Atatürk *lkeleri ve *nk*lap Tarihi I

Report
Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I
Bölüm – 5
Bölüm - 5

Osmanlı Devleti’nin Parçalanmasındaki Siyasi ve Askeri Olaylar

Trablusgarp Savaşı,

I.Balkan Savaşı,

II.Balkan Savaşı,

1. Dünya Savaşı

Bölüm Hedefi

Bölümün hedefi, öncelikle Trablusgarp Savaşı nedenleri ve sonuçlarıyla
işlenecektir. Sonrasında ise 1. ve 2. Balkan savaşları konu alınacak,
sebepleri ve sonuçları dahilinde incelenecektir.

Bölümün devamında 1. Dünya savaşı ayrıntılı olarak konu alınacaktır.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I
Trablusgarp Savaşı










*Trablusgarp Savaşı, 1911-12 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu ve İtalya
arasında geçen bir savaştır.
*Savaş'ın başlaması 1911 yılının Eylül ayında Trablus meselesi, İtalyan basınında
yer almaya başadı. Yazılanlara göre Türkler, İtalyanlar'a adaletsizce davranmakla
beraber, Almanlarla da çeşitli entrikalar çeviriyordu.
*26 Eylül'de, silah ve cephane taşıyan bir Türk gemisi Trablus'a ulaştı. Bir gün sonra
İtalyan yönetimi, Osmanlı'ya bir ültimatom vererek, 48 saat içinde Trablus'un İtalyan
yönetimine bırakılmasını ve İtalya'ya yıllık vergi verilmesini talep etti.
*29 Eylül'de İngiliz ve Fransız hükümetlerinin desteğini de arkasına alan İtalya,
Osmanlı'ya savaş ilan etti.
*Aynı gün İtalya'nın Adriyatik Denizi'ndeki bazı Türk gemilerini batırması üzerine,
Avusturya bu bölgede savaşılmasını yasakladı.
*30 Eylül'de Trablus şehri bombardımana tutuldu. Kenti eski silahlarla savunmaya
çalışan 8000 kişilik Türk kuvveti dayanamadı ve 5 Ekim'de İtalyanlar şehri ele
geçirdi. Bunun üzerine Türk kuvvetleri kıyıdan 15 km içeriye çekildiler.
*18 Ekim'de Derne'yi, 20 Ekim'de de Bingazi'yi ele geçiren İtalyanlar, buralara
asker çıkartmaya başladılar.
*23 Ekim'de saldırıya geçen Türk ordusu, İtalyanları kuşatmış ve uzun süren
savaştan sonra İtalyanlar canlarını zor kurtarmışlardı.
26 Ekim'de yapılan bir başka Türk saldırısı, İtalyan kuvvetlerinin büyük kayıp
vermesine rağmen geri püskürtüldü.
5 Kasım'da İtalyan resmi gazetesi, Trablusgarp'ın İtalya tarafından ilhak edildiğini
yayımlamışsa da bu henüz gerçekleşmemişti. Türk direnişi karşısında İtalyan
kuvvetleri sahilden fazla uzaklaşamamışlardı.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I
Trablusgarp Savaşı

*Enver Paşa, Mustafa Kemal, Fuat (Bulca), Nuri (Conker) ve Fethi (Okyar)
gibi Türk subayları gizli yollarla Trablusgarp'a gelip buradaki kuvvetleri düzenleyerek,
İtalyanlara rahat vermeyecek şekilde sürekli saldırılar başlattılar.

