Práce multidisciplinárních týmů v oblasti duševního zdraví

Report
PRÁCE MULTIDISCIPLINÁRNÍCH TÝMŮ
V OBLASTI DUŠEVNÍHO ZDRAVÍ V
KARLOVARSKÉM KRAJI
Jaroslav Hodboď
PŮSOBNOST MULTIDISCIPLINÁRNÍCH TÝMŮ V KK
Okres Karlovy Vary
 Okres Sokolov
 Okres Cheb

HLAVNÍ POSLÁNÍ MULTIDISCIPLINÁRNÍCH TÝMŮ
Sdílet případy lidí s duševním onemocněním,
kteří propadávají sítí služeb
 Vzájemná spolupráce na případech těchto lidí
 Učení se ze sdílených případů, hledání
systémových řešení
 Vzájemná pravidelná podpora pracovníků
pracujících s lidmi s duševním onemocněním

ORGANIZACE A INSTITUCE ZAPOJENÉ DO PRÁCE
MULTIDISCIPLINÁRNÍCH TÝMŮ.

Policie ČR, Záchranný hasičský sbor KV, o.s.
Fokus Mladá Boleslav, Studenti a pedagogové
VOŠ Cheb, Psychiatrické oddělení nemocnice v
Ostrově, Ambulantní psychiatři z KK, Správa
zdravotních a sociálních služeb Cheb, soc.
odbory měst a obcí z KK, o.s. Světlo Kadaň, o.s.
Joker, o.s. Kotec, Západočeský paprsek, OSSZ
KV, PPP KV a Cheb, některé střední školy v KK,
Ladara s.r.o., zástupce psycholgů z KK
MULTIDISCIPLINÁRNÍ TÝM PRO OKRES KARLOVY
VARY
6 setkání
 Zapojilo se 14 organizací a institucí
 Sdílení 7 případů lidí s duševním onemocněním
 Návrhy pro koordinační tým:

Nedostatečná kapacita k poskytování akutní péče
osobám s těžkým duševním onemocněním
 Nedostatek psychoterapie
 Chybějící detox v KK
 Nedostatečné množství většiny zdravotnických profesí v
oblasti péče o duševní zdraví
 Problematika lidí s Alzheimerovou demencí

MULTIDISCIPLINÁRNÍ TÝM PRO OKRES SOKOLOV
5 setkání
 Zapojilo se 12 organizací a institucí
 Sdílení 10 případů lidí s duševním onemocněním
 Návrhy pro koordinační tým:

Problematika osob s Alzheimerovou demencí
 Edukace obvodních a posudkových lékařů v
problematice duševních nemocí
 Nedostatečné kapacity pobytových zařízení pro osoby s
těžkým duševním onemocněním

MULTIDISCIPLINÁRNÍ TÝM PRO OKRES CHEB
5 setkání
 Zapojilo se 12 organizací a institucí
 Sdílení 9 případů lidí s duševním onemocněním
 Návrhy pro koordinační tým:

 velkým
tématem v okrese je nedostupnost
psychoterapeutické péče
 nedostatek ambulantních psychiatrů
 Problematika klientů s duální dg.
PROČ TO CELÉ?
Řešení těžkých situací jednotlivých občanů s
těžkým duševním onemocněním z KK
 Navázání bližší spolupráce mezi jednotlivými
organizacemi a institucemi nabízejícími
zdravotnickou a sociální pomoc
 Příležitost vytvořit funkční model, péče o osoby
s těžkým duševním onemocněním na území
kraje, který může být inspirací i v dalších
regionech.

PODĚKOVÁNÍ
Všem, kteří se do práce multidisciplinárních
týmů zapojili a hodlají v této aktivitě pokračovat
 Karlovarskému kraji, který tuto aktivitu díky
individuálnímu projektu umožnil


similar documents