Yunus Emre Enstitüsü

Report
Sudan - Hartum
/yeeorgtr
/yeeorgtr
/yeeorgtr
/yeeorgtr
Yunus Emre Enstitüsü
Yunus Emre Enstitüsü 5653 sayılı kanun ile
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 2007’de
kurulmuş bir vakıftır.
Vakfın görevleri iki başlık altında toplanabilir;
- Türkiye’yi, Türk dilini, tarihini, kültürünü ve sanatını
tanıtmak; bununla ilgili bilgi ve belgeleri dünyanın
istifadesine sunmak; Türk dili, kültürü ve sanatı
alanlarında eğitim almak isteyenlere yurt dışında
hizmet vermek.
- Asıl amaç yukarıda sayılanlar doğrultusunda
gerçekleştirilen faaliyetlerle Türkiye’nin diğer ülkeler
ile kültürel alışverişini artırıp dostluğunu
geliştirmektir.
- İkinci amacımız bizi kültürel diplomasi çerçevesinde
hareket etmeye ve bütün faaliyetlerimizi bu kapsama
uygun şekilde yapmaya yöneltmektedir.
- Özellikle Soğuk Savaşın sona ermesiyle ve dünyanın
bu süreç içerisinde büyük bir yıkım tehdidi ile
karşılaşması üzerine, barış ve refahın dünyamızda
hüküm sürmesi ve savaşların sona erdirilmesi adına
YUMUŞAK GÜÇ kavramı ön plana çıkmıştır. Kültürel
Diplomasi, Yumuşak Gücün bir öğesi olarak ön plana
çıkmıştır.
Nedir Kültürel diplomasi: Kültürel diplomasi;
fikirlerin, değerlerin, geleneklerin, kültürün ve
kimliğin diğer yönlerinin karşılıklı olarak paylaşımı
üzerine kurulu olan ve kültürler arası etkileşimi
harekete geçirerek ülkeler arasında siyasi, ekonomi
ilişkileri ve anlayışı kuvvetlendiren hareketler bütünü
olarak tanımlanır.
Tanımın bu kadar geniş tutulmasının sebebi bu
faaliyetleri gerçekleştirmenin bir kurum ya da bir
sektöre bağlı olmamasıdır. Herkes kültürel bir elçi
olabilir ya da anılan çerçevede yapılan her türlü
faaliyet kültürel diplomasi içerisine dahil edilebilir.
Faaliyetlerimizin genel amacı ülkemizin dünyada
kültürel diplomasi yoluyla ilişkilerini
geliştirmesine katkı sunmak ve Sudan gibi kardeş
ülkelerimizi ülkemizde tanıtarak ilişkilerimizin
tarihi derinliğine katkı sunmaktır.
Yeniden Enstitüye dönersek biraz da teşkilat yapımızla ilgili bilgi
vermek faydalı olacaktır.
- Yunus Emre Enstitüsü her şeyden önce Yunus Emre Vakfına bağlı bir
kuruluştur. Vakıf kavramı özellikle İslam Dünyasında çok derin bir
kültüre sahiptir. Vakıf olmamız gereği bir mütevelli heyet, yönetim
kurulu ve danışma organı mevcuttur.
- Yunus Emre Vakfının Mütevelli Heyeti 5 bakanımız ve Türk dili, tarihi
ve sanatı üzerine uzman hocalarımızdan müteşekkildir. Heyet
Başkanımız Dışişleri Bakanı Sayın Mevlüt Çavuşoğlu’dur. Bununla
birlikte, Kültür ve Turizm Bakanımız, Milli Eğitim Bakanımız, Maliye
Bakanımız, TİKA, Diyanet İşleri ve Yurtdışı Türkler ve Akraba
Toplulukları Başkanlıklarımızdan sorumlu olan Başbakan
Yardımcımız, Vakfımızın işleyişinden direk sorumludurlar.