*Enver Paşa, yaptığı bir gazete röportajında, ''"Buraya geldiğimde 900 çöl savaşçısı
bulmuştum. Şimdi ise elimin altında 16,000 talimli asker var"'' diyerek durumu ortaya
koymaktadır. Bu ordu, yapılan savaşlar sonucunda 2 makineli tüfek, 250 tüfek, 2 top,
sayısız
mermi
ve
10
tane
de
katır
ele
geçirmiştir.
*Yerel halkın pek desteklemediği Türk direnişinde sadece Sunusiye tarikatı şeyhi ve
adamları destek vermişti. Ancak İtalyanların düşündüğünün aksine, buradaki Türk
direnişi çok kuvvetli olmuş, Enver Paşa ve Mustafa Kemal gibi komutanların yönettiği
ordular, sayıca çok üstün olan İtalyan kuvvetlerine karşı kahramanca savaşmışlardır.

*Trablusgarp'taki Türk birlikleri başlıca üç komutanlığa ayrılmıştı:

Trablus Komutanlığı: Kurmay Albay Neşet

Bingazi Komutanlığı: Kurmay Binbaşı Enver

Derne Komutanlığı: Kurmay Binbaşı Mustafa Kemal

*Kasım 1911'de İtalyanlar Çanakkale Boğazı'na saldırmak için hazırlıklar yaptılar.
Ancak
Rusya
ticari
kaygılardan
dolayı
buna
karşı
çıktı.
*Kasım ayında İtalyanlar, ekimde boşalttıkları bazı mevzileri tekrar ele geçirdiler. 19
Aralık'ta bir İtalyan kolu, imha olmaktan son anda kurtuldu. Ayrıca bu dönemlerde
İtalyan basını Almanya, Avusturya ve Fransa'yı, İtalya'nın başarılarına engel oldukları
iddiasıyla suçlamaya başlamıştı.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I
Trablusgarp Savaşı

*Ocak 1912'de İtalyanlar'ın 100,000 askerine karşılık Bingazi'de 15,000, Trablus'ta
da yaklaşık 10,000 Türk askeri savaşmaktaydı. Şubat ve martta İtalyanlar Bingazi'yi
tamamen ele geçirdiler. Bunun yanında Beyrut limanındaki iki küçük Türk gemisini
batırdılar. *Yemen'de Ocak 1911'de başlayan isyan nedeniyle daha savaş
başlamadan önce Trablus'taki kuvvetlerin bir kısmı bu bölgeye kaydırılmıştı.

*Ocak 1912'de İtalyan donanması Kızıldeniz'e girip, buradaki Türk gemilerinden
bazılarını batırarak Hudeyde limanını bombalamaya başladı. İtalyanlar'ın bölgedeki
varlığı, deniz ulaşımını aksattığı için Yemen isyanının bastırılmasını zorlaştırıyordu.

*25 Mart 1912'de Osmanlı'nın koruyucusu görevini üstlenen ve İtalya'nın müttefiki
olan Alman İmparatoru, arabuluculuk yapmak için İtalya Kralı'yla Venedik'te görüştü.
Ancak
bu
görüşmeden
bir
sonuç
çıkmadı.
*18 Nisan'da İtalyan donanması Çanakkale Boğazı'nı bombalamaya başladı. Bunun
üzerine Osmanlı hükümeti boğazları kapattı. Ancak bu hareketin uluslararası ticarete
darbesi çok büyük oldu. Rusya'nın tahıl ihracatı milyonlarca dolarlık zarara uğrarken,
İngiltere, Bulgaristan, Yunanistan ve Romanya gibi ülkelerin zararları da günlük
100,000 doları buluyordu. Karadeniz'e gidecek olan İngiliz gemileri, Süveyş Kanalı
üzerinden Hindistan'a gitmek zorunda kaldılar. Ancak 10 Mayıs'ta Avrupa ülkelerinin
baskılarından dolayı boğazlar tekrar ticarete açıldı.

Savaşın Sonu 5 Mayıs'ta İtalyan kuvvetleri Rodos Adası'na çıkarma yaptılar ve 10
gün içerisinde Rodos'u, daha sonraki günlerde de Oniki Ada olarak bilinen adalar
grubunu ele geçirdi.

