Jak zwi*kszy* bezpiecze*stwo dojazdu do szko*y i zadba* o

Report
Czym dojeżdżasz do szkoły?
a) Samochodem
b) Autobusem
2%
c) Pociągiem
6%
Autobus
Samochód
95%
Pociąg
a)
b)
Czy czujesz się bezpiecznie podczas drogi do
szkoły?
Tak
Nie
Tak
42%
58%
Nie
Co wpływa na brak twojego bezpieczeństwa?
a) Umiejętności kierowcy
b) Stan autobusu
c) Stan techniczny dróg
d) Niekompetentna opieka
Umietętności
kierowcy
15%
38%
42%
Stan autobusu
Stan techniczny
dróg
Niekompetentn
a opieka
1.
2.
3.
4.
Co, Twoim zdaniem, należałoby zmienić, aby
poprawić poczucie bezpieczeństwa uczniów?
Poprawić stan autobusów
Zmienić stan techniczny dróg
Poprawić stan techniczny przestanków i
zmniejszyć odległość do niech.
Zmiana kierowcy
Czy, gdyby istniała możliwość dojazdu rowerem do
szkoły (ścieżki rowerowe), skorzystałbyś?
a) Tak
b) Nie
31%
Tak
69%
Nie
Jeżeli nie, to dlaczego?
a) Mieszkam zbyt daleko
b) Nie mam roweru
c) Nie jeżdżę zbyt pewnie
d) Boję się o swoje bezpieczeństwo
e) Nie ma miejsca, gdzie mógłbym zostawić
rower przy szkole
Mieszkam zbyt
daleko
34%
52%
Nie mam roweru
Boję się o swoje
6%
2%
bezpieczeństwo
Czym Pana(i) dziecko dojeżdża do szkoły?
a) Samochodem
b) Autobusem
c) Pociągiem
10%
Samochód
90%
Autobus
Czy uważa Pan(i), że dziecko jest bezpiecznie
dowożone do szkoły?
a) Tak
b) Nie
40%
60%
Tak
Nie
a)
b)
c)
d)
Co wpływa na brak bezpieczeństwa Pana(i)
dziecka?
Umiejętności kierowcy
Stan autobusu
Stan techniczny dróg
Niekompetentna opieka
30%
50%
Stan autobusu
Umiejętności
kierowcy
70%
Niekompetentna
opieka
Co, Pana(i) zdaniem, należałoby zmienić, aby
poprawić poczucie bezpieczeństwa uczniów?
a) Stan dróg dojazdowych do małych
miejscowości
b) Stan techniczny autobusu
c) Umiejętności kierowcy
Czy nie miałby Pan/ nie miałaby Pani nic
przeciwko, aby Pana(i) dziecko dojeżdżało do
szkoły, gdyby istniała taka możliwość .
a) Tak
b) Nie
20%
Tak
80%
Nie
Jeżeli nie, to dlaczego?
a) Mieszkamy zbyt daleko
b) Dziecko nie ma roweru
c) Dziecko nie jeździ zbyt pewnie
d) Boję się o bezpieczeństwo dziecka
e) Nie ma miejsca, gdzie dziecko mógłobym
zostawić rower przy szkole
40%
Mieszkamy zbyt daleko
60%
Boję się o bezpieczeństwo
dziecka
Brak miejsca na rower
przy szkole
70%

similar documents