Ustanovitev podjetja v Nemciji

Report
Zakaj podružnica?
Izbira oblike podjetja; razlike
Postopek
Najpomembnejši nasveti iz prakse
Posebnosti gradbenega prava
Rechtsanwälte Elser, Dr. Kohnke, Dr. Kugler
Zakaj sploh podružnica?
• Predsodki zoper tuja podjetja
• Negativni vtisi iz prakse o sodelovanju nemških podjetij s
tujimi (v tem primeru konkretno slovenskimi) partnerji
• Neizenačenost pri sklepanju pogodb
• Žal deloma tudi slabe izkušnje v pravdnih postopkih s
sodišči
• Posledice neobveščenosti pred sklepom pogodb in pri
izvajanju del in pri plačilih
• Lažje direktno sodelovanje
• Močnejsi vtis
• Lažja izhodišča pri pogajanjih
Rechtsanwälte Elser, Dr. Kohnke, Dr. Kugler
Samostojna ali nesamostojna
podružnica?
• Izbira samostojne podružnice
• Poenostavljena „ustanovitev“
• Odvisnost od matičnega podjetja
Rechtsanwälte Elser, Dr. Kohnke, Dr. Kugler
Samostojna podružnica
Najpogostejši obliki:
• GmbH
• UG (t.i. „mini-GmbH“ )
Rechtsanwälte Elser, Dr. Kohnke, Dr. Kugler
Ustanovitveni kapital
• GmbH
– Najmanj 25.000,00 €
– Pri ustanovitvi najmanjše vplačilo v višini 12.500,00 €
– Neomejena odgovornost v ostali nevplačani razliki.
• UG
– Najmanj 1 €
– Stvarni vložki niso dovoljeni
– Vplačila v rezervni sklad letno minimalno 25% od
dobička
Rechtsanwälte Elser, Dr. Kohnke, Dr. Kugler
Nasvet iz prakse pri izbiri
 „Mini GmbH“ le pri sorazmerno majhnem prometu
• Start iz “točke nič”
• Zakaj?
– Predpisana vplačila v rezervni sklad; pri sorazmerno
visokem prometu - In tako upajmo tudi ustreznem
dobičku Meja 25.000,00 € je lahko dosežena v razmeroma
kratkem času!
– Nepotrebna dodatna birokracija
 UG – “negativna konotacija”
 GmbH kot uveljavljena oblika kapitalske družbe
 UG enakovredna britanski Ltd.
Rechtsanwälte Elser, Dr. Kohnke, Dr. Kugler
Postopek
• Izbira imena firme s preverjenjem pri obrtni zbornici
• Ustanovitev pri notarju (Statut firme in namestitev direktorja)
• Odprtje računa na ime firme („XY-GmbG i.Gr.“)pri banki ter vplačilo
ustanovnega kapitala
• Vnos v sodni register preko notarja
• Prijava pri obrtni zbornici (Gewerbeamt)
• Pridobitev dovoljenja za izvajanje določenih del; možnost priznanja
slovenskih kvalifikacij; npr. kot gradbeni inžinir ipd.)
• Vpis v „Handwerksrolle“ pri območnem gospodarskem združenju
• Pridobitev davčne številke pri davčnem uradu
• Začetek poslovanja
Rechtsanwälte Elser, Dr. Kohnke, Dr. Kugler
Postopek traja cca. 2-4 tedne (trajanje je
odvisno od sodnega registra)
Rechtsanwälte Elser, Dr. Kohnke, Dr. Kugler
Stroški
• Notar cca. 500 €
• Sodni register ca. 200 € in vnos v „uradni list“ (Bundesanzeige) cca. 250 €
• Odvetniško svetovanje po dogovoru, odvisno od obsega dejavnosti
(osnovanje pogodb?)
• Davčni svetovalec, knjigovodstvo?
– Ustanovitev ter pridobitev davčne številke: 400 € - 500 €
– Knjigovodstvo, davčne evidence forvardiranje pošte odvisno od
prometa (cca. 550 € pri prometu do 500.000 €)
– Letna davčna napoved cca. 3.000 € pri prometu do 500.000 €
• Pri UG stroški skupaj cca. 400 €
Rechtsanwälte Elser, Dr. Kohnke, Dr. Kugler
Prvi koraki
Potrebne pogodbe
• Družbeni statut (notar)
• Pogodba s poslovodjo o zaposlitvi
• Potrebne zavarovalnice
(Betriebshaftpflichtversicherung)
• Priprava vzorcev pogodb s poslovnimi partnerji
• Posebnosti pri gradbenih podjetjih
Rechtsanwälte Elser, Dr. Kohnke, Dr. Kugler
Oblika pogodbe
• Načeloma neobličnost pogodb
• Pasti pri pogodbah brez konkretiziranih parametrov
• VOB/B; blagoslov ali prekletstvo?
 za izvajalce VOB/B ni priporočljiva!
 Ključne točke