8 Haziran'da Trablus'taki Türk kuvvetleri çöle püskürtüldü. Hazirandan ağustosa
kadar süren çarpışmalar sonunda bütün batı sahil şeridi İtalyanların hakimiyetine
geçti.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I
Trablusgarp Savaşı

*12 Temmuz'da beş İtalyan savaş gemisi, Türk filosuna saldırmak için Çanakkale
Boğazı'na girdi. Ancak boğazın girişine Kilitbahir civarında çelik kablolar çekildiği için
İtalyanlar ilerleyemeden ağır ateş altında kaldılar ve geri çekildiler.

Eylül’de Osmanlı ve İtalya arasında barış görüşmeleri başladı. İki taraf da savaşın
bitmesini istemesine rağmen çatışmalar devam ediyordu. 22 Eylül'de güçlü bir Türk
mevkii ele geçirildi. Binbaşı Enver komutasındaki Türk kuvvetleri bazı saldırılar
yapsalar
da,
ağır
kayıplar
vererek
geri
çekilmek
zorunda
kaldılar.
*8 Ekim'de Karadağ'ın Osmanlı İmparatorluğu'na savaş ilan etmesiyle Balkan
Savaşları başlayınca, Osmanlı Devleti her ne pahasına olursa olsun İtalya'yla barışa
razı oldu, çünkü Ege Denizi'ndeki İtalyan donanması, Makedonya'ya yardım
gönderilmesini engelliyordu.

Sonuçta İtalya'nın şartları kabul edildi ve 15 Ekim 1912'de İsviçre'nin Uşi (Ouchy)
kentinde anlaşma imzalandı.

* İmzalanan antlaşmaya göre;

* Osmanlı Devleti Trablusgarp'taki kuvvetlerini çekecek ve burayı İtalya'ya bırakacak,

* Osmanlı, Trablusgarp'taki Müslümanların haklarını koruyacak,

* İtalya Oniki Ada'yı geçici olarak elinde tutacak; Osmanlı Devleti Balkan Savaşlarında
bu
adaları
savunamayacaktı.
Savaş sonunda Osmanlı İmparatorluğu, Kuzey Afrika'daki son topraklarını da
kaybetmiş oluyordu.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I
Balkan Savaşları

*Balkan Savaşları Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’daki dört devlete karşı yaptığı
savaşlardır.
*İngiltere, Rusya ile Talin'de gizli bir anlaşma yaparak, Rusya'yı İstanbul ve Boğazlar
üzerinde serbest bıraktı. Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki varlığına son vermek
isteyen Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Karadağ, Rusya'nın aracılığıyla
aralarında anlaşarak, Türkleri Balkanlardan atmak istediler. Trablusgarp Savaşı da
onları cesaretlendirdi. Balkan Ulusları, Osmanlı Devleti'nden, Makedonya'da ıslahat
yapmasını istediler. Bu istekleri reddedilince savaş ilan ettiler.

*Birinci Balkan Savaşı (1912) Deneyimli subay ve askerlerin terhis edilmesi, parti
çekişmeleri nedeniyle komutanlar arasındaki anlaşmazlıklar, silah, yiyecek, araç-gereç
gibi konularda eksikliklerin olması, Osmanlı Ordusu'nun cephelerde yenilmesine neden
oldu.
*Bulgarlar, Çatalca'ya kadar gelerek, İstanbul'u tehdit etmeye başladılar. Sırp,
Karadağ ve Yunanlılar, Makedonya'yı tamamen işgal ettiler. Durumdan yararlanan
Arnavutluk, bağımsızlığını ilan etti. Yunanlılar, İmroz (Gökçeada) ve Bozcaada
dışındaki adaları işgal etti.
*Aralık 1912'de Balkan Yarımadası'nın yeni siyasal haritası belirlenmek üzere Londra
Konferansı toplandı.

*Konferans sonunda, Balkan Devletleriyle Osmanlı Devleti arasında Londra
Antlaşması imzalandı.
*Midye-Enez çizgisinin batısındaki bütün Balkan Toprakları kaybedildi.

