Windows imaging

Report
Windows 7 deployment
Windows 7 deployment
Ondřej Výšek
Microsoft MVP
Samostatný konzultant
[email protected]
Zapomeňte na XP
DEMO
Spuštění procesu migrace
Jak probíhá nasazení / migrace
nástroje pro nasazení
Pojďme nyní tou složitější cestou…
• Původní počítač
– Jaká data a jak migrovat ? (2-3 hodiny)
„Frustrace uživatele při migraci“
– Jak personalizovat aplikace uživatel? (1 hodina)
•
- Kde je obrázek z mé plochy
Instalace
OS /dokumenty
Sektor zbased
image
- Kdenového
je složka s mými
C:\000\AAA
- Kde
je moje úžasná
lišta ve
WorduPC (1-2hod)
– Uživatelské
nastavení
přenést
mimo
- ……..
– Instalace nového OS a aplikací (1-2 hod)
– Obnovení uživatelského nastavení (1-2 hod)
User Data a nastavení
Windows XP nebo
Windows Vista
Windows OS Image s
aplikacemi
Nový OS
nainstalován
User Data a nastavení
Aplikace
nastavení
Nebo můžeme jednodušší cestou
AUTOMATIZACE CELÉHO MIGRAČNÍHO PROCESU
• System Center Configuration Manager 2007 Zero Touch
• Microsoft Deployment Toolkit (MDT) Lite Touch
Uživatelská data a
nastavení
Windows XP nebo
Windows Vista
Staré soubory
smazány
Windows OS Image
Nový OS image
nahrán
Aplikace
Aplikace
nainstalovány
Ovladače
zařízení
Firemní doména
Instalace
ovladačů
Připojení
do domény
Deployment Task Sequence na stejný počítač –
plně automatizováno
30-90 minut celkem
Uživatelská data a
nastavení
Aplikace stavu
uživatele
Nástroje pro nasazení
• Windows Automated Installation Kit (WAIK)
– Imagex
– DISM (Deployment Image Servicing and Management)
– WSIM (Windows System Image Manager)
– USMT (User State Migration Tool)
• Windows Deployment Services (WDS)
• Microsoft Deployment Toolkit 2010 (MDT)
• Další nástroje
– WIM2VHD, imagepatcher
Windows 7 Deployment
Které řešení zvolit
Microsoft
Deployment
Toolkit 2010
System Center
Configuration
Manager 2007
SP2
MDT 2010
Windows Deployment Services
Core Windows AIK Tools
Vlastní
image
Jednoduché
scénáře
Více
možností
Retail
Hybrid
Kompletní image
Úplné řízení
Nové vlastnosti
Windows imaging
• Založený na souborech
– HW nezávislý
– Různé cílové HDD
• Nedestruktivní upgrede
• Několik instalací v
jednom WIM image
• Každý soubor ve WIM 1x
• Komprese
• Snadná offline správa
Modularita
• Snadné přidávání /
odebírání
–
–
–
–
Komponent
Aktualizací
Ovladačů
Jazyků
• Jazyková nezávislost
• WinPE náhrada při startu
instalace
DEMO – WindowsPE
Vlastní Windows PE image
Další funkce WinPE, více jazyků
Fáze klonové instalace
Off-line
Přidávání balíčků
•Aktualizace
•Ovladače
•Jazyky
Kompletně Offline
Při průběhu
WinPE před
instalací
WinPE
Zadávání dat
Výběr instalace
Příprava disku
Aplikace image
Příprava pro boot
On-line
Konfigurace
První boot
Nového OS
(generalize/
Specialize)
(AuditSystem/
AuditUser)
Generalize:
Vytvoření
obecného
systému
Odstranění SID,…
Vytvoření
„unikátního“
systému
Specialize:
Konfigurace
komponent
Využívá se
SysPrep
Boot do
základního OS
OOBE
OOBE nastavení
Přijmutí EULA
Registrace
Jméno systému
Vytvoření
uživatelů
Nastavení
konektivity
Regionální
nastavení
Jak na to ručně?
Můj vlastní image a jeho nasazení
Jak vytvořit vlastní image
Od přípravy po nasazení
• Instalace vlastního OS
– Lze použít image od výrobce
– Sysprep /generalize
• SkipRearm
• PersistAllDeviceInstalls
– Imagex /capture
• d:\ e:\master.wim „moje instalace“ „Kompletni
instalace“ /flags „Professional“
• Umístění image na
– DVD / USB / WDS / MDT / SCCM
• DISM
– Integrace aktualizací, ovladačů
DEMO - DISM
Image features, aktualizace, ovladače
Integrace do image
Příprava boot média
• USB Key - DISKPART
– list
– select disk
– clean
– create partition primary
– format fs=ntfs quick
– active
– Assign
• DVD
– oscdimg -be:\win7dvd\boot\etfsboot.com -u2 -h
-m -lWin7AIO e:\win7dvd e:\win7aio.iso
DEMO - BootMedia
Vytvoření USB boot média
Vytvoření vlastního DVD
Automatizace instalace
• Windows System Image Manager
– Výstup je validní XML soubor
• Umístění souboru
–
–
–
–
–
–
–
Registry (DISM, sysprep)
%WINDIR%\Panther\Unattend
%WINDIR%\Panther
Root vyměnitelného R/W média
Root vyměnitelného R only média
%WINDIR%\System32\Sysprep
%SYSTEMROOT%
• Název musí být unattend.xml nebo autounattend.xml
• !!! WSIM neumí vytvořit katalog pro x86 na platformě x64 !!!
Windows Deployment Services
• Součástí Windows Server 2003R2 a vyšší
– 2008R2 podporuje
• Multicast
• Dynamic Driver Provisioning
• Musí být konfigurovány 2 xml soubory
– Na WDS Server – windowsPE fáze
– Na Konkrétní image – ostatní fáze
DEMO - WDS
Windows Deployment Services
Automatizace instalace
Jak na to pohodlně?
Řízení procesu instalace
Instalace a migrace operačního systému
• Microsoft Deployment Toolkit
– Nástroj pro řízení procesu nejenom instalace
– Stažení zdarma
– Využívá
• Windows Deployment Services
• Windows AIK
• Windows SIM
Řízení
životního
cyklu
instalace
Instalace je „živá“ po celou dobu podpory OS systému v organizaci
MDT úvodní nastavení
Vytvoření nového Deployment Share
Přidání operačního systému
Vytvoření a naplnění
Deployment Share
Přidání aplikací
Přidání balíčků (aktualizace, jazyk)
Přidání ovladačů
Sekvence úkolů
Vytvoření a sejmutí
vlastního Image
Nasazení vlastního
Image
Přidání sekvence úkolů
Konfigurace možností instalace
Vytvoření a sejmutí vlastního image
Referenční
instalaceOS
OS
Instalace vlastního
DEMO – MDT 2010
Jak připravit migraci OS
Zkratky a nástroje
SCCM 2007 / MDT 2010 / App-V
MDT 2010
WIM – Win7
SCCM 2007
WIM – WinPE
WDS
PXE
USB/CD/DVD
USB
CD/DVD
App Deploy
Řízení
Deploy
Setup init
Boot init

similar documents