Agiilne tarkvaraarendus

Report
Agiilne tarkvaraarendus
Raimond Koitsalu
Sander Kuusk
Millega on tegemist?
 Lähenemisviis
 Sai alguse Manifestist
Agile Manifesto
 2001.a.
 Ühised väärtused ja metoodikad
 Me hindame
 Enam inimesi ja nendevahelisi suhteid kui protsesse ja
arendusvahendeid.
 Enam töötavat tarkvara kui täielikku dokumentatsiooni.
 Enam kliendi osalust arenduses, kui lepingute koostamist.
 Enam muudatustele reageerimist, kui plaani järgimist.
Agiilmetoodikate 12 Põhiprintsiipi
 Kliendi rahulolu.
 Valmis nõuete muutusteks.
 Töötava tarkvara tihe pakkumine.
 Töötav tarkvara on progressi põhiidee.
 Jätkusuutlik areng.
 Koostöö arendajate ja ärimeeste vahel.
 Näost-näkku suhtlus.
 Projektid on ehitatud ümber motiveeritud inimeste, keda peab saama usaldada.
 Pidev tähelepanu
 Lihtsus
 Iseorganiseeruvad rühmad
 Regulaarne kohanemine muutuvate olukordadega
Agiilmetoodika(te) oluliseim tees:
 Ära raiska aega sellele, mis pole kodeerimiseks hädavajalik,
kui ole valmis kulutama aega selle teesi kaitsmiseks.
Iseloom
 Sammud
 Kohanemisvõimeline
 Sammhaaval
 Inimestele orienteeritud
 Säästvus
 Koostööl põhinev
Agiilsed meetodeid
 Agile Unified Process (AUP)
 Dynamic Systems Development Method (DSDM)
 Essential Unified Process (EssUP)
 Extreme Programming (XP)
 Feature Drivend Development (FDD)
 Open Unified Process (OpenUP)
 Scrum
 Velocity tracking
SCRUM
 Tõhus lähenemine tarkvara arendamisele
 Scrum on paindlik tarkvara arendamise raamistik.
 Tsüklilisus
 Sprint
 User story
Lihtne raamistik
Neli artefakti
 Toote backlog
 Sprindi backlog
 Väljalaske burndown
 Sprindi burndown
Kolm tegevust
 Planeerimine
 Teostus
 Ülevaatus
Kolm rolli
 Tooteomaniku roll
 Scrum master roll
 Ise organiseeruva meeskonna(Team) roll.
Extreme programming (XP)
 Kõige levinum
 Eesmärgiks: toota kvaliteetset ja nõuetekohast tarkvara
 Pikkaajaline etteplaneerimine pole enam mõtekas
 Meeskonnatöö
Ülesehitus
5 väärtust
 Suhtlus
 Lihtsus
 Tagasiside
 Tunnustus
 Julgus
Kasutatud materjal
 http://faculty.salisbury.edu/~xswang/Research/Papers/SE
Related/Agile/12510385.pdf ehk The Characteristics of
Agile Software Processes (Granville G.Miller).
 http://www.scrum.ee/scrum
 http://www.scrum.org/storage/scrumguides/Scrum%20G
uide.pdf
 http://www.extremeprogramming.org

similar documents