*Midye-Enez çizgisi, Osmanlı Devleti'yle Bulgaristan arasında sınır kabul edildi.

*İmroz ve Bozcaada dışında kalan tüm Ege Adaları, Yunanistan'a verildi. Kuzey
Afrika'daki son topraklarını da kaybetmiş oluyordu.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I
Balkan Savaşları

*İkinci Balkan Savaşı (1913) Bulgaristan'ın daha fazla toprak almasını kabul
etmeyen Yunanistan, Karadağ, Sırbistan ve 1. Balkan Savaşı'na katılmayan
Romanya birleşerek, Bulgaristan'a karşı savaş açtılar.

*Bulgarların üst üste yenilerek Doğu Trakya'daki birliklerini batıya kaydırmasından
faydalanan Osmanlı Ordusu, Midye-Enez çizgisini aşarak, Edirne ve Kırklareri'ni
geri aldı.
*Bulgarların barış istemesi üzerine 1913'te İstanbul Antlaşması yapıldı.

*Edirne, Kırklareli ve Dimetoka, Osmanlı Devleti'ne geri verildi.

*Batı Trakya ve Dedeağaç, Bulgaristan'da kaldı.
*Yunanistan'la ise Atina Antlaşması yapıldı.

*Girit ve Ege Adaları, Yunanistan'a verildi.

*Yunanistan'da kalan Türklerin durumu da düzenlendi.

*Sırbistan ve Karadağ'ın, Osmanlı Devleti'yle sınırı kalmadığı için antlaşma
imzalanmamıştır.
*Batı Trakya, tüm Makedonya, Arnavutluk, Ege Adaları kaybedilmiş, Osmanlı
Devleti'nin Avrupa'daki varlığı, Doğu Trakya ile sınırlandırılmıştır.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I
I. Dünya Savaşı

Almanya’nın siyasi birliğini tamamlayıp ekonomik bir güç olması ve o zamanki dünya
hakimi olan İngiltere ile rekabete girişmesi Avrupa’da siyasi bloklaşmalara neden
olmuştur.

Almanya, Avusturya-Macaristan ve İtalya Üçlü İttifak’ı; İngiltere, Fransa ve Rusya Üçlü
İtilaf’ı oluşturmuştur.

28 Haziran 1914 tarihinde Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nun veliahdı
Ferdinand’ın Princip adlı bir Sırp tarafından öldürülmesinin ardından AvusturyaMacaristan Sırbistan’a savaş açmış ve I. Dünya Savaşı başlamıştır.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I
Osmanlı Devletinin Savaşa Girişi

Osmanlı Devleti daha savaş çıkmadan İtilaf Devletleri ile ittifak görüşmeleri yapmış
ancak, İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti’ni aralarında çoktan paylaştıkları için Osmanlı
Devleti’nin tekliflerini reddetmiştir.

Osmanlı Devleti’nin savaş girmeden silahlı ve tarafsız kalması silah ve teknoloji
eksikliğinden dolayı mümkün olamamıştır.

Bundan sonra savunma amaçlı 2 Ağustos 1914 tarihinde Almanya ile bir ittifak
anlaşması yapmıştır.

Akdeniz’de İngiliz donanmasından kaçan Goeben ve Breslau isimli iki Alman gemisi
Osmanlı Devleti’ne sığınmış, Osmanlı devleti bunları satın aldığını ve isimlerini Yavuz
ve Midilli olarak değiştirdiğini ilan etmiştir.

Daha sonra bu gemilerin komutasına Alman Souchon gelmiş 29 Ekim 1914’te
Karadeniz’deki Rus limanlarını bombalamış ve Osmanlı Devleti fiilen savaşa girmiştir.