Bu çerçevede ele alındığında, Türkiye Devleti için
Yunus Emre Enstitüsü büyük önemi haizdir.
Enstitümüz 2009 yılından beri aktiftir. Şu anda
dünyanın 30 ülkesinde 38 merkezle faaliyet
göstermekte, Türkiye’yi ve Türk Kültürünü
dünyaya tanıtmaktadır.
Yunus Emre Enstitüsü Türk Kültür Merkezleri
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Saraybosna
Astana
Bükreş
Paris
Bakü
Roma
Tiran
Brüksel
Foynitsa
Amman
İskenderiye
Podgoritsa
Kahire
Köstence
Amsterdam
Johannesburg
Mostar
Londra
Priştine
Beyrut
Kabil
Varşova
Üsküp
Prizren
İpek
Kudüs
Cezayir
Tokyo
İşkodra
Budapeşte
Köln
Berlin
Tahran
Rabat
Viyana
Tiflis
Kazan
30 Ülkede 38 Merkez
Lefkoşa
Bu sayıya 2015 yılında kardeş ülke Sudan’da
eklenecektir. Hartum’da bir merkez açma
çalışmalarımız devam etmektedir.
2015 Yılında Açılması Planlanan Kültür Merkezleri:
- Sırbistan / Belgrad
- Rusya / Moskova
- Sudan / Hartum
- ABD / New York
- Katar / Doha
- Çin / Pekin
- Malezya / Kuala Lumpur
Türkçe Öğretim
Ana faaliyet alanlarımızdan birisi Türkçe öğretmektir. Bu kapsamda 38
merkezimizde Türkçe öğretmekteyiz.
Şu ana kadar;
- 117 okutmanımızla, 25.000 öğrenci mezun ettik.
- 2014 yılında 9.200 öğrencimize Türkçe öğrettik.
- Ayrıca, “Türkçenin Seçmeli/Zorunlu Yabancı Dil Olarak Öğretilmesi”
kapsamında; Bosna-Hersek, Gürcistan, Ürdün, Karadağ, Tunus,
Romanya ve Polonya’da orta öğretim kurumlarında toplam 7.600
öğrenci seçmeli yabancı dil olarak Türkçe öğrenmektedir.
Türkçe Öğretim
- Türkçe öğretirken (6 seviye/a-1,a-2,b-1,b-2,c-1,c-2)
uzman hocalarımız tarafından hazırlanan, “Diller İçin
Avrupa Ortak Çerçevesi” ile uyumlu ve interaktif
içeriğe sahip eğitim setlerini kullanıyoruz.
- Önümüzdeki dönemde “İnternet Tabanlı Türkçe”
öğretimimizle kültür merkezimizin olmadığı noktalara
da ulaşacağız.
Türkçe Öğretim
- Türkçe öğretmek haricinde, Türkçe öğrenenlerin okuma, yazma,
anlama, dinleme çerçevesinde yeterliğini gösterecek ve “Avrupa Dil
Ölçüm Birliği” tarafından onaylanma aşamasında olan “Türkçe Yeterlik
Sınavını” gerçekleştirmekteyiz.
- Bu sınavı geçen yabancı bir öğrenci; Türkiye’de hazırlık okumadan
üniversiteye başlayabilecek, Türk firmalarında tercih edilen yabancı
eleman olarak ön plana çıkabilecek, yeterli bir tercüman olduğunu
gösterebilecektir.
- Bugüne kadar, 17 ülkede 5 kez sınav gerçekleştirilmiştir. Toplamda
1.000 kişi bu sınavlara katılmış ve öğrencilerimizin %70’i yeterliğini
kanıtlamıştır.
Kültür Sanat
Türk Kültürünü-Sanatını anlatmak ve tanıtmak kapsamında hem dünyanın
farklı ülkelerinde hem de merkezlerimizde faaliyetler yapmaktayız.
