Lijst maximale tarieven 1e lijn Ergotherapie, Ziekenhuis

Report
Menzis Basis Voordelig (naturapolis)
Lijst maximale tarieven 1e lijn Ergotherapie, Ziekenhuis door niet-gecontracteerde zorgaanbieders
(65% van het door Menzis gemiddeld gecontracteerde tarief)
Ingangsdatum: 01-01-2017
Kiest u voor een zorgaanbieder die geen overeenkomst met Menzis heeft gesloten, dan vergoedt Menzis de
kosten tot een maximumbedrag. Menzis vergoedt 65% van de nota van de zorgaanbieder, tot een maximum
van 65% van het bedrag dat Menzis gemiddeld voor die behandeling heeft gecontracteerd. Op onze website
www.menzis.nl/vergoedingen kunt u hierover meer informatie vinden. U kunt ook bellen met onze
Klantenservice 088 222 40 40. Op het te vergoeden bedrag worden eventueel verschuldigde eigen bijdragen
en daarna verplicht en vrijwillig eigen risico in mindering gebracht.
Lijst maximale tarieven 1e lijn Ergotherapie, Ziekenhuis
Maximaal tarief 2017
Verrichtingencode
Omschrijving verrichting
193012
Individuele zitting ergotherapie (15 min)
193013
Toeslag voor behandeling ergotherapie aan huis (per patiënt, per dag)
€ 15,76
193084
Screening Directe Toegang Ergotherapie
€ 6,76
192950
Intake en onderzoek ergotherapie na screening (per 15 min)
€ 9,75
192948
Intake en onderzoek ergotherapie na verwijzing (per 15 min)
€ 9,75
192949
Screening en intake en onderzoek ergotherapie (per 15 min)
€ 9,75
192947
Eenmalig ergotherapeutisch onderzoek (per 15 min)
€ 9,75
192941
Toeslag voor behandeling ergotherapie in een instelling (per patiënt, per dag)
€ 7,88
192938
Individuele zitting kinderergotherapie (per 15 min)
€ 9,75
192937
Individuele zitting handergotherapie (per 15 min)
€ 9,75
192946
Telefonische zitting ergotherapie
€ 0,00
192935
Instructie/overleg ergotherapie ouders/ verzorgers van de patiënt (per 15 min)
€ 9,75
192936
Groepszitting voor behandeling ergotherapie van twee personen
€ 5,12
192945
Groepszitting voor behandeling ergotherapie van drie personen
€ 3,52
192944
Groepszitting voor behandeling ergotherapie van vier personen
€ 2,72
192943
Groepszitting voor behandeling ergotherapie van vijf tot en met tien personen
€ 1,61
192934
Toeslag voor behandeling ergotherapie op de werkplek (eenmalig)
niet gecontracteerd
€ 9,75
FO.5461.1216
€ 0,00

similar documents