Bunun üzerine İtilaf Devletleri 5 Kasım 1914’te Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etmiş;
Osmanlı Devleti de 11 Kasım’da bu devletlere savaş ilan etmiştir.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I
1. Dünya Savaşında Cepheler
Osmanlı Devleti’nin I. Dünya Savaşı’nda savaştığı cepheleri şöyle sıralayabiliriz:

Kafkas Cephesi

Kanal Cephesi

Çanakkale Cephesi

Irak Cephesi

Galiçya Cephesi

Hicaz Cephesi

Filistin Cephesi
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I
Kafkas Cephesi

1 Kasım 1914’te Rusların Doğu Bayezit’ten Osmanlı sınırlarına girmesiyle Kafkas
Cephesi açılmıştır.

21 Aralık 1914’te Osmanlı ordusu Sarıkamış harekatına girişmiştir, ancak gerek
mevsimin kış olması gerek ulaşım imkanlarının yetersizliğinden bu harekat
başarısızlığa uğramıştır.

Bunun üzerine Ruslar Doğu Anadolu’da 16 Şubat 1916’da Erzurum’u ve Muş’u, 3
Mart’ta Bitlis’i, 18 Nisan’da Trabzon’u, 15 Temmuz’da Bayburt’u ve 25 Temmuz’da
Erzincan’ı işgal etmiştir.

Daha sonra Miralay Mustafa Kemal komutasındaki 16. Kolordu 7 Ağustos’ta Muş’u, 8
Ağustos’ta Bitlis’i kurtarmıştır.

1917 yılında Rusya’da Bolşevik Devrimi’nin olmasıyla, Rusya Osmanlı Devleti ile 3 Mart
1918’de Brest-Litovsk Antlaşması’nı yaparak savaştan çekilmiştir. Bu anlaşma ile
birlikte 93 Harbi’nde Ruslara bırakılan Kars, Ardahan ve Batum tekrar Osmanlı
hakimiyetine girmiş, ayrıca Ruslar Doğu Anadolu’da işgal ettikleri yerlerden
çekilmişlerdir.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I
1. Dünya Savaşı Yıllarında Ermeni Olayları

1915 yılı Ermeni olaylarının yaşandığı yıldır. Doğu Cephesinde Rusların ileri
hareketi sırasında ayrılıkçı Ermeniler ayaklanmışlar ve Rus ordusunun
ilerlemesine olanak sağlamışlardı. Van, Bitlis ve çevrelerindeki Ermeni
ayaklanmaları sonrasında bu şehirler Rusların eline geçmiş bunun üzerine
Osmanlı Hükümeti bir takım önlemler almak zorunda kalmıştır.

Bu önlemler çerçevesinde 24 Nisan 1915 tarihinde Osmanlı Hükümeti
serbestçe çalışan ayrılıkçı Ermeni komite merkezlerini kapatmış, komite
reislerini ve tahrikçileri tutuklamıştır. Ayrıca Sevk ve İskan Kanunu olarak
bilinen yasa çıkarılmıştır.

30 Mayıs 1915 tarihinde Meclis-i Vükela’ da kabul edilen kanun ile bölgede
yaşayan Ermeniler zorunlu göçe tabi tutulmuşlar. O yıllarda güvenli olarak
görülen Suriye ve Lübnan dolaylarına yerleştirilmişlerdir.

Göç esnasında muhacirlerin her türlü güvenlikleri ve iaşeleri sağlanmaya
çalışılmıştır. Fakat alınan tüm tedbirlere rağmen bir takım üzücü olaylar
yaşanmış ve bir takım ölümler yaşanmıştır.
Kanal Cephesi

Kanal Cephesi Almanların Avrupa’daki yükünü hafifletmek
komutasındaki Osmanlı kuvvetleri tarafından açılmıştır.
üzere
Cemal
Paşa

Süveyş Kanalı’nın geçilerek Mısır’da bulunan İngiliz kuvvetlerine üstünlük kurmak
hedeflenmiştir.