Bugüne kadar;
- 2014 yılında 465 faaliyet gerçekleştirdik. Bunlar içerisinde; sempozyumlar,
sergiler, festivaller, el sanatları kursları, konserler, edebiyat ve tercüme
etkinlikleri, fuar, anma ve saygı etkinlikleri gibi geniş yelpazede ele alınan
faaliyetler mevcuttur.
GRAFİK
- 5 senede gerçekleştirdiğimiz toplam faaliyet sayımız ise 2.500’e ulaştı.
- Bu faaliyetlerle 500.000’nin üzerinde insana ulaştık ve onların Türk
kültüründen haberdar olmalarını sağladık.
Türkoloji
TİKA’dan devralınan bir proje kapsamında
faaliyetlerimize devam etmekteyiz.
- Türkoloji; Türk tarihi, dili, edebiyatı, kültürel
antropolojisini v.b ele alan ve dünyada saygın bir
yere sahip olan bilim dalıdır. Bu kapsamda,
Enstitümüz ağırlıklı olarak dil ve edebiyat alanında
çalışmakla birlikte önümüzdeki dönemlerde
Türkoloji projesinin kapsamını genişletecektir.
Bugüne kadar;
- 5.000 öğrenci öğrencinin Türkoloji alanında
yetişmesine ciddi desteklerde bulunduk.
- 38 ülkede, 59 Türkoloji bölümüne materyal,
kitap, maddi imkanlar ve öğrencilere burs
kapsamında destek verdik. Ayrıca, yeni bölümlerin
kurulması ve var olan bölümlerin yenilenmesi
kapsamında da ciddi desteklerde bulunduk.
Bugüne kadar;
- 2014-2015 öğretim yılı kapsamında 1.651 öğrencimiz
bulunmaktadır. Bununla birlikte, 44 öğretim
görevlisini Türkiye’den 7 öğretim görevlisini de
yabancı ülkelerde görevlendirmiş bulunmaktayız.
- Kardeş ülkemiz olan Sudan’da da Kurân-ı Kerim ve
İslami Bilimler Üniversitesi Diller Fakültesi Türkçe
Bölümü ile işbirliğimiz devam etmektedir. 85
öğrencimiz bu bölümde eğitim görmektedir.
Projeler
Proje genel olarak bir dönüşümü ya da tanıtımı içeren uzun
soluklu ve bir defadan fazla tekrarlanabilen faaliyetler
bütünüdür.
Enstitümüz bu kapsamda kendi alanında çeşitli projeler
yürütmekte, farklı projelere doğrudan ve dolaylı destekler
vermekte ve Türkiye’nin farklı kurumlarından destekler
almaktadır.
Projeler işini yürütmek için kurulan birimimiz 2014’ten beri
29 projeyi gerçekleştirmiştir.
Bugüne kadar;
- Bütçesi 4.500.000 TL’yi bulan ve kültürel miras çalışmalarını
içeren iki büyük proje ile Balkanlarda 10 şehirde 2.000 kişiye
istihdam yaratılarak meslek sahibi olmaları sağlandı.
- Osmanlı tarihini ve dolayısıyla İslam tarihini ilgilendiren 8.300
yazma eser ve 4.360 matbu eser ve 425 arşiv belgesi onarılıp
dijital ortama aktarılarak tarihe kazandırıldı ve araştırmacılara
sunuldu.
- Her biri Türk dili, edebiyatı, tarihi ve Türkiye’yi anlatan 2.000
ciddi kaynaktan oluşan 100 kütüphane kurmaktayız. İki yılda 52
tanesinin kurulumu tamamlanmıştır.
Yaz Okulu
2010 yılında başlamıştır. Türkçe öğrenenler yaz
okulu sayesinde Türkiye’yi, Türkçeyi ve Türk
Kültürünü yerinde tanımaktadır. 2014 yılında 72
ülkeden 315 öğrencimiz ülkemizde misafir
edilmiştir.

similar documents