 2013

Report
Welkom op de docentendag
Schilderen en Onderhoud
© Savantis
20 november 2013
Welkom bij Wijzonol
Dieter Marquardt
© Savantis
Commercieel directeur Wijzonol
Toelichting programma
Aad van der Star
© Savantis
manager Onderwijsuitvoering en Examinering Savantis
Programma
© Savantis
• Algemene ontwikkelingen, kenniscentra en Savantis
• Presentatie levensduurverwachting Verf- en
Houtgarantplan
• Workshops
• Lunch om ± 12.00 uur
• Vervolg workshops vanaf 12.45 uur
• Kleine pauze 14.45 uur
• Vervolg workshops 15.15 uur
• Evaluatie en afsluiting met buffet om 17.15 uur
• Einde docentendag ± 19.00 uur
Algemene ontwikkelingen
© Savantis
• Crisis houdt nog steeds aan
• Bedrijven blijven zich ontwikkelen naar meer
disciplinaire activiteiten
• Concrete leerwerkplekken blijft een zorgpunt
• Samenwerkingsverbanden moeten alle zeilen
bijzetten om de toekomst zeker te stellen
• Sectorplan Afbouw en Onderhoud wordt ingediend bij
het ministerie van SWZ
Ontwikkelingen Kenniscentra - Savantis
• Wettelijke taken van kenniscentra gaan naar SBB
– Activiteiten rond de erkenning leerbedrijven
– Professionalisering erkende leerbedrijven
– Onderhoud kwalificatiestructuur
• Tijdpad
© Savantis
– Nog niet geheel duidelijk
– Voorbereidingen in 2015
– Invoering medio 2016
Ontwikkelingen Savantis
• Actualiteit
© Savantis
 Vertrek van 17 collega’s per 01-01-2014
 Aanpassing takenpakket van medewerkers
 Speerpunten voor 2014
– Uitvoering wettelijke taken en sectorplan
– Verhoging instroom leerlingen en leerplaatsen
– Duurzame inzetbaarheid en loopbaanbeleid
– Activiteiten ten behoeve van de Vakopleiding
– Training & Advies
– Uitgeverij (project digitalisering)
– Onderzoek en Ontwikkeling
Takenpakket Savantis 2.0
© Savantis
•
•
•
•
•
•
•
•
Onderzoek
Examinering
Uitvoeren van vakopleidingen
Loopbaan- en opleidingsadvisering
Ontwikkeling en uitvoering trainingen
Subsidieverwerving en -administratie
Ontwikkeling en uitgeven leermiddelen
Beleidsadvisering en beleidsvoorbereiding
Examinering
• Klanttevredenheidsonderzoek
 70% was tevreden, aantal reacties (10) was te beperkt
om van een representatief onderzoek te spreken.
• Onderzoek inspectie
 Alle PvB’s als prima beoordeeld
 Toetsing in de praktijk middenkaderopleiding was
onvoldoende
• Aanvraag Keurmerk Exameninstelling (KIWA)
© Savantis
 Aanvraag in 2014
Examinering
• Flyer Gezel Schilder beschikbaar
– Uitreik aanwezig
• Informatiebijeenkomsten Gezel Schilder voor onderwijs en SWV’s
– Rosmalen
2 december
– Zwolle
– Den Haag
9 december
17 december
• Training van examinatoren
– Gezel Schilder
jan/feb 2014
© Savantis
– Industrie
jan/feb 2014
Resultaten PVB’s 2013
Resultaten Proeve van Bekwaamheid vanaf 1 januari 2013
Proeve van Bekwaamheid
Assistent Schilder
Medewerker Schilder
Gezel Schilder Aankomend Voorman
Gezel Schilder Afwerking en Interieurs
Gezel Schilder Totaalonderhoud
Specialist Decoratie en Restauratie
Specialist Interieur en Decoratie
Assistent Afbouw - vakrichting Stukadoor
Medewerker Stukadoren
Medewerker Stukadoren niv.3 - Decoratie
Medewerker Stukadoren niv.3 - Voorman
Plafond/Wandmonteur
Dekvloerenlegger
Assistent Lakspuiten (KD 2011-2012)
Assistent Metaalconserveren
Assistent Poedercoater (KD 2010-2011)
Medewerker Industriele Lakverwerking - jachtschilder
Medewerker Industriële Lakverwerking - metaalconserveerder
Medewerker Industriële Lakverwerking - Lakspuiter (KD 11-12)
Medewerker Industriële Lakverwerking -lakspuiter
Vakkracht Jachtschilder
Vakkracht Lakspuiter (KD 2011-2012)
niveau
Aantal
deelnemers
Geslaagd
Gezakt
Slagingspercentage
1
2
3
3
3
4
4
1
2
3
3
2
2
1
1
1
2
2
2
2
3
4
149
687
195
22
110
4
7
7
121
42
19
17
5
2
1
1
16
2
24
3
2
5
138
445
142
20
71
1
4
7
111
38
18
17
5
1
1
1
13
2
20
3
2
5
11
242
53
2
39
3
3
0
10
4
1
0
0
1
0
0
3
0
4
0
0
0
93
65
73
91
65
25
57
100
92
90
95
100
100
50
100
100
81
100
83
100
100
100
1065
376
74%
© Savantis
Totalen 1441
Workshops
• Duurzaamheid in productieprocessen
– Door: Rob van Vemde en Leon Westerhof - Wijzonol
• Kleurlab & R&D lab – testmethoden
– Door: Leon Westerhof, Harry Bleeker, Andries van der
Geest en Astrid Wijberger - Wijzonol
• Van RGVO naar RGS
– Door: Egbert Kunst – adviesbureau PGAB
• Aan de slag met de laatste innovatie
– Door: Rolf Walgien - Wijzonol
• De rol van docent/instructeur als mediacoach
© Savantis
– Door: Bianca Berndsen - Savantis
© Savantis
Workshops
Groep
A
lunch
B
C
Pauze
D
E
1
11.00
12.00
12.45
13.45
14.45
15.15
16.15
2
12.45
12.00
13.45
15.15
14.45
16.15
11.00
3
13.45
12.00
15.15
16.15
14.45
11.00
12.45
4
15.15
12.00
16.15
11.00
14.45
12.45
13.45
5
16.15
12.00
11.00
12.45
14.45
13.45
15.15
Begeleiders groepen:
A: Johan Mendel
B: Paul van der Linde
C: Hans Hartsuikers
D: Marcel Wagtelenberg
E: Pieter Lokhorst
Levensduurverwachting verf en
Houtgarantplan
© Savantis
Johan Mendel
en
Bearny Palland
Workshops
e
1
© Savantis
ronde workshops
Van 11.00 uur tot 12.00 uur
© Savantis
Lunch van ± 12.00 uur tot 12:45
Workshops
e
2
© Savantis
ronde workshops
Van 12.45 uur tot 14.45 uur
© Savantis
Pauze van ± 14.45 uur tot 15.15 uur
Workshops
e
3
© Savantis
ronde workshops
Van 15.15 uur tot 17.15 uur
Evaluatie
• Ervaringen van de dag en voorstel voor vervolg
Docentendagen in 2014
• Datum:
woensdag 19 maart
• Locatie:
nader te bepalen - suggesties
• Programma:
Inhoudelijke ontwikkelingen
onderwijs en examinering
© Savantis
• Datum:
• Locatie:
• Programma:
woensdag 19 november
nader te bepalen - suggesties
suggesties!
Afsluiting en buffet
• Rondvraag
• Bedankt voor uw aanwezigheid en natuurlijk niet te
vergeten uw inbreng
© Savantis
• En nu, netwerken

similar documents