Ancak bu cephede Almanlar tarafından desteklenen Osmanlı kuvvetleri bir varlık
gösterememiştir.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I
Çanakkale Cephesi

İngilizler Almanya’nın yanında savaşa katılan Osmanlı Devleti’nin başkenti olan
İstanbul ile irtibatını keserek savaş dışında bırakmak için Çanakkale cephesini açmıştır.

Ayrıca Türk Boğazlarının İngilizlerin eline
Rusya’sına rahatlıkla yardım edilebilecektir.

3 Kasım 1915 tarihinde İtilaf güçleri Seddülbahir ve Kumkale mevkilerini
bombalamalarıyla Çanakkale Cephesi açılmıştır. Bu cephede İtilaf kuvvetleri adına
İngiliz ve Fransız birlikleri, Rum ve Yahudi gönüllüleri, Anzaklar, Sihler, Gurkanlar,
Sudanlı zenciler, Senegalli ve Faslı askerler de mevcuttur.

18 Mart 1915’te İtilaf kuvvetlerinin 6 gemisi Osmanlı kuvvetleri tarafından batırılmıştır.

Türk boğazlarını deniz yolu ile aşamayacağını anlayan İtilaf kuvvetleri 25 Nisan’da
Saros’a, 26 Nisan’da Kumkale’ye ve 27 Nisan 1915’te Seddülbahir’e çıkarma
yapmışlardı.

Anafartalar Grup Kumandanı Miralay Mustafa Kemal’in kumandansındaki Osmanlı
birlikleri düşmanı yenilgiye uğratmıştır.

İtilaf kuvvetleri 10 Ocak 1916 tarihinde tamamen Çanakkale’den çekilmişlerdir.
geçmesiyle
müttefikleri
olan
Çarlık
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I
Irak Cephesi

İngiltere Basra Körfezi’nden kuzey çıkıp Rus birlikleri ile birleşmek ve Osmanlı
devletinin İran’a girip Hindistan yolunun güvenliğinin tehlikeye düşmesini engellemek
için bu cepheyi açmıştır.

İngilizler Basra’yı ele geçirmiştir.

29 Nisan 1916’da Kütülamara’da İngiliz kuvvetleri Halil Paşa komutasındaki Türk
kuvvetleri tarafından yenilgiye uğratılmış ve İngiliz komutan Towsend esir edilmiştir.

1917 yılında tekrar ileri harekata geçen İngiliz kuvvetleri Bağdat’ı ele geçirmeyi
başarmıştır.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I
Galiçya Cephesi

Romanya İtilaf kuvvetleri saflarında 1916 yılında savaşa girmesinden sonra Rusya’nın
da desteğiyle Galiçya’yı işgal etmiştir.

Bu bölgede, Osmanlı Devleti’nin müttefiki olan, Avusturya-Macaristan bir etkinlik
kuramamıştır.

Bu bölgede Avusturya’ya yardım için Almanlar ve Osmanlılar yardımcı birlikler
göndermişlerdir.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I
Hicaz Cephesi

Birinci Dünya Savaşı başladıktan sonra Osmanlı Devleti İtilaf Devletleri toprakları
içinde sömürülen bütün Müslümanları İtilaf Devletleri aleyhine kutsal savaşa davet
etmiştir. Bunun İngiliz sömürgelerindeki Müslümanlara yayılmasını önlemek ve petrol
kaynaklarını eline geçirmek isteyen İngilizler Araplara bağımsızlık vaat ederek Osmanlı
Devleti aleyhine kışkırtmıştır.

Bunun üzerine Mekke emiri Şerif Hüseyin Osmanlı Devleti’ne savaş ilan etmiştir.İngiliz
desteği sayesinde Araplar Hicaz ve Cidde’yi ele geçirmişlerdir.

1916 yılının Ekim ayında Şerif Hüseyin kendini Arap kralı ilan etmiş ve kışkırtıcısı
İngiltere Hüseyin’i derhal tanımıştır.