Dogovor o dolgovanih delih
Cena oz. nacin obračuna (!)
Zavarovanje terjatev § 648a BGB
Prevzem ter popis del
 Eden najtežjih praktičnih problemov: dokumentacija dogovorov ter
sprememb določenih del
Rechtsanwälte Elser, Dr. Kohnke, Dr. Kugler
Gradbena pogodba (Werkvertrag)
ali nedovoljena izposoja delovne sile
(Arbeitnehmerüberlassung)
• Izposoja delovne sile dovoljena le s posebnim
dovoljenjem zveznega urada za delo
(Bundesagentur für Arbeit)
• Pri gradbenih delih načeloma izključena
možnost pridobitve dovoljenja!
Rechtsanwälte Elser, Dr. Kohnke, Dr. Kugler
Nedovoljena izposoja?
• Prepustitev delavcev v kontrolo s strani
„naročnika“ in z vključitvijo v njegov obrat
• Delo brez lastnega materiala in orodja
• Koordinacija s strani „naročnika“
Posledice?
Rechtsanwälte Elser, Dr. Kohnke, Dr. Kugler
§ 9 AÜG: NEVELJAVNOST
pogodbe med „naročnikom“ in „izvajalcem“!
Delavska pogodba direktno med zaposlenim in
„naročnikom“
Plačilo za opravljena „gradbena dela“?
Rechtsanwälte Elser, Dr. Kohnke, Dr. Kugler
Rechtsanwälte Elser, Dr. Kohnke, Dr. Kugler
Napotitev delavcev v Nemčijo
•
Prijava delavcev na gradbenih projektih pri Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der
Bauwirtschaft und Zusatzversorgungskasse des Baugewerbes (=na kratko „SoKa Bau“)
–
•
mesečno plačilo v višini 14,30 % bruto-plače ter mesečna prijava podatkov zaposlenih v Nemčiji;
povrnitev vplačanih sredstev po dopustu delavca; v idealnem primeru finančno nevtralen postopek
Obrazec A 1; tudi za kratkoročne dejavnosti do enega tedna priporočljivo, četudi po nemški
zakonodaji do 1 tedna to ni obvezno; obrazec se da sicer po zahtevi naknadno pridobiti (EuGH
30.03.2000 C-178/97 „Banks“), da pa ne pride do nesoglasij npr. z naročnikom pa je bolje
pred začetkom vsaj vložiti vlogo za obrazec
–
Maksimalno do 24 skupno mesecev; potem davčno in socialnopravno pod nemškim pravom
•
Prijava pri lokalnem Gewerbeamt –u (obrtni urad) pred začetkom dela
•
upoštevanje določil o potrebnih obrtnih dovoljenj
•
Posledice za delodajalca in delojemalca pri neupoštevanju iz prakse (npr. v primeru nesreče)
Rechtsanwälte Elser, Dr. Kohnke, Dr. Kugler

similar documents