HAVO-5 - Dunamare

Report
Coornhert Lyceum
5 HAVO
informatie over het
eindexamen
April 2013
Eindexamen
 22 april: Examenfoto 5H om 10.45 uur Aula of buiten bij de serre

Daarna: Proefexamen & cijferlijsten ondertekenen
 26 april: Laatste lesdag
 13 mei t/m 29 mei: CE

Na het laatste examen: BBQ en feest!
Tijdens examen
 Tot half uur na aanvang mag je de zaal betreden.
Nog later? => 2e tijdvak
 Na een klokuur mag je de zaal verlaten.
 Tot een kwartier voor het einde mag je de zaal voortijdig verlaten.
 Eten en drinken is toegestaan, maar denk aan je medeleerlingen!
 Geen mobiele telefoons in de zaal!
 Dyslectische leerlingen in lokaal 030/136 Extra instructie woensdag 12-05
Toegestane hulpmiddelen
 Zie examenkrant blz. 8 en 9!
 Vul ruim van te voren een etui waarin de dingen zitten die je bij elk
examen mag gebruiken.
 Bij elk vak is een Nederlands woordenboek toegestaan.
 Kijk goed wat je mag gebruiken bij welk vak (atlas, binas,
rekenmachines, woordenboeken)
 Let op de aanwijzingen voor rekenmachines!
Neem reservebatterijen mee!
 Meegebrachte boeken worden gecontroleerd!
Mogelijke maatregelen bij
onrechtmatigheden
 Een 1 voor het examenonderdeel
 Je wordt uitgesloten van de rest van het examen
 Toetsen of examenonderdelen die je al hebt gedaan
worden ongeldig verklaard
 Je krijgt je diploma of cijferlijst pas als je voor bepaalde
onderdelen opnieuw examen hebt gedaan.
Afwezigheid tijdens
eindexamen
Eventuele afwezigheid moet zo snel mogelijk worden
gemeld zodat regelingen voor het tweede en eventueel
derde tijdvak getroffen kunnen worden.
Gemaakte examens kunnen niet achteraf ongeldig worden
verklaard omdat je je tijdens het examen niet lekker
voelde.
Cijferbepaling
Cijfer schoolexamenvakken is reeds bepaald.
CE wordt nagekeken door eigen docent en tweede
corrector (andere school).
Op 13 juni wordt norm vastgesteld en uitslag bepaald.
Belangrijk: juiste telefoon nummer doorgeven
Geslaagd of gezakt?
Alle vakken tellen mee! Voor alle Centraal Examencijfers een 5,5 gemiddeld.
5,4999
Bij het eindcijfer voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde niet meer dan 1x 5
CKV en LO moeten voldoende zijn.
Cijfers in het combinatiecijfer moeten tenminste een 4 zijn.
 Alles 6 of hoger is geslaagd
 1 x 5 is geslaagd
 2 x 5: 2 compensatiepunten nodig gemiddeld 6,0
 1 x 4: 2 compensatiepunten nodig
 1 x 5 en 1 x 4: 3 compensatiepunten nodig
 Meer onvoldoendes of lager dan een 4: altijd gezakt!
Na het eindexamen
13 juni: uitslag bekend
14 juni: aanvraag herkansing
17 t/m 19 juni: 2e tijdvak (herkansingen)
21 juni : examen aangewezen vakken
26 juni: uitslag 2e tijdvak
27 juni: diploma-uitreiking (14:30 uur)
Informatie over
(eind)examen
www.coornhert.nl
Examenreglement
PTA
Data en tijdstippen
www.eindexamen.nl
Algemene informatie
www.examenblad.nl

www.laks.nl
Vakinformatie
Na het Coornhert
LOB-dossier
www.studielink.nl en
www.coornhert.dedecaan.net
Decaan: mevr. Engel
kamer 121
[email protected]
Op tijd actie ondernemen!
Programma komende dagen
 Maandag 22 april 11.15 uur Proefexamen in gymzaal/ dyslecten
proefexamen in 136
 Na het proefexamen naar 030 voor definitieve cijferlijst, enquête en
rooster examen
 10.45 uur Examenfoto
Controleren cijferlijsten
Naam
Cijfers
Beoordeling CKV
Beoordeling LO
Beoordeling PWS + onderwerp!!
Laat je voorlopige cijferlijst ondertekenen door een ouder
Vrijdag 19 april inleveren voor 13.00 uur bij de
leerlingadminstratie
NU
 Controleer je 06 nummer
 Kies een vak voor je proefexamen
 Neem een examenkrant mee
Vragen ?

similar documents