Arap isyancılar daha sonra Medine’yi ele geçirtmeye çalışmış ancak bütün elverişsiz
şartlara rağmen Fahrettin Paşa Medine’yi savunmuştur ve burası ancak Mondros
Mütarekesi ile İngilizlere teslim edilmiştir.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I
Filistin Cephesi

Kanal Harekatı’nın başarısızlığı ve Arap yarımadasında başlayan isyandan faydalanmak
isteyen İngilizler Filistin ve Suriye üzerinden Anadolu’ya girip Osmanlı Devleti’ni savaş
dışı bırakmak istemiştir.

Savaşın son yıllarına gelindiğinde sömürgelerden gelen insan gücünün yardımıyla bu
bölgelerde İngilizler Osmanlı devletine karşı üstünlük sağlamışlardır.

7 Kasım 1917’de Gazze, 9 Aralık 1917’de Kudüs İngilizlerin eline geçmiştir.

Bölgede bulunan 7. Ordu Komutanı Mustafa Kemal Paşa Osmanlı birliklerini anavatan
olan Anadolu’nun savunulması için hazırlamıştır.

Bölgede ilerleyen İngiliz kuvvetleri 1 Ekim 1918’te Şam’ı ve 27 Ekim’de de Halep’i ele
geçirmeyi başarmıştır.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I
Bölüm Özeti


*İtalya, 1871 yılında millî birliğini kurduktan sonra sömürge arayışına başladı. İtalya’nın
hedefi Roma İmparatorluğu’nun sahip olduğu toprakları elde etmekti. Bu amaca ulaşmak
için tıpkı Roma gibi Akdeniz egemenliğini sağlayabilmek için İtalya karşısındaki eski Kartaca
toprakları olan Kuzey Afrika’daki Trablusgarb’ı gözüne kestirdi. Buradaki İtalyanların
haklarının korunmadığı gerekçesiyle Trablusgarb’ı resmen Osmanlı Devleti’nden istedi. Kabul
edilmeyince Eylül 1911’de işgâl etti.
Osmanlı Devleti, Mustafa Kemal ve Enver Paşa komutasında çok az birlik gönderebildi.

Osmanlı Devleti, Balkan Savaşı’nın başlaması üzerine İtalyanlarla Uşi Anlaşmasını
imzalamak zorunda kaldı (Ekim 1912).

*Karadağ, Sırbistan, Yunanistan ve Bulgaristan kendi aralarındaki anlaşmazlıkları bir
kenara bırakarak Osmanlı Devleti’ne karşı Rusya’nın örgütlemesiyle savaş açtı. Osmanlı
ordusu içindeki siyâsî bölünmelerin etkisiyle yakın zamana kadar kendine bağlı birer prenslik
olan bu Balkan devletleriyle başa çıkamadı. Bulgarlar, İstanbul yakınlarındaki Yeşilköy’e
kadar ilerledi.

*1913 Mayısındaki Londra Barışı ile I. Balkan Savaşına son verildi. Midye-Enez hattının
batısı Balkan devletlerine bırakıldı.

*Osmanlı Devleti kaybettiği toprakları geri almak için II. Balkan Savaşı’nı başlattı.
Bulgarlar geri püskürtülerek Edirne’ye kadar olan topraklarını kurtardı.

* -I. Dünya Savaşı 1914-1918 yılları arasında sürmüştür.

Osmanlı Devleti yalnız kendi topraklarında olmayan toplam 7 cephede savaşmıştı.

Osmanlı devletini paylaşmak üzere İngiliz ve Fransızlarla anlaşan Rusya 1917 yılında
savaştan çekilmiş, 1918 yılında Almanya’nın topyekun teslim olmasıyla Osmanlı Devleti barış
istemiş ve Mondros Mütarekesi imzalanmıştır.
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi - I

similar documents